STOWARZYSZENIE    PRZYJACIÓŁ

           Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

 

  REGON: 181113399 ~~ NIP: 813-36-92-076 ~~  e-mail: spzszdynow@gmail.com                    

 36-065 DYNÓW~~ ul.Polna 3~~ tel. 16 65 21 045 lub 795 935 551

 

Bank Spółdzielczy w Dynowie - konto nr: 32 9093 0007 2001 0020 7027 0001

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie   ==>> Fundacja Studencka Młodzi Młodym

NR KRS: 0000270261 - Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248      

 

Menu główne

 

Strona główna
Dokumenty
Kontakt

 

Do pobrania

 

  Deklaracja - doc.

  Deklaracja - pdf.
  Statut - pdf.
  Inne

 

 1% podatku


 

~~ PROSIMY ~~

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie - NR KRS: 0000270261 -

Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248

~~ DZIĘKUJEMY ~~

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Strona informacyjna Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

 

 

 

 

Barański Ryszard (ur.1934r.)

Prace zawodową podjął w roku 1953 w Państwowej Kopyciarni w Dynowie, później pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego PBRol w Brzozowie, a od 1974r. w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie (odpowiednio - ZSZ w Dynowie, Przedsiębiorstwo Robot Inżynieryjno-Technicznych HYDROINŻ w Rzeszowie, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego WSK-PZL Rzeszów, Zakłady Rolno-Przemysłowe IGLOOPOL - FERMSTAL w Dynowie). W roku 1994, przeszedł na nauczycielską emeryturę.

       Ryszard Barański był instruktorem – nauczycielem praktycznej nauki zawodu branży samochodowej, spokojny, opanowany nauczyciel. Swoja wiedzę zawodową przekazał wielu pokoleniom uczniów, a także kulturą życia osobistego dawał przykład  dobrego nauczyciela, kolegi i pracownika.

Przepracował także społecznie wiele godzin, podczas budowy sali gimnastycznej, adaptacji internatu na klasy lekcyjne, budowie nowej szkoły,  warsztatów szkolnych czy Stacji Kontroli Pojazdów. Był serdecznym  i życzliwym kolegą - współpracownikiem.

Odpoczywaj w pokoju!

                                       ..Niech aniołowie zawiodą Cię do raju..

 

Obecny i były dyrektor ZSZ w Dynowie

Halina Cygan

Stanisław Tymowicz

 

 

 

 

 

  03 maja 2021r.

230 rocznica uchwalenia przez Sejm Czteroletni ustawy rządowej zwanej Konstytucją 3 Maja.

 

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej oddając hołd jej twórcom ustanowił rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

W tym roku szkolnym ze względu na trwającą pandemię nie spotkamy się na uroczystej akademii w szkole, jednak pamięć o Konstytucji 3 Maja jesteśmy winni naszym przodkom - wielkim patriotom. Realizujemy bowiem ich testament patriotyczny - przekazania wielkich wartości demokracji - wobec współczesnych pokoleń.

                                          Okoliczności,  jakich powstała w 1791 roku Konstytucja 3 Maja.

 

Pierwszy rozbiór Polski uderzył jak grom niespodziewany, a tak ogłuszający, że przerażenie odebrało siły, obezwładniło wszystkich. Pod wpływem tego ciosu obudziło się sumienie narodowe. Jednak znaleźli się jeszcze ludzie, którzy chwalili stary porządek i nie chcieli dostrzegać zbawienia w reformach społeczno-politycznych.

Elekcje, bezkrólewie, liberum veto, konfederacje, wolność szlachecka zmieniona w swawolę, tron bez władzy, skarb bez pieniędzy, obrona bez wojska – oto szereg przyczyn, które prowadziły Polskę do nieuchronnego upadku. Nad poprawą Rzeczypospolitej myśleli od dawana troskliwi o los ojczyzny obywatele.

Wiosną 1791 roku stosunki w Europie zaczęły się układać dla Polski niepomyślnie. Rosja chce zdobyć sobie swobodę działania w Polsce. Rząd pruski porozumiał się z Austrią i zmierza do odnowienia stosunków z carycą, co staje się kolejnym zagrożeniem dla Polski.

W kraju, przeciwnicy reform, rozwijają swą działalność, szukają poparcia u obcych dworów, podburzają zacofaną szlachtę, gdyż ewentualne reformy ratujące kraj, zabierały im niszczące Polskę przywileje.

Ostatnią próbą ratowania zagrożonej ojczyzny było przygotowanie i wprowadzenie przez Polaków – patriotów - mimo sprzeciwów wielu - ważnego dokumentu – Konstytucji.

Udało się!

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni po wielu trudach, tłumaczeniach, uchwalił Konstytucję - dokument, który dawał Polsce szansę.

W atmosferze ogromnego uniesienia patriotycznego król Polski Stanisław August Poniatowski złożył przysięgę na Konstytucję.

 

„ W imię Boga w Trójcy Jedynego, ja Stanisław August, z Bożej Łaski i woli narodu król Polski, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu.

Tak nam Panie Boże dopomóż.”

 

 Społeczeństwo Warszawy z ogromną radością przyjęło nowy akt prawny, wiwatując od rana na Placu Zamkowym na cześć ich twórców.

Akt ten bowiem wprowadzał  prawdziwą wolność, jednocześnie likwidując to, co niszczyło Polskę i ciągnęło ją na dno Europy! Mimo wszystkich niedociągnięć, które wynikały z pośpiechu w pracy nad tekstem Ustawy Rządowej, ale i z niewielkiego dorobku ówczesnej myśli konstytucyjnej, polska konstytucja stała się symbolem jedności suwerenności narodu polskiego i  widomym znakiem jego siły, który w trudnym okresie dziejowym zdołał położyć podwaliny pod odrodzenie narodowe.

Nowoczesna ustawa zasadnicza z dnia 3 maja 1791 roku była drugą konstytucją na świecie, a wprowadzenie jej w życie być może odmieniłoby historię naszego kraju.

Jednak od samego początku konstytucja miała wielu wrogów wśród samych Polaków i w połowie 1792 roku wskutek agresji rosyjskiej i konfederacji targowickiej została obalona.

Ojczyznę zakuto w podwójne kajdany. Polska zniknęła z mapy Europy na ponad 120 lat. O swoją wolność i prawa musieli Polacy walczyć ponad wiek.

Konstytucja 3 Maja stała się w tych latach symbolem wewnętrznych sił narodu, zdolnego do politycznego odrodzenia się.

 

Po II Wojnie światowej zaprzestano obchodzenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 Maja – to jest rocznicę uchwalenia naszej pierwszej konstytucji.

Opracowali: Katarzyna i Piotr Marcinkowie

 

 

 

 

  30 kwietnia 2021r.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów kas maturalnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

30 kwietnia 2021r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klas maturalnych w zawodach; technik informatyk, technik pojazdów samochodowych i technik logistyk. Uroczystość rozpoczęli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, na której zostały wręczone nagrody, wyróżnienia i świadectwa ukończenia szkoły średniej - technikum przez wychowawców klas:Panią Renatę Mazur, Pana Piotra Marcinka i Panią Renatę Łybacką. Uroczystość prowadziła Dyrektor Szkoły Pani Halina Cygan, w której uczestniczyli zaproszeni goście Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Ewa Trzyna i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie- były Dyrektor Szkoły Pan Stanisław Tymowicz. Na tej uroczystości pożegnano również odchodzącą na emeryturę szefową kuchni Panią Małgorzatę Trybalską, której wręczono, nagrodę dyrektora szkoły, kwiaty i upominki.

 

 

 

  03 kwietnia 2021r.

 

 

 

 

 

Marian Tarnawski (ur.1958r.)

 

         Działalność zawodową rozpoczął jako młodociany uczeń Przyzakładowej Szkoły  Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu w roku 1973, a następnie podjął pracę  w Polmozbycie Rzeszów. Później krótko pracował w PGR Bachórz, a od 1980r. został zatrudniony w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „WSK PZL - Rzeszów”, jako nauczyciel zawodu (kiedy to Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dynowie była Szkołą Przyzakładową WSK PZL-Rzeszów). Był także nauczycielem  nauki zawodu w ZSZ Dynów, gdy szkoła była przez rok Szkołą Przyzakładową Zakładów Rolno-Przemysłowych "IGLOOPOL - FERMSTAL" w Dynowie, a gdy w 1990 roku przekształcona została Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, kontynuował pracę nadal jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu, aż do chwili przejścia na nauczycielską emeryturę.

        Stale  aktywny, chętny do pracy, nie próżnował także po przejściu na emeryturę, bowiem dorabiał do skromnej emerytury na miejscu w Dynowie, a nawet przebywał za granicą.

        W szkole jest zapamiętany jako dobry pracownik i nauczyciel, serdeczny i bezpośredni kolega. Dużo włożył swojej pracy w kształcenie kolejnych roczników młodzieży i w uczenie ich zawodu. Przepracował także społecznie wiele godzin, podczas budowy sali gimnastycznej, adaptacji internatu na klasy lekcyjne, budowie nowej szkoły,  warsztatów szkolnych czy Stacji Kontroli Pojazdów. Każda śmierć jest zaskakująca i trudna dla Rodziny i Bliskich, a dodatkowo w dobie pandemii dziwne jest nawet pożegnanie zmarłych, bo w wielu przypadkach tylko na odległość.

                                 Żegnamy Cię Marianie jako solidnego pracownika i serdecznego kolegę.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju. Amen.

Obecny i były dyrektor ZSZ w Dynowie

Halina Cygan

Stanisław Tymowicz

 

  30 marca 2021r.

 

 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

 OGŁASZA NABÓR DLA UCZNIÓW DO WYJAZDU NR 1 NA STAŻE ZAWODOWE DO HISZPANII. 

 

Dnia 22.03.2021 roku rozpoczyna się rekrutacja do pierwszego wyjazdu na 4 tygodniowe staże zawodowe od 02.08.2021r. – 27.08.2021r.do Hiszpanii (Malaga) dla klas III Technikum  (3THL, 3TI, 3TPS) w ramach projektu: „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH” Nr: (2020-1-PL01-KA102-078467)

 

* REGULAMIN REKRUTACJI, dostępny jest na stronie internetowej szkoły : www.zsz-dynow.net oraz na profilu Facebook

* TERMIN zgłoszeń upływa 09.04.2021 roku.

* DOKUMENTACJĘ należy przekazać do  sekretariatu szkoły,  codziennie od  8.00  - 15.00

 - Ogłoszenie o naborze - ZSzZ Dynów …>>pdf

- Regulamin Rekrutacji   - załącznik nr 7 - Dynów …>>pdf

- Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji - Dynów …>>pdf

- Zgoda rodziców i oświadczenie  zdrowotne - Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji - Dynów …>>pdf

- Oświadczenie  zdrowotne  dla pełnoletnich    - Załącznik nr 2a do Regulaminu Rekrutacji - Dynów …>>pdf

 

* PYTANIA można kierować do SZKOLNEGO KOORDYNATORA  – p. Marcina Kałamuckiego e-mail: marcin6-ka@wp.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                         

  15 lutego 2021r.

„Samochodem w dorosłe życie”

 

W dniu 11 lutego 2021r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się XI edycja Szkolnego Konkursu pod hasłem: „Samochodem w dorosłe życie”, który patronatem objęli: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie Pan Janusz Stachowicz, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie,  Właściciel Firmy SZiK z Tyczyna Pan Henryk Szydełko.

W konkursie wzięło udział 48 uczniów z 4 i 5-letniego technikum – technik pojazdów samochodowych oraz 3 letniej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie - mechanik pojazdów samochodowych.

       Finał konkursu w tym samym dniu, po sprawdzeniu prac, otworzyła Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, a Komisja konkursowa w składzie: Pan Marcin Kałamucki kierownik szkolenia praktycznego, Pani Anna Fara, Pan Tomasz Chrapek, Pan Sławomir Litwin i Pan Paweł Łukasiewicz nauczyciele nauki jazdy oraz przedmiotów zawodowych przedstawiła wyniki:

I miejsce Łukasz Tymowicz kl. 2TPSa, II miejsce Piotr Zawadzki kl. 3TPS, III miejsce Mikołaj Bator kl. 3TPS, wyróżnienia: Kamil Linda kl. 3TPS, Arkadiusz Kulasa kl. 3a, Bartosz Kmiecik kl.3TPS, Kamil Radzik kl.3TPS, Krzysztof Krzywioski kl.2TPSa, Dawid Durys kl.3TPS.

         Każdy laureat konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Firmę SziK z Tyczyna, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, które wręczyli: Pan Henryk Szydełko Właściciel Firmy SziK z Tyczyna i Pan Stanisław Tymowicz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.  Gratulujemy organizatorom i laureatom konkursu.

 


 

 

~~ PROSIMY ~~

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

NR KRS: 0000270261 -

Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248

~~ DZIĘKUJEMY ~~

 

 

 

Obwodnica Dynowa otwarta

 

        Dzisiaj tj. 30.12.2020r. nastąpiło oficjalne - uroczyste przecięcie wstęgi i oddanie do eksploatacji obwodnicy Dynowa. Koszt budowy wyniósł 38 mln złotych.  "Szerokiej drogi i bezpiecznej jazdy."

 

 

 

 

 

 

  grudzień 2020r.

Nowoczesna Stacja Kontroli Pojazdów  w Zespole Szkół Zawodowych im.Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

     

         Pierwsza Stacja Kontroli Pojazdów w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie została oddana do użytku w roku 1992. Ja byłem wtedy dyrektorem szkoły, a kierownikiem warsztatów, który rozpoczął w 1991r. jej budowę,  był Pan Jan Aleksander Gerula, natomiast do użytku została oddana gdy kierownikiem warsztatów został Pan Stanisław Bartoń. Na tamte czasy było to duże osiągnięcie, a zarazem bardzo korzystne dla rozwoju szkoły z powodów finansowych i promocji kierunku samochodowego.

Postęp techniczny i rozwój motoryzacji sprawił, że zaszła potrzeba zmodernizowania w istniejącej stacji kanału przeglądowego, częściowej wymiany  urządzeń i uzupełnienia wyposażenia.  Powstał więc pomysł, a w ślad za nim podjęto budowę nowego kanału w innym pomieszczeniu, i tak w roku  1997 oddana została do użytku  nowsza od poprzedniej Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów, pozostawiając urządzenia i sprzęt w dotychczasowej, do prowadzenia ćwiczeń dla uczniów z kierunków samochodowych. 

      Reformy wprowadzane w oświacie powodowały także zmiany organizacyjne, utworzone stanowisko Kierownika Szkolenia Praktycznego, a kierownikiem Gospodarstwa Pomocniczego ze Stacją Kontroli Pojazdów został Pan Lesław Gierula.

        W 2007 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły, ponieważ ja odszedłem na emeryturę, a posadę objęła, po konkursie Pani Halina Cygan - dotychczasowy wicedyrektor szkoły. Mimo zmieniających się uregulowań prawnych SKP stale funkcjonowała, dzięki staraniom dyrektora Pani Haliny Cygan, Kierownika Gospodarczego i SKP Pana Macieja Tymowicza, Kierownika Szkolenia Praktycznego  Pana Marcina Kałamuckiego, oraz pomocy Pana Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego i Wicestarosty Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza.            

        Wykorzystywane  intensywnie urządzenia stacji wymagały coraz częściej naprawy, a nawet wymiany dlatego Dyrektor szkoły Halina Cygan wystąpiła do Organu Prowadzącego - Starostwa Powiatowego w Rzeszowie o budowę nowego obiektu i zgodę na przeznaczenie dotychczasowej stacji na pracownię techniczną dla uczniów w zawodzie technik i mechanik pojazdów samochodowych. Wniosek spotkał się z przychylnym stanowiskiem Zarządu i Rady Powiatu Rzeszowskiego, wynikiem czego było zaprojektowanie i wybudowanie nowego w całości obiektu Stacji Kontroli Pojazdów.

       Trzeci raz nowoczesna Stacja Kontroli Pojazdów w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w nowym obiekcie, z pełnym nowoczesnym jak na XXI wiek wyposażeniem,  została oddana do użytku  pod koniec listopada 2020r.

 

W dużym skrócie, opisał Stanisław Tymowicz

 

  grudzień 2020r.

 

Z informacji, którą przekazał na portalu facebook  Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak wynika, że  obwodnica Dynowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska zostanie w najbliższych dniach otwarta dla ruchu samochodowego. Budowa obwodnicy kosztowała nieco ponad 35 mln złotych. Ponad 28,8 mln złotych to środki z RPO WP 2014-2020. Inwestorem jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie działający w imieniu Województwa Podkarpackiego.

Wykonawcą nowej drogi jest firma EUROVIA POLSKA S.A., a inżynierem kontraktu Zamojska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.

 

 

  listopad 2020r.

 

 

 

  27 października 2020r.                                                                                      03 listopada 2020r.

 

 

 

 

Wszystkich Świętych w żałobie , smutku i zatroskaniu  ....

 

 

                       Dzień Wszystkich Świętych w tym roku, obchodzony będzie  z pewnymi ograniczeniami z powodu pandemii Covid 19. Członkowie naszego stowarzyszenia kol. Honorata Mikoś i kol. Katarzyna Marcinek - nauczycielki Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie z młodzieżą Samorządu Uczniowskiego, przygotowały wiązanki na groby zmarłych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły. Piękny to zwyczaj inspirowany przez Dyrekcję, Grono Pedagogiczne i młodzież Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a wspierany przez Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie, wobec tych, którzy od nas odeszli.

Odeszli od nas:

Edward Owski i Franciszek Kiszka (dyrektorzy), Antoni Pełzak i Alfred Welc (kierownicy warsztatów szkolnych), Edmund Walus, Zbigniew Dymczak, Stanisław Cygan, Michalina  Nowosielska, Maria Radoń, Danuta Krasnopolska, Wacław Sochacki, Stanisław Chudzikiewicz, Michał Dereń, Władysław Bieńko, Tadeusz Rząsa, Maria Wasieńko, Irena Kędzierska, Kazimierz Kociuba, Ludmiła Owska, Stanisława Król, Józef Tymowicz, Maria Szpiech, Antoni Fara.

 W trakcje nauki zmarły także nasze uczennice: w 2007r. Agata Kondrat, a w 2018r. Natalia Trybulska.

 

 

22.09.2020r.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych i spotkanie z rodzicami.

 

        W dniu 22 września 2020r. w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych, a w godzinach popołudniowych spotkanie z rodzicami wszystkich uczniów. Po prezentacji krótkiego programu artystycznego przedstawiciele wszystkich klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Akt ślubowania przekazano Pani Dyrektor szkoły Halinie Cygan, która poprzez wręczenie legitymacji szkolnych przedstawicielom klas "symbolicznie” pasowała pierwszoklasistów na uczniów ZSzZ w Dynowie".

 

 

 

01.09.2020r.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie połaczone z wręczeniem stypendiów.

 

     W dniu 01 września 2020r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych  im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021.

Podczas uroczystości zostały wręczone przez Pana Marka Sitarza Wicestarostę Rzeszowskiego i Dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan, 8. uczniom,  stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2020/2021, przyznane przez Zarząd Powiatu Rzeszowskiego. Stypendium w kwocie 200 zł otrzymuje uczeń miesięcznie przez okres 10 miesięcy, a w przypadku ucznia klasy maturalnej przez okres 8 miesięcy.  Gratulujemy uczniom, ich rodzicom, Dyrekcji Szkoły, wychowawcom i nauczycielom.

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie – zaprasza

„Wybierz nas !!! Wybierz zawód - wybierz karierę” ..>> mp4

 

 

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w  Zespole Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego

w Dynowie

 

 

           Zakończenie roku szkolnego 2019/20 w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie 26.06.2020r. miało odmienny charakter niż zwykle. Większość uczniów odebrała w rękawiczkach i maskach, od swoich wychowawców świadectwa promocyjne, na zewnątrz budynku (stosownie do zaleceń rządowych). Natomiast spora grupa wyróżnionych za wyniki w nauce i trzecia klasa Szkoły Branżowej I stopnia, odebrała z rąk Pani Dyrektor Haliny Cygan, świadectwa ukończenia szkoły. Także w tej scenerii po odśpiewaniu hymnu państwowego, Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz i Dyrektor Szkoły Pani Halina Cygan wręczyli nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym odchodzącym na emeryturę nagrody Starosty Rzeszowskiego i Nagrody Dyrektora oraz okolicznościowe upominki, podziękowali za wieloletnia pracę na rzecz szkoły i życzyli wszystkim dobrego zdrowia. Także wszyscy pracownicy szkoły, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie  kwiatami, listami gratulacyjnymi i podziękowaniami wyrazili przyszłym emerytom swoją wdzięczność .

 

 

 

 

 

Zakończenie nauki w klasach maturalnych w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

 

 

 

 

 

 

 

 Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – komunikat MEN (WORD)

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 

* Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

* Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

 

W Dniu Święta Kobiet

Drogie Panie, dziękuję Wam,
że czynicie ten świat piękniejszym i lepszym…

 

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie -

NR KRS: 0000270261 - Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248

 

DZIĘKUJEMY   !!!!

 

 

Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie z dnia 21.03.2020r.

 

 

                              ZAPROSZENIE - ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2020r. (piątek) o godz.14.15 w auli szkolnej ZSzZ w Dynowie.

 

         PROGRAM ZEBRANIA 

1.      Otwarcie Zebrania

2.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3.      Przedstawienie porządku Zebrania oraz jego przyjęcie.

4.      Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania.

5.      Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

6.      Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu w 2019r.

7.      Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019r

8.      Dyskusja

9.      Przyjęcie uchwał w sprawach:

 

                     a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019r.,

                     b) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2019r.,

                     c) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019,

                d) udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

10.  Projekt planu pracy na rok 2020 – dyskusja.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania – planu pracy w roku 2020.

12.  Sprawy różne.

13.  Zamknięcie obrad.

Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania wyłożony będzie do wglądu członków  Stowarzyszenia w sali obrad w dniu zebrania. Prosimy o niezawodne przybycie i obowiązkowe wzięcie udziału w Walnym Zebraniu.

                                                            Prezes SP ZSzZ w Dynowie

                                                                                                               Stanisław Tymowicz

 

 

 

POŻEGNANIE ŚP. KS. KAN. ZBIGNIEWA KOTYRBY

 

Dnia 9 stycznia 2020r. miały miejsce uroczystości pogrzebowe śp. ks. kan. Zbigniewa Kotyrby – duszpasterza Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Dynowie, który pełnił posługę kapłańską w Dynowie przez 50 lat. Śp. ks. „profesora”, bo tak był nazywany pożegnali również przedstawiciele naszej szkoły m.in. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył szkolny poczet sztandarowy pod opieką Pani Honoraty Mikoś w składzie: sztandarowy – Remigiusz Krupa, Michał Bazanowski oraz asysta – Klaudia Dudek, Klaudia Gładysz, Gabriela Pinkowicz i Gabriela Cichy. Dyrektor ZSzZ w Dynowie Pani Halina Cygan podziękowała śp. ks. Zbigniewowi Kotyrbie w imieniu całej społeczności szkolnej, własnym i wszystkich uczniów ks. „profesora” za Jego niezapomniane katechezy. Następnie w kondukcie pogrzebowym ciało Księdza Kanonika odprowadzono na miejsce wiecznego spoczynku – nekropolię dynowską.

Dobry Jezu a nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie.

 

 

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA SRODKÓW 1% ODPISU  PODATKU ZA 2018 r. przekazane dla  Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie przez Fundację Studencką Młodzi Młodym.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie przedkłada opisowe sprawozdanie w wykorzystanych środków 1% podatku za rok 2018, przekazanych przez Fundację Studencką Młodzi Młodym.  Przekazane środki przeznaczono  zgodnie z zapisami statutowymi na następujące cele:  .. czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

 

 

 

19.12.2019r.

              Misterium Bożonarodzeniowe „Złota kołyska w wykonaniu Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej „Antrakt”

 

W  dniu 19 grudnia 2019r. w auli szkolnej odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne dyrekcji szkoły, nauczycieli, pracowników i uczniów. Misterium Bożonarodzeniowe zatytułowane: „Złota kołyska pod kierunkiem Magdaleny Wolańskiej i  Kingi Oleksy – Skubisz zaprezentowała nasza Szkolna Grupa Artystyczno – Teatralna „Antrakt”. Podczas spotkania wigilijnego życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2020 Roku złożyła  Dyrektor Halina Cygan, życzyła wszystkim szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dużo zdrowia, szczęścia w Nowym Roku. Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie  Piotr Krupa przekazał życzenia Dyrekcji, Pracownikom i Młodzieży „zdrowia, zadowolenia z pracy, radosnych świąt i celujących wyników  w nauce w Nowym 2020 Roku”.

     Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli dla Dyrekcji,  Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz nauczycieli i pracowników szkoły przepiękne życzenia i stroiki świąteczne.

 

    08.11.2019r. w Zespole Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się uroczysta akademia z okazji 101. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i 18. rocznicy nadania Zespołowi Szkół Zawodowych w Dynowie imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a 11 listopada 2019r. w Dynowie odbyły się obchody 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystości udział wzięli m.in. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie, a zarazem Radny Miasta Dynowa Pan Piotr Krupa.

XVII kwesta na rzecz odnowy starego cmentarza

 

 1 listopada 2019r. nauczycielki Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie a zarazem człnkowie Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie: Pani Natalia Chyłek, Pani Agnieszka Kędzierska, Pani Agata Krupa, Pani Honorata Mikoś,  Pani Alicja Libowicz, Pani Magdalena Wolańska na cmentarzu dynowskim wzięły udział w „XVII kweście na rzecz odnowy starego cmentarza”. Organizatorem zbiórki było Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo Przyjaciół Dynowa. Towarzystwo zebrane fundusze przeznaczy na odnowę – ratowanie kolejnych nagrobków na dynowskiej nekropolii.

 

 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie.....

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie wyraża serdeczne podziękowanie dla Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie za piękny coroczny gest  Przed Świętem Zmarłych, wobec tych, którzy od nas odeszli. Grupa uczniów z Samorządu Uczniowskiego pod opieką Pani Honoraty Mikoś i Pani Katarzyny Marcinek przygotowała, i ułozyła, wiązanki na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

Odeszli od nas:

Edward Owski i Franciszek Kiszka (dyrektorzy), Antoni Pełzak i Alfred Welc (kierownicy warsztatów szkolnych), Edmund Walus, Zbigniew Dymczak, Stanisław Cygan, Michalina  Nowosielska, Maria Radoń, Danuta Krasnopolska, Wacław Sochacki, Stanisław Chudzikiewicz, Michał Dereń, Władysław Bieńko, Tadeusz Rząsa, Maria Wasieńko, Irena Kędzierska, Kazimierz Kociuba, Ludmiła Owska, Stanisława Król, Józef Tymowicz.

 

W trakcje nauki odeszły nasze uczennice: w 2007r. Agata Kondrat, a w 2018r. Natalia Trybulska.

 

 

 

 

 Wypad - wyjazd sobotnio-niedzielny do Zakopanego zorganizowany przez

Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie.

 

 


 

19-20.10.2019

Piotr Krupa

Wiceprezes SP ZSzZ w Dynowie

 

Serdeczne życzenia dla Wszystkich Nauczycieli -Koleżanek i Kolegów i Pracowników Oświaty

- tych czynnych zawodowo i będących na emeryturach w Dniu Edukacji Narodowej

składa w imieniu Zarządu

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie

Stanisław Tymowicz

 

 

 

 

   

 

NARODOWE CZYTANIE  - NOWELE POLSKIE - 2019

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie przy współpracy Nadleśnictwa Dynów, Agencji Muzycznej „VIOLINO” i Ochotniczej Straż Pożarnej Dynów – Przedmieście zorganizowała w dniu 15.09.2019r. w Parku Miejskim w Dynowie  „Narodowe Czytanie – Nowele Polskie”. W głośnym czytaniu fragmentów nowel polskich autorstwa, m.in. Bolesława Prusa, Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, udział wzieli m.in. Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak,  Pan Maciej Grześków z Nadleśnictwa Dynów, a także Pan Tomasz Juras Przewodniczący Osiedla nr 3 w Dynowie i pracownik Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie oraz inni mieszkańcy miasta. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie reprezentował Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a zarazem Radny Rady Miasta Dynowa Pan Piotr Krupa, oraz Pani Halina Cygan członek stowarzyszenia, a zarazem Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im.Kard.Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, którzy na ręce Pani Grażyny Paździorny Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie przekazali podziękowania i gratulacje za organizację tej przepięknej akcji. Dla upamiętnienia dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki wystąpił z koncertem muzycznym Zespół-Agencja Muzyczna „VIOLINO”.

 

Spotkanie po latach absolwentów działających w grupach teatralnych w Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dynowie

 

 

 

 

 

POPIERAMY PROTESTUJĄCYCH  NAUCZYCIELI  !!!

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, kierując się dobrem dzieci i młodzieży, a także w trosce o nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły, wyraża poparcie dla stawianych przez tę grupę żądań,  dotyczących głównie poprawy sytuacji w oświacie oraz podwyżek wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

 

Stanowisko nasze nie jest podyktowane emocjami czy sytuacją chwili lecz wyważoną, przemyślaną, uwzględniającą niedoskonałości ludzkie, troską o stan oświaty i jakość kształcenia. Myśląc o przyszłości, świadomi złożoności sytuacji, w jakiej znalazła się polska szkoła i całe społeczeństwo, dajemy dziś wyraz solidarności z protestującymi nauczycielami i wyrażamy poparcie dla planowanego przez nich strajku.


Szkoła to „żywy” podmiot, który stanowią przede wszystkim uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy tych placówek, a który wymaga stabilności, spokoju i dobrze przemyślanego rodzaju wprowadzanych zmian. Wszystko zaś co wiąże się z pojęciem „edukacja” generalnie dotyczy dzieci i młodzieży i w tym kierunku kierowane są szkolne działania ale też nie sposób pominąć nauczycieli i pozostałych pracowników zwłaszcza ich materialnej sytuacji.

 

Uważamy że planowany strajk jest przejawem troski o polską szkołę, o nasze społeczeństwo, a tym samym o ojczyznę. Postrzegamy go jako odpowiedzialny gest pracowniczy i wyraz troski o przyszłość dzieci i młodzieży, jaką nauczyciele przejawiają w swojej codziennej pracy.

 

                                                                                                   Zarząd

Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ

                                                                                                  w Dynowie

Dynów dnia 30.03.2019r.

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

uprzejmie informuje, że 15 marca 2019 r.(piątek) o godz. 15.15 w auli szkolnej ZSzZ w Dynowie, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia.

Prosimy o niezawodne przybycie.

 

  Z okazji Święta Kobiet , w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie,  składam Paniom serdeczne życzenia:

 

 „Zdrowia, dobrego samopoczucia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym,  dużo zadowolenia i samych pogodnych dni.”

 

 

                                                                                                                                                                                 Prezes SP ZSzZ w Dynowie

                                                                                                                                                                                      Stanisław Tymowicz

 

 Przekaż 1% podatku

na

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

NR KRS: 0000270261 -  Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248

Jeśli w ubiegłym roku przekazywałeś na ten cel to teraz wystarczy tylko

zatwierdzić przygotowane  rozliczenie na stronie e-PIT.

..>>e-PIT

 

 

20 stycznia 2019 roku - KONCERT NOWOROCZNY - restauracja „Aleksandria” przy ul. 1-go Maja w Dynowie.

 

 

Spotkaniu noworocznemu będą towarzyszyć koncerty i pokazy tańca:

 

Godz. 17.00 Kwartet dęty działający przy MOK w Dynowie z repertuarem świątecznym

Godz. 17.15 Zespół Julia Honkisz Quartet z Rzeszowa Zespół składa się z młodych muzyków, których połączyła wspólna pasja oraz studia na Wydziale muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Akademii Muzycznej w Katowicach i Krakowie. W swoim dorobku mają liczne występy na prestiżowych Festiwalach i Konkursach m.in Tarnów Jazz Contest  czy The Voice of Poland. Wykonają znane polskie piosenki we własnych aranżacjach.

Godz. 18.00 Pokaz tańców przygotowany przez grupy FLOWDANCE w choreografii Anny Cichockiej

Godz. 18.10 Orkiestra Dęta OSP działająca przy MOK w Dynowie pod batutą Tadeusza Podulki.

 

 

 

 

 

 

Podczas tego spotkania, Pani Grażynie Malawskiej, p.o.Dyrektora MOK w Dynowie przekazano podziękowanie za wieloletnią współpracę z Zespołem Szkół Zawodowych im. Kard.S.Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie. Pani Halina Cygan - Dyrektor ZSzZ w Dynowie i Wicedyrektor Pan Piotr Zdeb ( zarazem Członkowie Stowarzyszenia) wręczyli odchodzącej na emeryturę, pamiątkowy grawerton i bukiet kwiatów.

 

 

        27. Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  odbyła się także w naszym rejonie m.in. w Dynowie 13 stycznia 2019 roku. Od kilku lat sztab nr 1843 WOŚP znajduje się w Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wara, a Szefem Sztabu jest Wojciech Tarnawski.

 

W Warze, z aukcji i kwesty zebrano łącznie 59.513 zł i ok.250 zł w walucie innych państw. Najwięcej wolontariusze zebrali w Dynowie ok. 8.000 zł i  w Brzozowie - ok. 7.500 zł.

 Piękna akcja została pod koniec dnia zakłócona zabójstwem Prezydenta Gdańska  Pawła Adamowicza przez nożownika, na oczach zgromadzonej na finale publiczności. Kraj cały okrył się żałobą po tak tragicznym wydarzeniu.

 


 

 

 

 

 

 

 

Wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie 

oraz Uczniom i ich Rodzicom, a także wszystkim mieszkańcom naszego regionu:

 

                                                                                                                       życzy

                                                                                                                    Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół

                                                                                                           Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

                                                                                                                               Stanisław Tymowicz

 

Grudzień 2018 r.

 

22.12.2018r.

"Ola niech odpoczywa w pokoju"

 

         Tak się złożyło, że ostatnie dni tego roku przyniosły nam sporo smutku w związku z tragicznym wypadkiem drogowym jaki wydarzył się na przejeździe kolejowym w Rzeszowie i jego konsekwencjami.


Dzisiaj tj.22.12.2018 r. w Łubnie o godz.13.oo została odprawiona, msza pogrzebowa w związku ze śmiercią niedawnej uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Można by pisać dużo w takim przypadku ale jak powiedział prowadzący mszę ks. Stanisław, czasem trzeba milczeć aby pogodzić się z tą sytuacją. W imieniu swoim i Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie wyrażam współczucie dla Rodziny Oli, a dla młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, ogromne uznanie za bardzo godne towarzyszenie Oli w Jej w ostatniej drodze. Nauczyciele, Wychowawczyni klasy do której uczęszczała Aleksandra i Dyrekcja szkoły mogą być dumni z postawy swoich uczniów - wychowanków. Piękny gest i solidarność z Rodziną Oli wykazała także społeczność Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łubnie na czele ze swoim Dyrektorem. Wieńce i kwiaty, które pokryły grób koleżanki potwierdziły ogromne współczucie dla Rodziny i zobrazowały więź jaka nawiązuje się pomiędzy ludźmi w szkole, w grupie czy swojej miejscowości. Smutna chwila ale moje serce się raduje jak widzę, że trud nauczycielski i wychowawczy nie idzie na marne.

"Ola niech odpoczywa w pokoju"

 

 

21.12.2018r.

 

 

19.12.2018r.

 

Troje młodych ludzi jechało volkswagenem passatem. W środę na ul. Warszawskiej skręcili na przejazd. Autem kierował 27-latek. Popełnił fatalny błąd. Nie zatrzymał się przed torami i zignorował pulsujące światła sygnalizatorów. W tym czasie nadjechał szynobus. Kierowca mógł go nie zauważyć, bo widok zasłaniał bus, który z sąsiedniego pasa włączał się do ruchu. Osobowe auto zostało dosłownie zdmuchnięte z drogi./..../       źródło - Fakt24

 

 

Przykra, tragiczna chwila nie tylko dla rodzin osób, które zginęły w wypadku i dla bliskich dziewczyny przebywającej w szpitalu ale też dla całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

        Wszystkie osoby były związane ze szkołą, Ola i Józef to byli uczniowie szkoły, a trzecia poszkodowana - Natalka, uczennica klasy maturalnej.

Uczniowie, całe grono nauczycielskie i pracownicy niepedagogiczni szkoły są przygnębieni tym zdarzeniem. Taka tragiczną sytuacja zawsze zaskakuje, wywołuje ból i pewną nieporadność. Mimo, że to młodzież już kilkunastoletnia jednak w takiej chwili potrzebuje wsparcia, które skierował do nich katecheta, dyrekcja, a najbardziej wychowawcy klasowi i nauczyciele. Także nasze Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie, w miarę swoich możliwości i sił, wspiera społeczność szkolną w tej trudnej chwili.

Pogrzeb Oli B. odbędzie się 22.12.2018 r. (sobota) w Łubnie o godzinie 13.oo (12.oo różaniec), pogrzeb Józefa B. odbędzie się też 22.12.2018r. (sobota) w Dylągowej o godz. 13.00 (12.3o różaniec).

 

Natalka  nie przezwyciężyła śmierci - niech odpoczywa w pokoju !!

 

 

 

Jesteśmy  zawsze z Wami.

 

 

                   https://www.facebook.com/kinga.../posts/2539339269439472

 

 

12.12.2018

 

Sprawozdanie

ze sposobu wykorzystania kwoty darowizny.

 

 

 

 

 

Realizując obowiązek wynikający z umowy darowizny zawartej w dniu 15.11.2018r. w Częstochowie  informuję,  iż  STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W DYNOWIE kwotę pieniężną w wysokości 1193.40 zł , otrzymaną tytułem tejże umowy, przeznaczyła na zakupy następujących towarów lub usług:

 

     * 2 komplety strojów sportowych ( spodenki i koszulka)

     * 3 piłki do gry w siatkówkę i piłkę nożną

     * Książki - bajki dla dzieci (pakiet bajek dla dzieci)

     *  Dofinansowanie wyjazdu szkolnej reprezentacji sportowej na Finale Krajowym Szkolnej Korespondencyjnej Ligi

         Lekkoatletycznej w Kołobrzegu.

 

 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1 % podatku na cel szczegółowy SP ZSzZ w Dynowie

 

 

Szczegóły w załącznikach:

* sprawozdanie finansowe   ..>> pdf

* sprawozdanie opisowe      ..>> pdf

______________________________________________

~~ PROSIMY ~~

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

- NR KRS: 0000270261 - Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248

~~ DZIĘKUJEMY ~~

 

 

 

  Rejonowa Licealiada w unihokeju chłopców w Kamieniu.

 

W dniu 28 listopada 2018r. w Zespole Szkół w Kamieniu odbyła się Rejonowa Licealiada w unihokeju chłopców. W tym turnieju udział wzięła drużyna Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, którą reprezentowali: Sylwester Paszko – kl. 4TPS, Arkadiusz Malik – kl. 4TL,  Kacper Kowalczyk – kl. 4TL, Dominik Kucz – kl. 4TPS, Bartłomiej Karaś – kl. 4TL, Bartłomiej Kłyż kl. 4TPS, Jakub Cyran - kl. 3THL, Arkadiusz Banaś– kl. 2a, Sebastian Tarała - kl. 2a, Michał Potoczny kl. 2TPS, Jakub Kopacki – kl. 2TPS. Po zaciętej walce nasza drużyna odniosła trzy zwycięstwa, jeden remis i jedną porażkę co oznaczało zajęcie I-go miejsca w rejonie premiowanego awansem do półfinału wojewódzkiego. Opiekunem zespołu był Pan Marek Paściak  Uczniom i opiekunowi gratulujemy i jednocześnie czekamy na dalsze sukcesy!!!

OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W DYNOWIE.

 

„Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze”

„… niepodległość jest dobrem nie tylko cennym,

 ale i kosztownym.”

 Józef Piłsudski

             Dnia 11 listopada 2018r. w Dynowie odbyły się obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie m.in. Dyrektor ZSzZ w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz. W obchodach tradycyjnie uczestniczył szkolny poczet sztandarowy pod opieką Pani Honoraty Mikoś w składzie: sztandarowy – Remigiusz Krupa, Sławomir Kędra oraz asysta – Joanna Kuś, Gabriela Prokop, Klaudia Gładysz i Magdalena Boroń. Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą św. pod przewodnictwem ks. Dziekana Stanisława Janusza w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie, a następnie jej uczestnicy przemaszerowali na Rynek Miasta, gdzie odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z rynku przeszli do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr1 im. Twórców Niepodległej Polski gdzie odbyła się uroczysta 44. sesja Rady Miasta.

Podczas sesji wygłoszony został referat okolicznościowy oraz zaprezentowane zostały utwory patriotyczne w wykonaniu Dynowskiej Orkiestry Dętej i Młodzieżowej Orkiestry wraz chórem prowadzonym przez Państwa Bogusławę i Bogusława Dulskich oraz program artystyczny przygotowany przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr1 w Dynowie.

Uroczysta akademia  z okazji 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości  i 17. rocznicy nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

        W dniu 9 listopada 2018r. w sali gimnastycznej zgromadziła się cała szkolna społeczność aby uczcić  100. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości  i 17. rocznicę nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. O godz. 11.11 odbyło się wspólne odśpiewanie   Mazurka Dąbrowskiego”, tym samym cała społeczność szkolna włączyła się w akcję „Rekord dla Niepodległej”. Zespół artystyczny przygotowany przez Panią Agnieszkę Kędzierską i Panią Magdalenę Wolańską przedstawił bardzo piękny program patriotyczny, a podsumowania dokonała Pani Dyrektor Halina Cygan.  W tym dniu obchodzimy także 17. rocznicę nadania naszej szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W programie artystycznym było także nawiązanie do naszego Patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jego nauki, posłannictwa…... Cała uroczystość miała bardzo podniosły i uroczysty charakter. W uroczystej akademii uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

 Kwesta Towarzystwa Przyjaciół Dynowa na rzecz odnowy starego cmentarza w Dynowie

 

                                  1 listopada 2018r.  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo Przyjaciół Dynowa było organizatorem „XVI kwesty na rzecz odnowy starego cmentarza”. Towarzystwo zebrane fundusze przeznaczy na odnowę – ratowanie kolejnych nagrobków na dynowskiej nekropolii. Wśród kwestujących na ten cel były nauczycielki Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, członkinie Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie: Pani Renata Łybacka, Pani Honorata Mikoś, Pani Katarzyna Stpiczyńska  a także nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie: Pani Ewa Hadam,  Pani Maria Kuszek, Pani Katarzyna Kłyż, Pan Maciej Jurasiński, Pan Bogdan Peszek... oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dynowa: Pani Renata Jurasińska, Pan Piotr Pyrcz, Pan Rafał Bilski ....

 Wszystkich ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za wsparcie tej pożytecznej akcji i przekazane środki finansowe, a kwestującym za poświęcony świąteczny czas.

 VIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego pod hasłem  „Leśne dyktando”w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana   Wyszyńskiego w Dynowie.

 

           W dniu 18 października 2018 r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się VIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego pod hasłem „Leśne dyktando” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych  z województwa podkarpackiego.  

Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Pan Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski, Pani Grażyna Zagrobelna Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Pan Zygmunt Frańczak Burmistrz Dynowa, natomiast patronat medialny Polskie Radio Rzeszów S.A. i Portal Regionalny „Brzozowiana”. Organizatorami konkursu byli: Nadleśnictwo Dynów, Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie.  

Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: Pan Marek Sitarz – Wicestarosta Rzeszowski, Pani Halina Cygan - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Pan Krzysztof Strzyż – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie.  Podczas uroczystego otwarcia konkursu Pan Marek Sitarz – Wicestarosta Rzeszowski wręczył Pani Halinie Cygan  - Dyrektor szkoły Nagrodę Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego.

      Nadanie Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Dynowie  imienia "Twróców Niepodłeglej Polski" i poświęcenie

        sztandaru.

 

     Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie.

 

 

                     11 października 2018r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas tej uroczystości zostały wręczone wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym Nagrody Dyrektora , które wręczyła Pani Halina Cygan - Dyrektor Szkoły, młodzież zaprezentowała okolicznościowy program artystyczny i wręczyła wszystkim kwiaty. Gratulacje i podziękowania dla Dyrekcji, Kierownictwa i całego Grona Pedagogicznego oraz Pracowników Niepedagogicznych podpisane przez Prezesa SP ZSzZ w Dynowie  Pana Stanisława Tymowicza , odczytała Pani Bogusława Pinkowicz - Wiceprezes, a Wiceprezes Piotr Krupa wręczył wiązankę kwiatów. Z tej okazji też dwaj pracownicy szkoły Kierownik Gospodarczy - Pan Maciej Tymowicz i nauczyciel zawodu - Pan Jan Małachowski zostali odznaczeni "Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę". Należy dodać, że wśród wyróżnionych Nagrodą Dyrektora Szkoły znalazła się długoletnia pracownica Pani Wanda Tymowicz - intendent szkoły, która w tym roku "zaliczyła" 50-lat pracy.

Gratulacje dla Jubilatki i wszystkich nagrodzonych składa Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie.

        Targi Zdrowia i Urody w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

 23 września 2018r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyły się I Targi Zdrowia i Urody na terenie Dynowszczyzny, które to zorganizował Gabinet Dietetyczny - Ewelina Szeremeta-Łach, przy współpracy: Zespółu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie i Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Patronat honorowy nad targami sprawowali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski i Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak, natomiast głównym patronem imprezy było Centrum Medyczne „Dynmed” z Dynowa.

           Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie było współpartnerem w organizacji i finansowaniu wyjazdu drużyny sportowej uczniów ZSzZ w Dynowie na Finał Krajowy Szkolnej Korespondencyjnej Ligi Lekkoatletycznej, który odbył się 20 września 2018r. w Kołobrzegu. Udział w nim wzięła drużyna chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, która w eliminacjach wojewódzkich zajęła II miejsce premiowane awansem do rozgrywek na szczeblu ogólnopolskim,VIII miejsce spośród 12 zespołów z całego kraju. 

Reprezentacja ZSzZ w Dynowie wystąpiła w następującym składzie: Arkadiusz Malik, Konrad Banaś, Sebastian Paździorny (100 m), Sylwester Paszko, Łukasz Kozioł, Dominik Dulkiewicz (400 m), Kamil Karaś, Bartłomiej Babiś, Kamil Olejarz (1500 m), Paweł Wojdyło, Kacper Popek, Jakub Zawadzki (skok w dal), Bartosz Chrapek, Krystian Brodzicki, Dominik Flisak (pchnięcie kulą), a całość uzupełniła sztafeta 4x100m. Po zaciętej walce drużyna zajęła bardzo wysokie V miejsce co jest ogromnym sukcesem sportowym szkoły!!!. Opiekunami byli nauczyciele wychowania fizycznego: pan Paweł Gierula i Pan Marek Paściak - także członkowie naszego stowarzyszenia. Gratulacje i duże brawa dla uczniów, dyrekcji szkoły i innych nauczycieli - członków stowarzyszenia, którzy przyczynili się do tego sukcesu

 

Akcja "ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA".

 Już po raz 13. odbyła się Akcja "ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA" to wspólny pomysł: polskiego Radia Lwów i polskiego konsulatu we Lwowie, Polskiego Radio Rzeszów, który już kolejny raz wcieliła w życie TVP Rzeszów . Co roku w akcję włączają się szkoły, domy kultury, samorządy, ale też setki prywatnych osób. Dzięki wsparciu wszystkich udało się zebrać kilka tysięcy głównie biało - czerwonych zniczy. Po raz kolejny w akcję włączyli się uczniowie i nauczyciele Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie koordynatorzy Pani Katarzyna Stpiczyńska i Pan  Łukasz Gładysz.

  V miejsce uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

                                                  w Finale Krajowym Szkolnej Korespondencyjnej Ligi Lekkoatletycznej w Kołobrzegu.

 

 20 września 2018r. w Kołobrzegu odbył się Finał Krajowy Szkolnej Korespondencyjnej Ligi Lekkoatletycznej. Udział w nim wzięła drużyna chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, która w eliminacjach wojewódzkich zajęła II miejsce premiowane awansem do rozgrywek na szczeblu ogólnopolskim. Na tym etapie nasza drużyna zajmowała VIII miejsce spośród 12 zespołów z całego kraju. Zawody odbyły się na nowo otwartym obiekcie przy sprzyjającej słonecznej pogodzie.

Reprezentacja ZSzZ w Dynowie wystąpiła w następującym składzie: Arkadiusz Malik, Konrad Banaś, Sebastian Paździorny (100 m), Sylwester Paszko, Łukasz Kozioł, Dominik Dulkiewicz (400 m), Kamil Karaś, Bartłomiej Babiś, Kamil Olejarz (1500 m), Paweł Wojdyło, Kacper Popek, Jakub Zawadzki (skok w dal), Bartosz Chrapek, Krystian Brodzicki, Dominik Flisak (pchnięcie kulą), a całość uzupełniła sztafeta 4x100m. Po zaciętej walce drużyna zajęła bardzo wysokie V miejsce co jest ogromnym sukcesem sportowym szkoły!!!.

         Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie.

 

         W dniu 20 września 2018r. w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych Po krótkim powitaniu przez konferansjerów uczniowie klas pierwszych zaprezentowali krótki program artystyczny, a po jego zakończeniu przedstawiciele wszystkich klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Akt ślubowania przekazano Pani Dyrektor szkoły, która poprzez wręczenie legitymacji szkolnych przedstawicielom klas "symbolicznie” pasowała pierwszoklasistów na uczniów ZSzZ w Dynowie". W trakcie uroczystości odbyło się także uroczyste przekazanie sztandaru szkoły przez dotychczasowy poczet sztandarowy młodszym kolegom. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu pogratulowała pierwszoklasistom oraz zapewniła, że wszyscy dołożą starań aby w szkole czuli się bezpiecznie, a na spotkaniu z rodzicami, przedstawiła wszystkich wychowawców i nauczycieli oraz przekazała informacje o szkole i o obowiązujących dokumentach szkolnych.  W spotkaniu uczestniczył Prezes Stowarzyszenia, Wiceprezes SP ZSzZ i Przewodnicząca Rady Rodziców.

 

                  Narodowe Czytanie – Stefan Żeromski ”Przedwiośnie”.

        

 

 

 

W dniu 16.09.2018r. w Parku Miejskim w Dynowie , Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie oraz Nadleśnictwo Dynów, Agencja Muzyczna „VIOLINO”, Ochotnicza Straż Pożarna Dynów – Przedmieście zorganizowali akcję pod hasłem: „Narodowe Czytanie – Stefan Żeromski ”Przedwiośnie”. Fragmenty powieści czytali m.in.Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak, Pani Małgorzata Kaczorowska z Nadleśnictwa Dynów  i inni mieszkańcy miasta.  Na tej uroczystości Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowała Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pan Stanisław Tymowicz.

 Część artystyczno-muzyczną zapewniła Agencja Muzyczna „VIOLINO” i występy dzieci z Przedszkola Miejskiego w Dynowie.

 

 

 

 

       Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

     W dniu 03 września 2018 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych  im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019. W uroczystosci udział wzieli zaproszeni goscie: Pani Elżbieta Kubicka – Inspektora w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, Pan Aleksander Stochmal - Radnego Rady Powiatu Rzeszowskiego, były dyrektor szkoły, a zarazem Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Urszula Domaradzka, nauczyciele , pracownicy niepedagogiczni i licznie zgromadzona młodzież.

Podczas uroczystości, najlepszym (10) uczniom zostały wręczone stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2018/2019.

      

   Zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i pożegnanie odchodzących na emeryturę.

         

W dniu 22 czerwca 2018r. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie brał udział w uroczystościach zakończenie roku szkolnego 2017/2018, które miało miejsce  w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Po zaprezentowanym przez uczniów programie artystycznym, Pani Dyrektor Szkoły przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za całoroczny trud oraz Rodzicom i Stowarzyszeniu Przyjaciół ZSzZ w Dynowie za pracę na rzecz szkoły.  W trakcie uroczystości zostały wręczone najlepszym uczniom nagrody, dyplomy i wyróżnienia.

         Miłym akcentem podczas tej uroczystości było pożegnanie odchodzących nauczycieli na emeryturę. Oprócz przyznanych nagród i upominków wręczonych przez Wicestarostę Rzeszowskiego i Dyrektor Szkoły, podziękowanie za wieloletnią pracę i współpracę  złożył także Prezes Stowarzyszenia, a przyszłym emerytom, zarazem członkom Stowarzyszenia przekazano, kwiaty i upominki książkowe.

 

227. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA w Dynowie .

 

              3 maja 2018r. w uroczystych obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Dynowie, wzięli udział także przedstawiciele Stowarzyszenia: Dyrektor ZSzZ w Dynowie, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie, szkolny poczet sztandarowy nauczyciele i członkowie Stowarzyszenia. Po  uroczystej Mszy św., na rynku miasta Dynowa odbyły się uroczyste obchody rocznicowe. Orkiestra Dęta OSP Dynów odegrała hymn państwowy, następnie zebrani zostali powitani przez Przewodniczącą Rady Miasta Dynowa i Burmistrza Miasta Dynowa, którzy również złożyli kwiaty pod pomnikiem króla Władysława Jagiełły. Uczniowie  LO w Dynowie przedstawili program artystyczny pod hasłem. „Tyś Polsko, nigdy nie umarła” , a później odbył się koncert Dynowskiej Orkiestry Dętej OSP.

         27 kwietnia 2018r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 przez uczniów trzech klas maturalnych. Oprócz programu artystycznego przygotowanego przez młodzież na te na tę okazję, zaprezentowana została również część patriotyczna, poświęcona 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pani Dyrektor Szkoły w swoim wystąpieniu przedstawiła wyróżniających się maturzystów, życzyła im udanych wyborów życiowych, a także nawiązała  do wydarzeń 3 majowych.

          W trakcie uroczystości zostały wręczone nagrody zwycięzcom Szkolnego Konkursu Plastycznego „Ozdoba wielkanocna”. Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczył – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz organizatorzy – konkursu .

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

 

        13.03.2018 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w związku z upływem czteroletniej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po złożeniu sprawozdania z działalności i finansowego podjęto stosowne uchwały oraz udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorium. w Dalszej części dokonano wyboru do Zarządu - 7 osób oraz do Komisji Rewizyjnej 3 osoby.

          Pan Prezes Zarządu podziękował wszystkim za całoroczną współpracę oraz przekazywane składki i darowizny. W związku z dalszym pełnieniem funkcji, podziękował za obdarzenie zaufaniem wszystkich członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu na kolejne 4 lata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczęśliwego Nowego 2018 Roku członkom i wszystkim sympatykom Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie życzy Zarząd

 

 

 

Rok 2017

21.12.2017r.               Misterium Bożonarodzeniowe „W ciemności idziemy, czyli poszukiwanie.

 

        W  dniu 21 grudnia 2017r. w auli szkolnej odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne dyrekcji szkoły, nauczycieli, pracowników i uczniów. Misterium Bożonarodzeniowe zatytułowane: „W ciemności idziemy, czyli poszukiwanie pod kierunkiem Pani Katarzyny Mol i Pana Jarosława Mola zaprezentowała nasza Szkolna Artystyczno – Teatralna Grupa „Antrakt”. Podczas spotkania wigilijnego życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2018 Roku złożyła  Pani Dyrektor Halina Cygan, życzyła wszystkim szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dużo zdrowia, szczęścia w Nowym Roku. Symbolicznego połamania się opłatkiem w swoim imieniu i członków   Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Dynowie dokonał Prezes Pan Stanisław Tymowicz, który oprócz symbolicznego opłatka przekazał życzenia Dyrekcji, Pracownikom i Młodzieży „zdrowia, zadowolenia z pracy, radosnych świąt i celujących wyników w nauce w Nowym 2018 Roku”.

         Do wszystkich życzeń i podziękowań dołączyła się także Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Urszula Domaradzka przekazując na ręce Pani Dyrektor Haliny Cygan przepiękny stroik świąteczny. Na koniec Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Tomasz Frańczak z kl. 3TPS złożył wszystkim życzenia świąteczno – noworoczne, a członkowie samorządu przekazali na ręce: Dyrektora szkoły Pani Haliny Cygan, byłego Dyrektora Pana Stanisława Tymowicza, wicedyrektora Pana Piotra Zdeba, kierownika szkolenia praktycznego Pana Marcina Kałamuckiego i Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Urszuli Domaradzkiej przepiękne stroiki świąteczne. W tym dniu nastąpiło także wręczenie nagród i wyróżnień w szkolnych konkursach.

Stowarzyszenie przekazało również opiekunom  zespołu  "ANTRAKT" gratulacje i nagrodę finansową w wysokości 500 zl na dalszą działalność.

21.12.2017r.  Rozstrzygnięcie  szkolnego etapu  Konkursu Plastycznego Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej pod

                                            hasłem „ORZEŁ BIAŁY – NASZA DUMA”.

 

 W dniu 14 grudnia 2017r. nastąpiło rozstrzygnięcie  szkolnego etapu  Konkursu Plastycznego Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej pod hasłem „ORZEŁ BIAŁY – NASZA DUMA”.

Jury pod przewodnictwem – wicedyrektora Pana Piotra Zdeba dokonało oceny i wybrało do dalszego etapu prace; Sabiny Głowacz z 3TL, Bartosza Kopackiego z 4TI i Kamili Bułdak z 3TI, a wyróżniło prace Magdy Boroń z 2THL i Kamila Ostafińskiego z 1TI. Współorganizatorem szkolnego etapu tego konkursu było Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie fundując także nagrody, które wręczyła Pani Dyrektor Halina Cygan i Pani Beata Irzyk podczas jasełkowego spotkania 21.12.2017 roku.

Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy, a dziękujemy opiekunom: Pani Beacie Irzyk i Pani Halinie Rybie.

12.12.2017r.        VIII edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem

                                                                                               „Potyczki Logiczne”

 

           W dniu 12 grudnia 2017r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był gospodarzem już VIII edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”, patronat nad którym sprawowali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Pan Paweł Trefler i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

Uroczystego otwarcia dokonali: Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

Przed ogłoszeniem wyników konkursu jego uczestnicy mogli obejrzeć specjalnie przygotowane przez pracowników naukowych i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu pokazy chemiczne.

Na zakończenie konkursu , podsumowania i wręczenia nagród dokonali: Pani Justyna Koniuszy - Nycz z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Pan Stanisław Tymowicz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i Pani Halina Cygan Dyrektor szkoły. Nagrody zostały ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu.

15.11.2017r.     REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "ORZEŁ BIAŁY - NASZA DUMA".

 

            Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  oraz Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie pod hasłem ORZEŁ BIAŁY - NASZA DUMA. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Konkurs ma charakter 3-etapowy:

·         etap szkolny : do 14 grudnia 2017 r. uczniowie przygotowują prace zgodną z tematem konkursu, spośród których szkolna komisja konkursowa wybierze i nagrodzi 3, następnie prześle je do okręgowej komisji konkursowej;

·         etap okręgowy : do 25 marca 2018 r. okręgowa komisja konkursowa dokona oceny prac, wyłaniając najlepszą i prześle ją do Centrum Informacyjnego Senatu Kancelarii Senatu  do 5 kwietnia 2018 r.,

etap ogólnopolski : do 20 kwietnia 2018 r.  Centralna Komisja Konkursowa dokona oceny prac i wyłoni zwycięzców.

 

      REGULAMIN KONKURSU  ..>> .pdf

11.11.2017r.      Obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Dynowie.

 

              Dnia 11 listopada 2017r. w Dynowie odbyły się obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystości wzięli licznie udział nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie na czele z Dyrektor ZSzZ w Dynowie Panią Haliną Cygan oraz Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie Panem Stanisławem Tymowiczem. W obchodach tradycyjnie uczestniczył szkolny poczet sztandarowy pod opieką Pani Honoraty Mikoś w składzie: sztandarowy - Mateusz Dańczak oraz asysta - Kamila Bułdak i Małgorzata Banaś. Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą św. pod przewodnictwem ks. Dziekana Stanisława Janusza w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie, a następnie jej uczestnicy przemaszerowali do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie gdzie odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Dynów. Miała ona szczególny charakter ponieważ nadano honorowe tytuły i wyróżnienia. Rada Miasta Dynów nadała tytuł "HONOROWY OBYWATEL MIASTA DYNOWA" dla Wicestarosty Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, natomiast Pani Maria Kuszek otrzymała tytuł "ZASŁUŻONY DLA MIASTA DYNOWA". Uroczystego wręczenia tytułów dokonali: Przewodnicząca Rady Miasta Dynowa Pani Ewa Hadam i Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak.

Gratulacje dla Pana Wicestarosty Pana Marka Sitarza w imieniu całej społeczności Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie (wnioskodawcy tytułu - wyróżnienia) przekazali: Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz, przedstawiciel Załogi Pani Bogusława Pinkowicz i Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Tomasz Frańczak.

10.11.2017r.     Uroczysta akademia z okazji 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości i 16. rocznicy nadania

                     szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

    W dniu 10 listopada 2017r. w sali gimnastycznej zgromadziła się cała szkolna społeczność aby uczcić tę ważną, dla Ojczyzny rocznicę. Zespół artystyczny przygotowany przez Panią Beatę Irzyk i Panią Kingę Oleksę – Skubisz  przedstawił bardzo piękny program patriotyczny, a podsumowania dokonała Pani Dyrektor Halina Cygan.

W tym dniu obchodzimy także 16. rocznicę nadania naszej szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W programie artystycznym było także nawiązanie do naszego Patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jego nauki, posłannictwa…... Cała uroczystość miała bardzo podniosły i uroczysty charakter.

04.11.2017r.     II Dynowskie Zaduszki Muzyczne w ramach XI Dynowskiej Jesieni Teatralnej w auli Zespołu

                               Szkół  Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

            4 listopada 2017r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyły się II Dynowskie Zaduszki Muzyczne w ramach XI Dynowskiej Jesieni Teatralnej. W programie znalazły się występy: Kapeli „Tońko” z Dynowa w tonacji molowej, JAZZ POM BAND - zespołu jazzu tradycyjnego z Brzozowa, a także prezentacja poezji okolicznościowej w wykonaniu aktorów teatru Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” w Dynowie (Pani Jolanty Kozubal – Głuchowskiej i Pana Emila Dańczaka). II Dynowskie Zaduszki Muzyczne były także okazją do wspomnienia osób zmarłych zasłużonych dla Dynowa, Brzozowa i okolic, min. były dyrektorów naszej szkoły szkoły śp. Edwarda Owskiego i śp. Franciszka Kiszkę.

Podczas koncertu Pani Halina Cygan Dyrektor szkoły i Pan Stanisław Tymowicz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie przekazali podziękowania na ręce Pani Grażyny Malawskiej Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie, Pana Antoniego Dżuły z Kapeli „TOŃKO” z Dynowa i Pana Antoniego Rychlca z JAZZ POM BAND z Brzozowa. Organizatorami koncertu było Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Dynowie, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie oraz Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Wyszyńskiego w Dynowie. Patronat honorowy sprawowali: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl, Starosta Rzeszowski – Józef Jodłowski, Burmistrz Miasta Dynów – Zygmunt Frańczak, Wójt Gminy Dynów – Krystyna Sówka. Patronat medialny objęli: Polskie Radio Rzeszów, TVP3 Rzeszów, DZIEJE. PL – portal historyczny, „Życie Podkarpackie”, „Dynowinka”, „Dynowski Kwartalnik Samorządowy”, ”Nowiny 24”,  „Nowiny”.  

01.11.2017r.       Kwesty na cmentarzu w Dynowie w dniu 1 listopada 2017r.

 

W dniu 1 listopada 2017r. nauczycielki Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie: Pani Agnieszka Kędzierska, Pani Renata Łybacka, Pani Honorata Mikoś, Pani Katarzyna Mol i Pani Magdalena Wolańska również na cmentarzu dynowskim wzięły udział w „XV kweście na rzecz odnowy starego cmentarza”. Organizatorem zbiórki było Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo Przyjaciół Dynowa. Towarzystwo zebrane fundusze przeznaczy na odnowę – ratowanie kolejnych nagrobków na dynowskiej nekropolii.

Wszystkich ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za dobre serce i przekazane środki finansowe, a kwestującym za poświęcony świąteczny czas.

 22.10.2017r. UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA SZTANDARU TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” W DYNOWIE.

                                                                        

            Dnia 21 października 2017r. odbyło się poświęcenie sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie m.in. Dyrektor ZSzZ w Dynowie Pani Halina Cygan, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz oraz szkolny poczet sztandarowy pod opieką Pani Honoraty Mikoś w składzie: sztandarowy – Sławomir Kędra, Kewin Szybiak, asysta: Kamila Bułdak i Sandra Siwulec oraz Małgorzata Banaś. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnictwem ks. Dziekana Stanisława Janusza w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie, gdzie dokonano poświecenia sztandaru TG „Sokół”. Następnie na rynku w Dynowie odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym w Rymanowie. Kolejno uczestnicy obchodów przemaszerowali pod pamiątkową tablicę przy ŚDS, gdzie dokonano uroczystego złożenia kwiatów. Dalszy ciąg obchodów miał miejsce w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Dynowie, gdzie dokonano pamiątkowego wbicia gwoździ oraz przedstawiany został program słowno - muzyczny w wykonaniu aktorów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie, występ Dynowskiej Orkiestry Dętej, kapeli „Tońko”. 

17.10.2017r.    ZAWODY LEKKOATLETYCZNE „BIEGNIJ PO ZDROWIE”.

 

 W dniu 17 października 2017r. na obiektach sportowych Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie zorganizowało zawody sportowe pod hasłem: „Biegnij po zdrowie…” w ramach zadania otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu współfinansowanego przez Gminę Miejską Dynów.

Zawody zostały zorganizowane dla dziewcząt i chłopców. Dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie (szkoła podstawowa i gimnazjum) zaplanowano trójbój lekkoatletyczny, w skład którego wchodziły; w kategorii dziewcząt: bieg na 100m, pchnięcie kulą i skok w dal; w kategorii chłopców: bieg na 100m, pchnięcie kulą i skok w dal.

Po rozegraniu wszystkich przewidzianych konkurencji wyłoniono zwycięzców. I tak wśród dziewcząt w kategorii szkołą podstawowa: I miejsce Gabriela Marszałek, II miejsce Paulina Chorążykiewicz, III miejsce Hanna Marszałek, w kategorii gimnazjum: I miejsce Aleksandra Bielec, II miejsce Karolina Skubisz, III miejsce Julia Tereszak,  natomiast wśród chłopców w kategorii szkoła podstawowa: I miejsce Jakub Duchniak, II miejsce Karol Pałys, III miejsce Marek Martowicz, w kategorii gimnazjum: I miejsce Miłosz Kocyła, II miejsce Jakub Kocaj, III miejsce Dominik Pyś.

Opiekunami uczniów byli Pan Damian Chudzikiewicz i Pan Radosław Telega.

Powyższe zajęcia sportowo - rekreacyjne mogły odbyć się dzięki środkom z zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu” współfinansowanego przez Gminę Miejską Dynów i środkom z budżetu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

03.10.2017 r.

 

 

    STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH w Dynowie i ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie

ZAPRASZAJĄ  10 października 2017r. zawody lekkoatletyczne dla uczniów  pod hasłem:  BIEGNIJ PO ZDROWIE…"

w ramach REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”

 

 

 

 

 

03.10.2017 r.            Akcja dofinansowana została przez Fundację Studencką Młodzi Młodym.

  

 

       Przez cały wrzesień uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego dojeżdżali do szkoły specjalnym busem ponieważ dotychczasowe firmy przewozowe nie zapewniły komunikacji pomiędzy Dydnią, a Dynowem oraz pomiędzy Izdebkami, a Dynowem.

       Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych, na wniosek Dyrektora ZSzZ w Dynowie Pani Haliny Cygan  dofinansowało przejazdy ponieważ koszty dowozu tam i z powrotem przekraczały kwotę jak za bilety miesięczne.

Zarząd SP ZSzZ w Dynowie dziękuję ofiarodawcom, a głównie nauczycielom ZSzZ w Dynowie, którzy swoimi dobrowolnymi wpłatami na konto stowarzyszenia przyczynili się do  realizacji tego zadania. Dziękujemy także tym, którzy poprzez Fundację Studencką Młodzi Młodym przekazali 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZw Dynowie co umożliwiło sfinansowanie dojazdu uczniów do szkoły.

 


Akcja dofinansowana została przez Fundację Studencką Młodzi Młodym ze środków przekazanych na Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZw Dynowie z 1% podatku za rok 2016.

14.09.2017 r.    Konkurs fotograficzny pod hasłem: „Zdrowie w obiektywie” w ramach projektu  

                      „BIEGNIJ PO ZDROWIE”.

          

14 września 2017 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych wraz z Zespołem Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie dokonali rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego pod hasłem „Zdrowie w obiektywie” w ramach projektu pod nazwą „BIEGNIJ PO ZDROWIE”.

Celem konkursu była promocja zdrowego trybu życia i promocja szeroko rozumianego sportu. Na konkurs wpłynęło 19 prac fotograficznych.

Komisja konkursowa w składzie:

 1.   Pani Halina Cygan – dyrektor ZSzZ w Dynowie

2.  Pan Piotr Marcinek – nauczyciel wychowania fizycznego ZSzZ w Dynowie

3.  Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie po obejrzeniu wszystkich prac nagrodziła następujące osoby:

I miejsce Dominika Kłyż – kl. 3THPS, II miejsce Magdalena Gierula – kl. 3THPS, Sylwia Siuśta – kl. 3THPS, wyróżnienia: Dariusz Król –kl. 2TI, Dawid Hadam – kl. 2TI, Teresa Bołoz – kl. 3THPS.

Nagrody konkursowe ufundowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zostaną wręczone przy okazji kolejnych zajęć projektowych.

Projekt realizowany jest, jako zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”. Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Miejską Dynów. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!!

10.09.2017r.      „Narodowe Czytanie – Stanisław Wyspiański – Wesele”.

 

         W dniu 10.09.2017r. na dynowskim rynku odbyła się akcja pod hasłem: „Narodowe Czytanie – Stanisław Wyspiański – Wesele” organizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie oraz Partnerów. W programie imprezy znalazło się głośne czytanie fragmentów „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, gdzie w role postaci wcielili się Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak, Skarbnik Miasta Dynów Renata Potoczna, a także radni z Rady Miasta Dynowa, jak i udzielający się na forum społeczności mieszkańcy miasta, m.in. uczennica naszej szkoły Karolina Sowa z kl. 4THL (4 – letnie technikum w zawodzie technik logistyk). Podczas imprezy Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowała Dyrektor szkoły Halina Cygan, a Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie  Renata Łybacka. Czytaniu towarzyszyły występy taneczne dzieci z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bartkowiak” oraz koncert zespołu „VIOLINO”. W czasie całej akcji odbywały się również warsztaty plastyczne dla najmłodszych w których dzieci mogły samodzielnie wykonać m.in. pawie pióra. Tłem akcji była wystawa poświęcona życiu Stanisława Wyspiańskiego oraz tematyce i symbolice czytanego utworu.

 

 

 

           10 sierpnia 2017r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie został zaprezentowany trzeci numer „Rocznika Historycznego DYNOVIANA – Dynowskie sacrum”.

 

Uroczystość rozpoczął krótkim powitaniem przybyłych gości Pan Prezes Andrzej Stankiewicz, przedstawił ich i podziękował zarazem tym, którzy przyczynili się do wydania tego rocznika tj. instytucjom i osobom prywatnym. W dalszej części Redaktor Naczelny Pan Józef Stolarczyk zaprezentował w skrócie treść tego wydania oraz podziękował Radzie Naukowej na czele z ks. prof. dr. Stanisławem Nabywańcem, autorom poszczególnych artykułów, instytucjom i osobom prywatnym, dzięki którym mógł zostać wydany. Następnie zostały wygłoszone dwa referaty naukowe:

-„Wizerunek Matki Bożej Dynowskiej w typie Matki Bożej Śnieżnej w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca Męczennika w Dynowie okiem konserwatora malarstwa” dr Tomasza Tomaszka z Katedry Konserwacji Zabytków na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej oraz

- „Wizerunek Matki Bożej Dynowskiej w typie Matki Bożej Śnieżnej w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca Męczennika w Dynowie okiem historyka sztuki” dr Marty Trojanowskiej – historyka sztuki, muzealnika z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

   

Przerywnikiem muzycznym był występ Samueli Łach, Macieja Jurasińskiego i Kapeli „TOŃKO”.

Na koniec pamiątkową pieczęć z exlibrisem postawił Ks. proboszcz Stanisław Janusz - dziekan Dekanatu Dynów, Pani Iwona Zawadzka – Kierownik Biura Promocji w Starostwie Powiatowym Rzeszowie przekazała gratulacje w imieniu Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Gratulacje i pamiątkowy album w imieniu Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie przekazała– Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, a w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych – Prezes Pan Stanisław Tymowicz.

Dla wszystkich przybyłych został przygotowany przez gospodarzy tj. Dyrekcję, nauczycieli, młodzież i pracowników Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a także członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie poczęstunek i materiały promocyjne. Udział w tym mają również sponsorzy, dzięki którym na stolikach pojawiły się „proziaki”, lokalne wypieki, napoje, owoce,.... i smakowity szkolny gulasz.

Całość była przygotowana wzorowo, co jest zasługa Pani Halina Cygan – Dyrektor ZSzZ w Dynowie i Pana Andrzeja Stankiewicza – Prezes TPD w Dynowie.

Audycja Radia Fara z promocji  Rocznika Historycznego DYNOVIANA Nr 3 ..>>mp3

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017.

W dniu 23 czerwca 2017r. w sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Uroczystość rozpoczęła krótkim programem artystycznym. Następnie Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za całoroczny trud oraz Rodzicom za pracę na rzecz szkoły.

Wśród wyróżnionych uczniów za osiągnięcia szkolne znaleźli się także wyróżniający się – sportowcy, którzy otrzymali z rąk byłego Dyrektora szkoły, a zarazem Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza oraz nauczycieli wychowania fizycznego nagrody rzeczowe.

Podziękowania za całoroczny trud dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczy Dyrekcji, Gronu Nauczycielskiemu i Pracownikom niepedagogicznym przekazali także w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie; Prezes - Pan Stanisław Tymowicz i Wiceprezes - Pan Piotr Krupa.

 

 Koleżeńskie pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę.

 

Józef Górniak wieloletni pracownik Gospodarstwa Pomocniczego, później Centrum Kształcenia ustawicznego w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie na stanowisku, magazyniera, referenta d/s technicznych, a następnie diagnosta w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów.

Teresa Gierula wieloletni pracownik administracji w Zespole Szkół Zawodowych im Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

REGULAMIN Konkursu Fotograficznego
„ZDROWIE W OBIEKTYWIE”

I.                Cele i tematyka konkursu:

 1.    Organizatorem konkursu jest:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

2. Celem konkursu jest:

§  popularyzacja aktywności fizycznej,

§  poszerzenie wiedzy uczniów na temat zdrowego trybu życia,

§  rozwijanie zdolności artystycznych i estetycznych uczniów,

§  przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizmowi i narkomanii) poprzez zachęcanie i zainteresowanie

      młodzieży fotografią o tematyce zdrowotnej,

§  rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów,

§  promocja sportu na terenie miasta Dynów.

 

3.      Tematyką zdjęć jest: ukazanie wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej na świeżym powietrzu w formie fotografii: plenerowej, reportażowej, fotokolażu.

 

Pełny tekst Regulaminu ..>> pdf

 

 

 

28.04.2017 r.       WRĘCZENIE NAGRÓD UCZESTNIKOM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ROZEGRANEGO 25.04.2017r.

 

NAJLEPSZĄ DRUŻYNĄ okazała się grupa uczniów z klasy 3 TI technikum (technik informatyk) ZSzZ w Dynowie,

NAJLEPSZYM ZAWODNIKEM okazał się – Kamil Pindak z klasy 3TPS technikum (technik pojazdów samochodowych),

NAJLEPSZYM BRAMKARZEM uznano Bartosza Kopackiego z klasy 3TI technikum (technik informatyk),

KRÓLEM STRZELCÓW został Michał Kosior z klasy 3TI technikum (technik informatyk)

 

 

 

 

25.04.2017 r         Turniej piłki nożnej  w ramach konkursu „BIEGNIJ PO ZDROWIE”.

 

          25.04.2017 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych wraz z Zespołem Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie, było organizatorem turnieju piłki nożnej przeprowadzonego w ramach projektu pod nazwą ‘BIEGNIJ PO ZDROWIE”.

Projekt realizowany jest jako zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”./..../  czytaj więcej ..>>

 

Projekt gimnazjalny uczniów klasy drugiej Zespołu Szkół Nr 3 w Łubnie.

   

 9 kwietnia 2017 roku szkolna grupa z gimnazjum Zespołu Szkół  Nr 3 w Łubnie zaprezentowała  Misterium Męki Pańskiej "Poznaj miłość Boga do człowieka", w ramach realizowanego projektu. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie reprezentowała Pani  Halina Cygan - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

 

GRATULUJEMY PIĘKNEGO WYSTĘPU !!!

 

 

 

 

 

Zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań

publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi,

w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży

oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”.

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH w Dynowie

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kard. S. Wyszyńskiego  w Dynowie

 

Ogłoszenie

 

ZAPRASZAMY CHĘTNE DZIECI I MŁODZIEŻ NA ZAJĘCIA SPORTOWE POD HASŁEM:

"BIEGNIJ PO ZDROWIE”

 

w ramach REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”

 

 RODZAJ ZAJĘĆ: - Turniej Piłki Nożnej Chłopców

                                                       

TERMIN:  25 kwietnia 2017 r. 

MIEJSCE: - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie,ul. Polna 3

                   - ORLIK w Dynowie, ul. Ks. Józefa Ożoga                    

 KOORDYNATORZY: Paweł Gierula, Marek Paściak, Piotr Marcinek, Alicja Paściak 

  

                                                  Szczegółowe informacje pod telefonem: lub (16) 652-10-45

                                              Strona internetowa: http://www.sp.zsz-dynow.net~~ e-mail: spzszdynow@gmail.com'

 

 

 

 

WIELKANOC 2017

 

 

 09.04.2017 r. Kiedy nadchodzi jesień.

                  Jak szybko upływa czas? Cytując słowa piosenki znanego i lubianego serialu telewizyjnego "Życie, życie jest nowelą, której nigdy nie masz dosyć. Wczoraj biały, biały welon. Jutro białe, białe włosy". O ludziach dojrzałych, ich radościach, troskach usłyszą Państwo w programie Anny Leśniewskiej.

Audycja nadawana jest w Polskim Radiu Rzeszów  w niedziele o godz. 13.00. Jedna audycja, z tego cyklu, nagrywana była w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  przy okazji XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu "PODKARPACKA TĘCZA".

 

             ....Rozmowy były wyemitowane w Polskim Radiu Rzeszów w dniu 09.04.2017. w programie Anny Leśniewskiej "Kiedy nadchodzi jesień...".

             

              Kiedy nadchodzi jesień cz.1 ..>> mp3

              Kiedy nadchodzi jesień cz.2 ..>> mp3

 

06.04.2017 r. XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie”.

 

 

06.04.2017r.w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbyła się gala konkursowa XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „ Zdrowe Podkarpacie”. Głównym punktem tej uroczystości było rozdanie nagród i wyróżnień oraz występy artystyczne.

Patronat nad konkursem sprawowali: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Kurator Oświaty, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie

 

 

24.03.2017r.  Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

 

23.03.2017 r. VII edycja Szkolnego Konkursu pod hasłem:” Samochodem w dorosłe życie”.

 

        W dniu 23 marca 2017r. w Zesple Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był odbył się konkurs pod hasłem: "SAMOCHODEM W DOROSŁE ŻYCIE". Była to już VII edycja tego konkursu, a Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie patronowało temu konkursowi. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, głównie wśród uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i technikum w zawodzie mechanik i technik pojazdów samochodowych, bowiem zainteresowania uczniów motoryzacją sa zawsze bardzo duże.

 

 

 Z okazji Święta Kobiet, męska część Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie składa Paniom, naszym Koleżankom ze Stowarzyszenia, Koleżankom z pracy i Wszystkim innym Paniom, serdeczne życzenia :

"Dużo radości, słów uznania, pięknych gestów i dobrego zwykłego słowa - dziękuję i kocham.

  Zrozumienia i pomocy  w każdych chwilach i codziennych obowiązkach.

 Przekonania i wiary, że świat jest piękny, a bez Was byłby smutny

i szary."

 

 

07.03.2017r.    VII edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem  

                                                                            „Potyczki Logiczne”

 

W dniu 07 marca 2017r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Dynowie był gospodarzem już VII edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”, patronat nad którym sprawowali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Pan Paweł Trefler i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz. Zamierzeniem organizatorów było kształcenie  rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów, popularyzacja matematyki wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkół, badanie  i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze matematyki, współpraca z placówkami szkolnymi  o podobnym typie kształcenia.

 

 

01.03.2017r.  Podsumowanie konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci

                                                              i młodzieży”

 

W dniu 01 marca 2017r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie obyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży” dla szkół Dekanatu Dynowskiego. Organizatorami konkursu byli: Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie pod honorowym patronatem Dziekana Dekanatu Dynowskiego i patronatem medialnym Radio FARA – Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej.  W konkursie uczestniczyło 147 osób z 14 szkół z Dekanatu Dynowskiego pod opieką 24 nauczycieli.                 

 

 

26.01.2017r.  IX Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu  23-27 stycznia 2017 r.

 

         26 stycznia 2017 r. (czwartek) w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Dynowie została otwarta  wystawa pt. Żydowscy mieszkańcy Dynowa w fotografii, pocztówkach, pamiątkach i siła pamięci zaklęta w obrazach Niny Talbot. Powitania i przedstawienia zaproszonych gości dokonał Burmistrz Miasta Dynów Pan Zygmunt Frańczak, następnie krótkie wprowadzenie wygłosił Pan Maciej Jurasiński - Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dynowa i także głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwa Przyjaciół Dynowa Pan Andrzej Stankiewicz./.../  więcej ..>>
   

 

„FERIE NA SPORTOWO” w ZsZz w Dynowie

 

 17 I 18 stycznia 2017r. nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, z Radą Rodziców i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie  (też jako członkowie stowarzyszenia w ramach wolontariatu), przygotowali i poprowadzili dla młodzieży szkolnej i gimnazjalnej szereg różnych form aktywności ruchowej w czasie ferii zimowych. W tym roku  odbyły się, dla uczniów szkół gimnazjalnych z Pogórza Przemysko - Dynowskiego,  turnieje: piłki nożnej halowej chłopców i piłki siatkowej dziewcząt oraz tenisa stołowego. W turnieju p.nożnej i tenisa brali udział uczniowie z Gimnazjum Bachórz, Gimnazjum Dubiecko, Gimnazjum Dydnia, Gimnazjum Dylągowa, Gimnazjum Dynów, Gimnazjum Hłudno, Gimnazjum Jawornik Polski, Gimnazjum Manasterz, Gimnazjum Nozdrzec. W turnieju piłki siatkowej i tenisa stołowego rywalizowały drużyny z Gimnazjum Dubiecko, Gimnazjum Dydnia, Gimnazjum Dylągowa, Gimnazjum Izdebki.

Oficjalnego otwarcia Turnieju w dniach 17 i 18.01.2017r. oraz wręczenia nagród zwycięskim drużynom i indywidualnych, najlepszym sportowcom - sportmenkom,  dokonali: Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

Rozgrywki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i potwierdziły wysoki poziom wyszkolenia oraz sportowe zachowanie podczas gier w poszczególnych dyscyplinach. Na pochwałę zasługują wszyscy nauczyciele-opiekunowie drużyn i organizatorzy - nauczyciele ZSzZw Dynowie. Słowa uznania należą się Dyrekcji ZSzZ w Dynowie, głownie Pani Dyrektor Halinie Cygan i Panu Wicedyrektorowi Piotrowi Zdebowi, sedziemu Panu Bartłomiejowi Walusowi  i nauczycielom-wolontariuszom; Panu Pawłowi Gieruli, Pani Alinie Paściak, Panu Markowi Paściakowi i Panu Piotrowi Marcinkowi.

 

  

 

Rok 2016

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

 

 Boże Narodzenie to jedno z najweselszych świąt

w roku, mieniące się tysiącami światełek na choinkach, kolorowymi ozdobami, dźwiękiem melodyjnych

kolęd, a przede wszystkim radością z Narodzenia Naszego Zbawiciela.

Niech wiec ten świąteczny nastrój towarzyszy Wszystkim przez cały okres Świąt Bożego Narodzenia i we wszystkie dni Nowego 2017 Roku.

 

                                           Życzy

 

                                                    Prezes SP ZSzZ w Dynowie

                                                    Stanisław Tymowicz

 

                                                  Boże Narodzenie 2016

 

 

Sprawozdanie

ze sposobu wykorzystania kwoty darowizny.

 

 

 

 

Realizując obowiązek wynikający z umowy darowizny zawartej w dniu 25.11.2016r. w Częstochowie  informuję,  iż  STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W DYNOWIE kwotę pieniężną w wysokości 1203,30 zł , otrzymaną tytułem tejże umowy, przeznaczyła na zakupy następujących towarów lub usług:

 

     * 12 kompletów strojów sportowych (koszulka z nadrukiem spodenki i skarpetogetry)

     *   2 piłki do gry w siatkówkę i piłkę nożną

 

 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1 % podatku na cel szczegółowy SP ZSzZ w Dynowie

______________________________________________

~~ PROSIMY ~~

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

- NR KRS: 0000270261 - Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248

~~ DZIĘKUJEMY ~~

 

 

20.11.2016r.  20  listopada 2016 r. przy kościele parafialnym w Dynowie została poświęcona pamiątkowa tablica upamiętniająca  jubileusz chrztu Polski.

" 966 - 2016 PAMIĄTKA JUBILEUSZU 1050 - LECIA CHRZTU POLSKI W ROKU MIŁOSIERDZIA - DYNOWIANIE"

 

 

    Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie na tej skromnej uroczystości reprezentował       

     Prezes   Pan Stanisław Tymowicz.

 

 

  

 

11 listopada 2016r., podczas Niepodległościowej Mszy Św. został poświęcony sztandar Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego-Towarzystwa Przyjaciół Dynowa.

   

 

  

     Udział w tych uroczystościach wzięli ze Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie: Prezes - Pan Stanisław Tymowicz, Wiceprezes i zarazem Radny Dynowa - Pan Piotr Krupa, Dyrektor ZSzZ w Dynowie - Pani Halina Cygan także członek SP ZSzZ w Dynowie i Członek Zarządu SP ZSzZ w Dynowie Pani Honorata Mikoś.

 

 

 

 

 

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 98. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.

       

Foto.Jerzy Kędzierski

W dniu 10 listopada 2016r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się akademia poświęcona 98. Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.  Zespół artystyczny przedstawił bardzo piękny program patriotyczny, który przygotowały nauczycielki szkoły, a zarazem członkinie Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie. Słowo podsumowujące i nawiązanie do 15. rocznicy nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przedstawiła Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan. W uroczystości tej, która miała bardzo podniosły i uroczysty charakter uczestniczył Prezes SP ZSzZ w Dynowie - Pan Stanisław Tymowicz zarazem były dyrektor ZSzZ w Dynowie i członkowie Stowarzyszenia – nauczyciele szkoły.

Natomiast 11 listopada 2016r., w piątek, w dynowskim koście parafialnym została odprawiona msza w intencji Ojczyzny, a później w Zespole Szkół w Dynowie odbyła się uroczysta sesja z tej okazji. Udział w tych uroczystościach wzięli ze Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie: Prezes - Pan Stanisław Tymowicz, Wiceprezes i zarazem Radny Dynowa - Pan Piotr Krupa, Dyrektor ZSzZ w Dynowie - Pani Halina Cygan także członek SP ZSzZ w Dynowie i Członek Zarządu SP ZSzZ w Dynowie Pani Honorata Mikoś, która opiekowała się także szkolnym pocztem sztandarowym.

 

 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 

 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki, wieków. Amen

 

 

   DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

w Dniu Edukacji Narodowej, składamy serdeczne życzenia Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom Niepedagogicznym szkoły…

 …życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, - pięknych i szlachetnych pomysłów, które dyktuje serce, - cierpliwości i wytrwałości, aby służba tym młodszym i tym starszym dawała wiele satysfakcji i radości…

 

Składamy gratulacje dla tych z Państwa, którzy otrzymali odznaczenia państwowe, nagrody; Kuratora, Starosty i Dyrektora Szkoły, bo przecież jest to wyraz szczególnego uznania za bardzo dobrą pracę.

Wyrażamy również słowa uznania dla codziennego trudu i oddania się swojemu powołaniu, wyróżnionym nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym, a także tym bez nagród i odznaczeń. Dzięki Waszej codziennej pracy przy tablicy i tej poza nią, wiele pokoleń uczniów zdobyło wiedzę, wychowanie i zostało bardzo dobrze przygotowanych do samodzielnego życia, a Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stał się bardzo dobrze znaną, jedną z najlepszych i wysoko ocenianą, placówką oświatową w tym środowisku i poza jego granicami.

            Dziękujemy także Członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie za bezinteresowną pracę w stowarzyszeniu na rzecz dzieci i młodzież oraz życzymy wszystkim dużo satysfakcji w tej działalności i zadowolenia z dobrze wypełnianych zadań w służbie innym.

 

 

Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne

na wolnym powietrzu” w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Miejską Dynów.

„ŻYCIE TO RUCH, TANIEC I SPORT”.

 

 

      22 września 2016r. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie na terenie obiektów sportowych  Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zorganizowało zajęcia sportowe pod hasłem: „Życie to ruch, taniec i sport” w ramach zadania otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu” współfinansowanego przez Gminę Miejską Dynów.

            Zawody zostały zorganizowane dla dziewcząt i chłopców
w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne

W programie zawodów znalazły się:

- biegi na 60m, 100m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m

- zawody pchnięcia kulą, - skok w dal, - rzut piłeczką palantową

     

 

09.09.2016r. - NARODOWE CZYTANIE "QUO VADIS" w Dynowie.

Fragment tekstu czytają: Pani Halina Cygan - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Pan Piotr Krupa - Radny Miasta Dynów i zarazem Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Całość prowadziła Pani Grażyna Paździorny - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie.

 

 

 

09.09.2016r.  UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017.

 

   W dniu 01 września 2016 r. w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017.  Dyrektor szkoły Halina Cygan powitała przybyłych gosci i uczniów, a szczególnie tych z klas pierwszych. Udział w uroczystości wzięli: były dyrektor szkoły, a zarazem Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz, przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Pan Grzegorz Kasprzyk, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Maria Siekaniec, nauczyciele i pracowników niepedagogiczni szkoły. Podczas uroczystości zostały wręczone  9 uczniom stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2016/2017, przez Dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan i Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza

Pan Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski i Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, Pan Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP oraz Pan Krzysztof Knapik Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu przekazali ręce Dyrektora szkoły gratulacje i życzenia z okazji nowego roku szkolnego 2016/2017.

 

 

14.08 2016r.   Uroczyste nadanie parkowi miejskiemu w Dynowie imienia Trzecieskich.

 

 14 sierpnia 2016r. miała miejsce doniosła uroczystość - nadanie parkowi miejskiemu imienia Trzecieskich, którą otworzył Burmistrz Miasta Dynów Pan Zygmunt Frańczak, a odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: prawnuczka ostatniego dziedzica Stefana Trzecieskiego, Maria Witkowska oraz jego wnuk Adam Paygert. Poświecenia dokonał proboszcz parafii Ks. Stanisław Janusz.

Rys historyczny rodu Trzecieskich przedstawił Dyrektor szkoły w Bachórzu - Redaktor Naczelny "Dynowiany" Pan Józef Stolarczyk. W uroczystości uczestniczył Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dynowa dr Andrzej Stankiewicz, Pan Maciej Jurasiński – Redaktor „DYNOWINKI” i inne osoby z poszczególnych instytucji, a także liczna rzesza mieszkańców Dynowa. Naszą szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Halina Cygan, a Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie – Prezes Stanisław Tymowicz.

 

15.07 2016r. Obchody 70-lecia Klubu Sportowego „Dynovia".

 

W piątek 15 lipca br. odbyły się uroczystości obchodów 70-lecia Klubu Sportowego "Dynovia" Dynów. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji wszystkich działaczy, kibiców oraz zawodników kiedyś i obecnie grających w barwach Dynovii.

Główna uroczystość -   „Spotkanie pokoleniowe”  odbyła się w  hali Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej.

       Uroczystość zaszczycili swoja obecnością: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego - Pan Bogdan Romaniuk, Przedstawiciele Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie, Burmistrz Miasta Dynów - Pan Zygmunt Frańczak i Przewodnicząca Rady Miasta Dynów - Pani Ewa Hadam, Radni Miasta Dynów, Radni Powiatowi, Sponsorzy, Przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji, firm, przedsiębiorstw i organizacji dynowskich oraz byli i obecni Członkowie Klubu, Działacze, Sportowcy, a także zaproszeni Goście.

Historię klubu przedstawił Sekretarz Klubu – Pan Rafał Bilski, po czym nastąpiło wręczenie odznaczeń i pamiątkowych statuetek zasłużonym osobom związanym z dynowskim sportem. Całość prowadził Wiceprezes Klubu – Pan Zbigniew Duchniak.

 W imieniu Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie wystąpił Prezes - Pan Stanisław Tymowicz, którzy wyraził Władzom Klubu uznanie dla wieloletniej pracy wychowawczej z młodzieżą, życzył sukcesów sportowych, wielu sponsorów i sympatyków Towarzystwa Sportowego DYNOVIA. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego reprezentowała Dyrektor - Pani Halina Cygan, która przekazała Prezesowi - Panu Łukaszowi Dominowi  pamiątkowy graweron i wyraziła przy tej okazji zadowolenie, że w składzie drużyn jest bardzo liczna grupa uczniów ZSzZ. 

Na zakończenie piątkowej uroczystości przygotowany został poczęstunek dla wszystkich uczestników „Spotkania pokoleniowego”.

              STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH w Dynowie

          ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie

 

 1 czerwca 2016r.

 

 "ŻYCIE TO RUCH,TANIEC i SPORT"

 

w ramach REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”

 

Zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania:

„Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”.

 

 

 

 

 

Copyright by SP ZSzZ             Strona główna | O nas | Dokumenty | Galerie | Archiwum | Kontakt