STOWARZYSZENIE    PRZYJACIÓŁ

           Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

 

  REGON: 181113399 ~~ NIP: 813-36-92-076 ~~  e-mail: spzszdynow@gmail.com                    

 36-065 DYNÓW~~ ul.Polna 3~~ tel. 16 65 21 045 lub 795 935 551

 

Bank Spółdzielczy w Dynowie - konto nr: 32 9093 0007 2001 0020 7027 0001

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie   ==>> Fundacja Studencka Młodzi Młodym

NR KRS: 0000270261 - Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248      

Menu główne

 

Strona główna
 

Kontakt

Do pobrania

Deklaracja - doc.

Deklaracja - pdf.
Statut - pdf.

Inne

 

 

 

 1% podatku

 

~~ PROSIMY ~~

Przekaż 1,5% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie - NR KRS: 0000270261 -

Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248

~~ DZIĘKUJEMY ~~

 

 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DYNOWIANA

 

DYNOWINKA

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ARCHIWALNE:

 

 rok 2021-22

 rok 2020-21

 rok 2019-18

 rok 2017-16

 

 

Strona informacyjna Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

.

 

 

 

301stycznia 2023 r.

 

 

 

 

30 stycznia 2023 r.

 

Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza

pod hasłem:

 BAJKOWE PODKARPACIE

  

1.   Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 13 kwietnia 2023r., organizuje XXIII edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „Bajkowe Podkarpacie”.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

2.   Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.zsz-dynow.net  lub za pośrednictwem sekretariatu szkoły (osoby odpowiedzialne: dyrektor p. Halina Cygan,  wicedyrektor p. Piotr Zdeb, p. Beata Irzyk – telefonicznie (16) 652 10 45  albo mailto:dynowzsz@poczta.onet.pl

Opis: http://www.zsz-dynow.net/ca/wspolne-znaki/linia663.JPG

Terminarz

1.   Opisane prace plastyczne, fotograficzne i informatyczne wraz z kartą zgłoszenia,   

      oświadczeniem rodzica/opiekun/ucznia, a także zgodą na wykorzystanie wizerunku

      (kategoria fotograficzna), należy przesłać lub podać organizatorom do 22.03.2023r. (środa)

     – liczy się data stempla pocztowego.

2.   Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły www.zsz-dynow.net .

3.   Gala rozdania nagród, połączona z wręczeniem dyplomów i nagród uczestnikom we wszystkich kategoriach, odbędzie się 13.04.2023r. (czwartek) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, godz.10.00.

 

 

Regulamin  ...pdf

Kartą zgłoszenia ..doc, ..pdf

Zgoda na wizerunek .doc,.pdf

 

 

 

 

14 stycznia 2023 r.

 

Bal studniówkowy uczniów

 

Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

 

w Dynowie.

 

14 stycznia 2023 r. w restauracji „Aleksandria” w Dynowie odbył się bal studniówkowy uczniów klas maturalnych. Uroczystość rozpoczęli przedstawiciele młodzieży witając przybyłych gości:  Dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan, Wicedyrektora szkoły Pana Piotra Zdeba, wychowawców klas: Panią Beatę Irzyk- wychowawcę klasy 4TIb, Panią Magdalenę Wolańską - wychowawcę klasy 4TPSb, Panią Kingę Oleksę - Skubisz- wychowawcę klasy 4THLb oraz rodziców.

Powitaniu towarzyszyły kwiaty oraz piękne podziękowania za stworzenie dogodnych warunków rozwoju, opiekę, wyrozumiałość, cierpliwość i troskę okazaną w czasie edukacji. Uczniowie podziękowali również rodzicom, bez zaangażowania których bal studniówkowy nie mógłby się przecież odbyć. Kolejnym punktem było wystąpienie Pani Dyrektor, której przemówienie poprzedziło odczytanie podziękowań i pozdrowień od: Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego i Wicestarosty Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, a  także od Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza. W swoim przemówieniu Pani Dyrektor życzyła wszystkim szampańskiej i niezapomnianej zabawy. Po oficjalnych powitaniach został odtańczony tradycyjny polonez, który prowadziła Pani Halina Cygan - Dyrektor szkoły. Następnie rozpoczęła się pełna radości zabawa, która trwała we wspaniałej atmosferze do białego rana.

 zobacz zdjęcia..>>

 

20 grudnia 2022r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 grudnia 2022r.

 

 

06 grudnia 2022r.

 

          

W dniu 06 grudnia 2022r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się XII edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”, nad którym sprawowali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu Pan Paweł Trefler i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

         I miejsce zajęła jako drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,a do koonkursu uczniów przygotowywały członkinie Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie - nauczycielki ZSzZ w Dynowie: Pani Natalia Chyłek, Pani Renata Mazur i Pani Barbara Ślemp.

Sprawujący patronat nad konkursem: „Potyczki Logiczne”, przesłali na ręce Pani Dyrektor Haliny Cygan podziękowania i gratulacje: 

Starosta Rzeszowski - Pan Józef Jodłowski, Podkarpacki Kurator Oświaty - Pani Małgorzata Rauch, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu - Pan Paweł Trefler i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół  ZSzZ w Dynowie - Pan Stanisław Tymowicz.

 

 

 

 

01 listopada 2022r.

 

Odeszli od nas nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

w Dynowie (dawniej Zasadniczej Szkoly Zawodowej w Dynowie).

 

      Edward Owski i Franciszek Kiszka (dyrektorzy szkoły)Antoni Pełzak, Alfred Welc (kierownicy warsztatów szkolnych)Edmund WalusZbigniew DymczakStanisław CyganMichalina Nowosielska, Maria Radoń, Danuta KrasnopolskaMichał DereńWacław SochackiStanisław Chudzikiewicz Władysław BieńkoTadeusz RząsaMaria WasieńkoIrena KędzierskaKazimierz KociubaLudmiła OwskaStanisława KrólJózef Tymowicz, Maria Szpiech, Antoni Fara, Stanisław Chrzan, Marian Tarnawski, Ryszard Barański, Danuta Rejkowska, Marek Fara, Wiesław Łabędzki.

 Uczniowie ( w trakcie nauki)

Agata Konrad, Natalia Trybulska, Aleksandra Banaś, Arkadiusz Kolano.

 

 

 

 

Przed Świętem Zmarłych grupa uczniów z Samorządu Uczniowskiego pod opieką Pani Katarzyny Marcinek, Pana Piotra Marcinka i Pani Aliny Paściak przygotowała, wiązanki na groby zmarłych nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Ta coroczna akcja jest wyrazem szacunku i pamięci dla tych, którzy swojej życie zawodowe poświęcili wychowaniu i edukacji młodzieży oraz pracowali na rzecz naszej szkoły. Uczniowie nie zapomnieli również o swoich koleżankach i kolegach, którzy zmarli podczas trwania nauki w ZSzZ w Dynowie lub tuż po jej zakończeniu. Im także zapalili symboliczne światełko pamięci i złożyli wiązankę.

 

     W Imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, dziękuję Pani Dyrektor Halinie Cygan za inicjowanie coroczne tej akcji, nauczycielom-opiekunkom za prace i wspomaganie młodzieży przy przygotowaniu i rozniesieniu na groby wiązanek i zniczy, a uczniom za piękną postawę.

                                                                                                                                                            Prezes SP ZSzZ w Dynowie

                                                                                                                                                           byly Dyrektor ZSzZ w Dynowie

                                                                                                                                                                  Stanisław Tymowicz

 

 

 

17 pażdziernika 2022r.

 

X edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Leśne dyktando”

w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

20 października 2022r., Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie uczestniczył jako współorganizator w X edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego pod hasłem „Leśne dyktando” dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego organizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.  Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Pan Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski, Pan Marek Marecki Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i Pan Zygmunt Frańczak Burmistrz Dynowa. 

Organizatorami konkursu byli: Nadleśnictwo Dynów, Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych  w Dynowie oraz Miejska Bibliotek Publiczna w Dynowie.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: Wicestarosta Rzeszowski – Pan Marek Sitarz, Pani Halina Cygan – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Pani Magdalena Misiorowska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Pan Krzysztof Strzyż – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie.  Uczestnicy konkursu 82 osoby z 23 szkół (przygotowanych przez 30 opiekunów)z całego województwa podkarpackiego mieli za zadanie napisanie poprawnie wysłuchanego tekstu, który zawierał słownictwo związane z lasem, jego mieszkańcami (autorem tekstu była Pani Małgorzata Kopczak - specjalista ds. edukacji i promocji w Nadleśnictwie Dynów).

 

 

 

 

15 pażdziernika 2022r.

 

 

 Wycieczka Członków Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie - nauczycieli ZSzZ w Dynowie do Muszyny.

 

 

Wdniu 14.10.2022r. , po uroczystej szkolnej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, grupa nauczycieli - członków Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie wybrała się na wycieczkę do Muszyny. Ponieważ pogoda dopisała , a piękne jesienne widok dodawały uroku, to wszyscy uczestnicy wrócili zrelaksowani i  bardzo zadowoleni. Organizatorem wyjazdu był Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie - Pan Piotr Krupa.

 

 

 

14 pażdziernika 2022r.

 

 Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

14 października 2022r. młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, przygotowanym programem artystycznym - obrazującym na wesoło życie szkoły, powitała swoich wychowawców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły i rodziców na uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani Dyrektor Halina Cygan przekazując życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w swoim wystąpieniu powiedziała, m.in. „…. wyrażam słowa uznania dla całego Grona Pedagogicznego oraz wszystkich Pracowników Szkoły. Życzę wszystkim nauczycielom aby trudowi wkładanemu w edukację towarzyszyły zaufanie i szacunek uczniów oraz satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy. Niech praca z młodzieżą będzie przyjemnością, a sukcesy uczniów nagrodą za codzienny trud. Byłym Nauczycielom i Pracownikom Szkoły chciałam także podziękować za wieloletni trud włożony w wychowanie młodego pokolenia i rozwój Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie….”

W tym dniu Członkom Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie - nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym zostały w oświaty wręczone nagrody Dyrektora Szkoły, a otrzymali je nauczyciele i wychowawcy: Pani Natalia Chyłek, Pan Paweł Gierula, Pani Beata Irzyk, Pani Izabela Jach, Pan Marcin Kałamucki, Pan Sławomir Litwin,Pan Grzegorz Pietrykowski, Pani Karolina Prokop,Pani Kinga Oleksa – Skubisz, Pani Alina Paściak, Pan Marek Paściak, Pani Agnieszka Smaroń, ks. Dominik Majchrowicz, Pani Katarzyna Marcinek, Pan Piotr Marcinek, Pani Renata Mazur, Pani Honorata Mikoś, Pani Magdalena Wolańska, oraz pracownicy niepedagogiczni: Pani Agnieszka Bielec, Pani Dorota Bujdasz, Pani Anna Gierula,Pani Renata Mocha, Pani Anna Pantoł, Pani Aneta Szpak, Pan Tomasz Juras. Wyrazem wdzięczności ze strony uczniów, za trud nauczycielski, były symboliczne kwiaty, wręczone pedagogom i pracownikom szkoły, a Pani Dyrektor Halinie Cygan, został wręczony, przez Wiceprezesa i Członka Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Dynowie Panią Bogusławę Pinkowicz i Pana Marka Paściaka. kwiat oraz podziękowanie podpisane przez Prezesa - Pana Stanisława Tymowicza.

 

 

 

14 pażdziernika 2022r.

 

 

 

Medale za Długoletnią Służbę i Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Członków Stowarzyszenia - nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

 

 

 

W dniu 13 października 2022r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której. zasłużonym nauczycielom i pracownikom oświaty z województwa podkarpackiego wręczano Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę i Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Wśród odznaczonych znaleźli się nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie - Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie: wicedyrektor - Pan Piotr Zdeb oraz Pani Beata Irzyk zostali odznaczeni Medalami Srebrnymi za Długoletnią Służbę, a Pani Renata Łybacka otrzymała Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Natomiast w dniu 14.10.2022r. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Pani Barbara Ślemp nauczycielka przedmiotów zawodowych i matematyki

Odznaczonym Koleżankom i Kolegom serdecznie gratulujemy!!!

 

 

 

 

 24 września 2022r.

 

Uroczyste Jubileuszowe Obchody 100-lecia Zespołu Teatralnego przy Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w Dynowie.

W dniu 24.09.2022r., na zaproszenie Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie – Pani Halina Cygan i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie – Pan Stanisław Tymowicz, brali udział w Uroczystych Jubileuszowych Obchodach 100-lecia Zespołu Teatralnego przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Dynowie.

Uroczystą Galę, w Domu Strażaka w Dynowie, poprzedziła Jubileuszowa Msza Święta w kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie, którą odprawił ks. Prałat dr Stanisław Janusz. Podczas uroczystości na ręce Prezesa TG „Sokół” w Dynowie, a zarazem Reżysera teatru – Pani Krystyny Dżuły został wręczony, przez Dyrektora – Panią Halinę Cygan i Prezesa – Pana Stanisława Tymowicza, pamiątkowy grawerton, oraz kwiaty z jubileuszowymi życzeniami i gratulacjami dla całego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Członków Zespołu Teatralnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14 września 2022r.

 

Jubileusz 15 -lecia Pełnienia Funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

            

 Podczas uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023, odbył się miły moment złożenia Pani Halinie Cygan podziękowań i życzeń z okazji 15-lecia pełnienia funkcji Dyrektora ZSzZ w Dynowie, oraz gratulacji w związku z powierzeniem Jej stanowiska Dyrektora ZSzZ w Dynowie, na kolejną 4. kadencję.

    W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie list gratulacyjny i okolicznościowy grawerton przekazał Prezes Stanisław Tymowicz, a wręczenia dokonali: Pani Bogusława Pinkowicz wraz z Panem Markiem Paściakiem, natomiast uczniowie Samorzadu Uczniowskiego, wręczyli Pani Dyrektor, kwiaty.

 

Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

         W dniu 01 września 2022r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023.

Na wstępie Pani Dyrektor Halina Cygan powitała: Starszego Wizytatora Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - Panią Magdalenę Ćwikłę, przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu: Pana prof. dr hab. inż. Wiesława Barbasza i Pana dra  inż. Ireneusza Kaczmara, byłego dyrektora szkoły, a zarazem Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie - Pana Stanisława Tymowicza,  Przewodniczącą Rady Rodziców - Panią Ewę Trzynę, wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, uczniów, a szczególnie tych z klas pierwszych.  

Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023, następujący uczniowie otrzymali stypendia Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2022/2023: Alicja Kowal z klasy 2THL, Paweł Słupek z klasy 2TPS, Aleksandra Gierula  i Weronika Zielińska  z klasy 3THL, Karol Sarnicki z klasy 3TI, Patryk Trzyna  z klasy 4THLa,  Mateusz Ciećko,  Natalia Gierlach, Martyna Potoczna  z klasy 4TIa, Paweł Bielec z klasy 4TIb, Kamila Sokolik z  klasy 4THLb,

 

 

 

 

       >>Zobacz film<<

 

 

 

 

17 lipca 2022r

 

.

 

01 lipca 2022r.

Jubileusz 75-lecia działalności Klubu Sportowego „ Dynovia” Dynów

 

 

1 lipca 2022r. w Domu Strażaka w Dynowie odbyła się uroczystość Jubileuszu 75-lecia Klubu Piłkarskiego Dynovia. W imieniu Towarzystwa Sportowego DYNOVIA DYNÓW, licznie przybyłych gości, byłych i obecnych zawodników różnych sekcji sportowych, powitał  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Pan Zbigniew Duchniak.

Na tej uroczystości, Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,  reprezentowała  Dyrektor – Pani Halina Cygan, a Pan Stanisław Tymowicz, były Dyrektor ZSzZ w Dynowie oraz obecnie Prezes - Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie.

 

Z okazji Jubileuszu 75-lecia działalności klubu „ Dynovia” Dynów, na ręce Pana Zbigniewa Duchniaka, życzenia i pamiątkowy grawerton, w imieniu Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie w Dynowie i Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie złożyli: Pani Dyrektor - Halina Cygan i Pan Piotr Krupa – wiceprezes Stowarzyszenia.  Wsród wielu odznaczonych i wyróżnionych, w czasie uroczystości jubileuszowych, znalazl się Pan Zbigniew Duchniak, który otrzymał Złoty Krzyż Zasługi i tytuł "Zasłużony dla Miasta Dynowa".

Gratulujemy pięknego Jubileuszu, otrzymanych odznaczeń, wyróżnień i nagród oraz  świetnej organizacji uroczystości.

 

 

 

 

 

24 czerwca 2022r.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  

 

        W dniu 24 czerwca 2022r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za całoroczny trud oraz Rodzicom za pracę na rzecz szkoły. Słowa podziękowania zostały skierowane także do Organu Prowadzącego Szkołę Powiatu Rzeszowskiego oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego.

 

        W trakcie tej uroczystości  odbyło się także pożegnanie, Pani Haliny Ryby – nauczyciela bibliotekarza i Pani Marii Szmul – nauczyciela przedmiotów ekonomicznych, w związku z przejściem na emeryturę. Odchodzący na emeryturę nauczyciele otrzymali: nagrody Starosty Rzeszowskiego, listy gratulacyjne, upominki od Starosty Rzeszowskiego - Pana Józefa Jodłowskiego i Wicestarosty Rzeszowskiego - Pana Marka Sitarza. Słowa podziękowania, wraz ze symbolicznymi upominkami i kwiatami, do odchodzących pracowników skierowali: Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego oraz Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Ewa Trzyna. Natomiast Pani Maria  Szmul w imieniu swoim i Pani Haliny Ryby podziękowała wszystkim za wieloletnią współpracę.

     Podziękowania i gratulacje za całoroczny trud dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczy oraz wygranie konkursu na kolejna kadencję dyrektora szkoły, przekazali Pani Dyrektor Halinie Cygan : Przedstawiciele Rady Pedagogicznej - Pani Kinga Oleksa – Skubisz i Pan Krystian Serwatka, aPrzedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie - Pan Stanisław Tymowicz, Pan Piotr Krupa i Pani Bogusława Pinkowicz,  Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Ewa Trzyna i Samorząd Uczniowski.

     Na koniec uroczystości, uczniowie z klasy 3a i 3b oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Pani Katarzyna Marcinek i Pani Honorata Mikoś podziękowali kwiatami za całoroczny trud dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczy Dyrektorom szkoły: Pani Halinie Cygan, Panu Stanisławowi Tymowiczowi, Panu Wicedyrektorowi - Piotrowi Zdebowi, Panu Kierownikowi Szkolenia Praktycznego - Marcinowi Kałamuckiemu, zaproszonym Gościom, swoim Nauczycielom i Wychowawcom oraz Pracownikom administracji i obsługi.

 

 

 

 

 

 

 

 

MIĘDZYKLASOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA ZSzZ w DYNOWIE

 

 Na obiekcie sportowym „Orlik” Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie15.06.2022 r.odbył się „Międzyklasowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Dyrektora ZSzZ w Dynowie” pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Do Turnieju zgłosiły się drużyny z następujących klas: 1TI, 1TPS, 2a, 2TI, 3b, 3TIa, 3TPSa, 3TIb, ktore podzielono na dwie grupy,a mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”.

Po rozegraniu Turnieju, klasyfikacja przedstawia się następująco: I miejsce – kl. 3TPSa - II miejsce –kl.1TI - III miejsce – kl. 3TIb - IV miejsce – kl. 2TI. Królem Strzelców Turnieju z 9 trafieniami został – Damian Mazur z klasy 3TPSa. Najlepszym Bramkarzem Turnieju został – Norbert Kiełbasa z klasy 2TI. Zwycięska drużyna otrzymała z rąk Pani Dyrektor Haliny Cygan pamiątkowy puchar i voucher na kwotę 300,00 złotych.

 Ponadto trzy najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe medale ufundowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejna akcja pomocy dla Ukrainy w ZSzZ w Dynowie

 

W dniu 17 marca 2022 r. Samorząd Uczniowski włączył się w akcję pomocy dla Ukrainy. W porozumieniu ze szkolnym koordynatorem akcji p. Kingą Oleksą-Skupisz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zakupili materiały opatrunkowe, wśród których znalazły się  sterylne opatrunki na rany z białą parafiną, sterylne opatrunki hydrożelowe, kompresy, gazy i bandaże.

To już kolejny raz, kiedy uczniowie i nauczyciele ZSzZ w Dynowie spieszą z pomocą walczącej o niepodległość Ukrainie. Na początku marca wśród naszej społeczności szkolnej przeprowadzona została zbiórka pieniężna, którą koordynowała p. pedagog Elżbieta Kiszka. Z zebranych środków zostało zakupione mleko modyfikowane dla niemowląt. Część pieniędzy przekazano także na pomoc uchodźcom. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Wiemy, że jest to tylko symboliczna pomoc w ogromie tragedii jaka spotkała Naród Ukraiński.

Opiekunki SU

Katarzyna Marcinek i Honorata Mikoś

 

 

 

 

 

~~ PROSIMY ~~

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

NR KRS: 0000270261 -

Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248

~~ DZIĘKUJEMY ~~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 marca 2022r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny (aktualizacja)

 

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

 Szczepienie  - rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

 Dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

 Dystans        - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

 Higiena        - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 Maseczka    - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

 Wietrzenie  - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19. W ogólnych wytycznych nie jest możliwe uwzględnienie specyfiki każdej szkoły – małej i dużej, z regionów o zróżnicowanej sytuacji epidemicznej. Szkoły różnią się m.in. zasobami kadrowymi i związaną z tym samodzielnością w realizacji zadań wychowawczych, profilaktycznych oraz z obszaru pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność. Należy je prowadzić w sposób, który zapewni ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb szkoły, do wymagań związanych z charakterem podejmowanych działań w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych lokalnych uwarunkowań./.../

Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust./.../

Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.

 /.../  pełny tekst Wytycznych..>> pdf

 

 

 

22 lutego 2022r.

 FERIE NA SPORTOWO

 

Dnia 24.02.2022r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbył się Międzyklasowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców ramach:  „Ferie na sportowo 2022”. W rozgrywkach udział wzięło około 60 zawodników z 7 oddziałów klasowych. Zwycięzcą turnieju okazała się klasa 3TIa, II miejsce zaś przypadło klasie 4TPS. Na najniższym stopniu podium uplasowała się klasa 3TPSa. Wszystkim zespołom klasowym serdecznie dziękujemy za sportową walkę toczoną w duchu Fair-Play, zaś  zwycięzcom pozostaje tylko pogratulować.  Organizatorem zawodów był Pan Paweł Gierula.

 

 

 

10 lutego 2022r.

XII edycja Szkolnego Konkursu pod hasłem: ”Samochodem w dorosłe życie” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

           W dniu 10 lutego 2022r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był organizatorem  XII edycji Szkolnego Konkursu pod hasłem: „Samochodem w dorosłe życie”, celem konkursu było kształcenie i rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych wśród uczniów, popularyzacja przepisów ruchu drogowego wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkoły, badanie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze motoryzacji.Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: Pani Halina Cygan Dyrektor szkoły i Pan Stanisław Tymowicz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. W konkursie wzięło udział 61 uczniów z klas branży samochodowej (4 - letnie i 5 – letnie Technikum  w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz 3 – letnia Branżowa  Szkoła I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych).

 

 

 

 

 

 

 

 

Misterium Bożonarodzeniowe w wykonaniu Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej „Antrakt”.

     

W  dniu 16 grudnia 2021r. w auli szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne dyrekcji szkoły, nauczycieli, pracowników i uczniów. Szkolna Grupa Artystyczno – Teatralna „Antrakt” zaprezentowała Misterium Bożonarodzeniowe rzygotowaneprzez Panie; Magdalenę Wolańską i Kinge Olekse – Skubisz.

W klimacie Świąt Bożego Narodzenia i blasku choinkowych świec, członkowie grupy zaprosili do refleksji nad wartością życia przeżywanego bez fałszu, z wszystkimi radościami, ale i problemami, a także do zastanowienia się nad prawdziwym przesłaniem Świąt Bożego Narodzenia. Podczas tego spotkania , Pani Dyrektor Halina Cygan złożyła wszystkim życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2022 Roku. Życzyła szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dużo zdrowia, szczęścia w Nowym Roku.

      Do wszystkich życzeń i podziękowań dołączyła się także Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Trzyna i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. 

XI edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”

 

             W dniu 07 grudnia 2021r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się XI edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”, nad którym  patronat sprawowali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Pan Paweł Trefler i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

Zamierzeniem organizatorów było kształcenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów, popularyzacja matematyki wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkół, badanie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze matematyki, współpraca z placówkami szkolnymi o podobnym typie kształcenia. Uroczystego otwarcia XI edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne” dokonali: Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

Odpowiedzialnymi i współorganizatorami konkursu oraz  opiekunami uczniów byli czlonkowie  stowarzyszenia - nauczyciele: Pani Natalia Chyłek, Pan Piotr Zdeb, Pani Renata Mazur i Pani Barbara Ślemp.

Uroczystego podsumowania konkursu i nagrody poszczególnym laureatom konkursu wręczyła Pani Halina Cygan Dyrektor szkoły. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a szkoły i opiekunowie podziękowania.

 

 

 

Uroczyste podsumowanie II edycji konkursu plastycznego

„Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży” dla szkół Dekanatu Dynowskiego.

 

 Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie byli organizatorami II edycji konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży” dla szkół Dekanatu Dynowskiego pod honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego i Proboszcza Parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie Ks. Prałata dr Norberta Podhoreckiego. Natomiast patronat medialny sprawowało Radio „FARA”– Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej.

W dniu 18 listopada 2021r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie obyło się uroczyste podsumowanie konkursu, który został on przeprowadzony w trzech grupach wiekowych: grupa I – klasy I – III szkoły podstawowej, grupa II – klasy IV – VI szkoły podstawowej, grupa III klasy VII i VIII szkoły podstawowej i szkoły  ponadpodstawowe.  

 

 

 

 

 

 

Życie jest otrzymanym darem,

Młodość i dojrzałość nagrodą ..,a

Starość jest oczekiwaniem na .. wdzięczność…

 

 

 

 

 

15 października 2021r.

 

 

 

 

 

 

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych.

 

W dniu 15 października 2021r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zostały odznaczone za długoletnia słuzbę nasze Koleżanki, nauczycielki Zespołu Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.  Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymała - Pani Magdalena Wolańska oraz Pani Kinga Oleksa-Skubisz. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyła Wicewojewoda Podkarpacki Pani Jolanta Sawicka.

 Gratulujemy Koleżankom przyznanego odznaczenia i życzymy dalszej, aktywnej i  pracy.

 

 

 

 

 

  14 października 2021r.

 

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

           14 października 2021r. odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w czasie której  Pani Dyrektor Halina Cygan przekazała życzenia z dla całego Grona Pedagogicznego oraz wszystkich Pracowników Szkoły.  

...Życzę wszystkim nauczycielom aby trudowi wkładanemu w edukację towarzyszyły zaufanie i szacunek uczniów oraz satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy. Niech praca  z młodzieżą będzie przyjemnością, a sukcesy uczniów nagrodą za codzienny trud. Byłym Nauczycielom i Pracownikom  Szkoły  chciałam  także  podziękować  za  wieloletni trud włożony w wychowanie  młodego pokolenia i  rozwój  Zespołu  Szkół  Zawodowych im. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Dynowie….”

            Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane nagrody Starosty Powiatu Rzeszowskiego – Pana Józefa Jodłowskiego, dla Dyrektora szkoły Pani Haliny Cygan i dla Pani Magdaleny Wolańskiej. Natomiast od Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali: Pani Kinga Oleksa – Skubisz i Pani Magdalena Wolańska.
Dla pracowników oświaty zostały także wręczone nagrody Dyrektora Szkoły, a otrzymali je: Pani Agnieszka Bielec, Pan Adam Bogusz, Pan Tomasz Chrapek, Pan Piotr Cygan, Pani Anna Fara, Pan Wojciech Hamerla, Pan Ryszard Dymczak, Pani Elżbieta Kiszka, Pani Anna Kałamucka, Pan Marcin Kałamucki, Pan Paweł Łukasiewicz, Pani Agnieszka Piejko, Pani Bogusława Pinkowicz, Pan Krystian Serwatka, Pani Katarzyna Stpiczyńska, Pani Bogusława Smolińska, Pani Maria Szmul, Pan Maciej Tymowicz.

           Oprócz kwiatów, które zostały wręczone od uczniów,  pedagogom i pracownikom szkoły, na ręce Pani Dyrektor Haliny Cygan, zprzez Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Dynowie Pana Stanisława Tymowicza, Panią Bogusławę Pinkowicz i Pana Marka Paściaka, wraz z pamiatkowym grawertonem, zostały przekazane życzenia i gratulacje z okazji 20 – lecia oddania do użytku nowej części szkoły, jak i nadania jej imienia Kard. Stefana Wyszyńskiego. Gratulacje i podziękowania przekazała także Przewodniczącą Rady Rodziców Pani Ewa Trzyna i członek Rady Rodziców Pani Agnieszka Piela.  

   Gratulujemy Pani Dyrektor otrzymanej nagrody Starosty Rzeszowskiego, oraz nagrodzonym i odznaczonym Koleżankom i Kolegom !!!

            

 

 

Zaproszenie na turniej tenisa stołowego

 

 

 

 

Stanowisko i APEL Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie w sprawie poddania się szczepieniom przeciwko Covid-19

 

                1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2021/22, z nauką w systemie stacjonarnym.

W trosce o zdrowie uczniów szkoły oraz ich rodziców i bliskich uczniów, a także w trosce o zdrowie nauczycieli i pracowników szkoły oraz ich rodzin, zwracamy się z apelem do niezdecydowanych o podjęcie odpowiedzialnych decyzji w sprawie zaszczepienia się przeciw covid-19. 

Grono pedagogiczne i członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie, z małymi wyjątkami (powody zdrowotne) są zaszczepieni, a także spora część pracowników niepedagogicznych jest już zaszczepiona dwoma dawkami.

Wyrażamy przekonanie, że jeśli przeważająca część społeczności szkolnej podda się szczepieniu to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo kontynuowania nauki przez cały rok w systemie stacjonarnym. Wobec wielu sprzecznych informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek, przeważają zdroworozsądkowe wypowiedzi lekarzy, pracowników Sanepidu i specjalistów z zakresu medycyny o potrzebie, a nawet konieczności zabezpieczenia siebie i innych przed zrażeniem.

 

                                                                                                                                        Zarząd SP ZSzZ w Dynowie

 

1 września 2021r.

 

Szanowna Pani        HALINA CYGAN

DYREKTOR

Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

w Dynowie

  

Rozpoczynamy dziś kolejny rok szkolny 2021/2022, kolejny rok nauki i pracy.

W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, szczególne słowa, kierujemy do pierwszoklasistów, którym życzymy aby w tej szkole odczuli przyjazną atmosferę, bowiem spotkają tutaj serdecznych kolegów, troskliwą Dyrekcję, oddanych, życzliwych nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Nauczyciele i Pracownicy szkoły.

Dziękując Wam za dotychczasowy trud i pracę wyrażamy nadzieję i przekonanie, że nauka w tym roku będzie przebiegać bez zakłóceń, a wysiłek Wasz i uczniów nie pójdzie na marne, co w przyszłości zaowocuje solidnymi fachowcami oraz dobrymi i uczciwymi ludźmi.

 

Szanowna Pani Dyrektor.

Ogólnie wiadomo, że wakacje szkolne dla uczniów rozpoczynają się z chwilą rozdania świadectw, podobnie dla nauczycieli, ale nie wszyscy wiedzą, że praktycznie jest inaczej, bo jeszcze trwają np. egzaminy zawodowe, prowadzona jest rekrutacja na kolejny rok szkolny i jest wiele innych czynności pedagogiczno – administracyjnych. Dlatego za tę wakacyjną aktywność niektórych nauczycieli, a szczególnie za pracę Pani – Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, wyrażamy podziękowanie i uznanie m.in. za zrealizowanie zadowalającego naboru na rok szkolny 2021/2022, za skuteczne napisanie 11 wniosków na stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego dla uczniów, zorganizowanie i nadzór nad realizacją staży zagranicznych, dla grupy 15 uczniów przebywających na praktyce w Hiszpanii, za uczestnictwo w uroczystościach promujących szkołę, zabezpieczenie środków finansowych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów szkolnych, parkingów, boiska i inne.

Doceniając Pani bezgraniczne osobiste zaangażowanie i oddanie się sprawom szkoły wyrażamy przekonanie, że troszcząc się o szkołę nie zapomina Pani o odpoczynku, bo jak powiedział angielski pisarz Matt Haig

 „Kiedy czujesz, że nie masz czasu na odpoczynek, pamiętaj, że to ten moment, kiedy musisz znaleźć czas na odpoczynek”.

 

Niech rok szkolny 2021/2022 będzie, dla każdego w tej szkole, spełnieniem oczekiwań związanych z zarządzaniem, z pracą i nauką.  Powodzenia!!

                                                                                                         Z wyrazami szacunku

 

                                                                       Za Zarząd – Prezes SP ZSzZ

                                                              w Dynowie

                                                                   Stanisław Tymowicz

   

Dynów, 1 września 2021r.

 

 

 

Śp.Danuta Rejkowska ur.1947 w Ujkowicach. 

 

        Od 1987 r. do 1989 była zatrudniona w Przyzakładowej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Dynowie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL - Rzeszów" w Rzeszowie na stanowisku pracownika gospodarczego. Nadal pracowała w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Dynowie, kiedy ta stała się Przyzakładową Szkołą Zakładów Rolno - Przemysłowych "Igloopol - Fermstal " S.A. w Dynowie, a od 01.09.1990 r. w tej samej placówce, przekształconej w 1990 roku w Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, aż do przejścia na emeryturę w roku 2002.

Śp. Danuta Rejkowska była pracownikiem koleżeńskim, zdyscyplinowanym, sumiennym i odpowiedzialnym. Jej pogodne i wesołe usposobienie sprawiało, że była bardzo lubiana przez współpracowników i młodzież. Za swoją pracę, sumienne wykonywanie obowiązków i za dyspozycyjność otrzymała liczne podziękowania oraz nagradzana była nagrodami dyrektora szkoły.

 

"Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj Jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju. Amen."

 

 

Lokalne – dynowskie uroczystości.

 

W ostatnich wakacyjnych tygodniach w Dynowie miały miejsce ważne wydarzenia, w których swój udział miał Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie.

We wtorek 10 sierpnia 2021r. po uroczystej odpustowej sumie, której przewodniczył ks. arcybiskup Adam Szal, nastąpił obrzęd pobłogosławienia – poświęcenia nowej plebanii, budowanej w latach 2014 – 2021. Uczestniczyli w nim licznie zgromadzeni parafianie, a z naszej szkoły w tym wydarzeniu uczestniczyła delegacja w osobach: Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie - Pani Halina Cygan, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie - Pan Stanisław Tymowicz. Z tej okazji Pani Dyrektor Halina Cygan i Prezes Stanisław Tymowicz, w obecności ks. Arcybiskupa złożyli gratulacje i wyrazili uznanie ks. Dziekanowi Stanisławowi Januszowi za wysiłek i trud związany z wybudowaniem nowego pięknego obiektu – plebanii.

 

 

 

Natomiast w dniu 15 sierpnia 2021r. w kościele parafialnym odbyło się pożegnanie, odchodzącego na emeryturę dotychczasowego proboszcza parafii pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie, ks. Prałata dra Stanisława Janusza, podczas uroczystej sumy, w której uczestniczyła Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie - Pani Halina Cygan i były Dyrektor – Pan Stanisław Tymowicz oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie - Pan Marek Paściak. Pani Dyrektor w swoim imieniu, w imieniu poprzedniego dyrektora, całej szkolnej społeczności i Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie przekazała ks. Proboszczowi Stanisławowi Januszowi słowa podziękowania za wieloletnią współpracę i kwiaty, a Pan Marek Paściak wręczył pamiątkową rzeźbę.

 

 

22 sierpnia 2021r. delegacja Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie w osobach: Pani Bogusława Pinkowicz i Pan Piotr Krupa, uczestniczyła w powitaniu nowego proboszcza ks. Prałata dra Norberta Podhoreckiego, obejmującego urząd proboszcza w dynowskiej parafii. Nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a zarazem Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSZ w Dynowie odczytała w zastępstwie Dyrektora szkoły – Pani Haliny Cygan i Prezesa SP ZSzZ w Dynowie – Pana Stanisława Tymowicz list powitalny i wręczyła księdzu proboszczowi kwiaty, a Pan Piotr Krupa – Wiceprezes SP ZSzZ w Dynowie, a zarazem Radny Miasta Dynów wręczył „nowemu proboszczowi” pamiątkowy obraz.

 

Uczestnicząc w tych wydarzeniach lokalnych i religijnych chcieliśmy potwierdzić, że społeczność szkolna z dumą nosi imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Instytut Pamięci Narodowej oddaje hołd Powstańcom Warszawskim, uczestnicząc w uroczystościach państwowych i organizując wydarzenia w całej Polsce.

 

Na rozkaz Dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”, powstanie  w Warszawie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku. Zadaniem AK było wyzwolenie stolicy i utrzymanie jej przez kilka dni przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Umożliwiłoby to Delegaturze Rządu RP na Kraj, reprezentującej legalny polski rząd na wychodźstwie, objęcie Warszawy władzą cywilną i wystąpienie wobec Sowietów w roli wolnych gospodarzy swojego kraju. Była to ostatnia szansa na ratowanie niepodległości Polski, zdradzonej skrycie przez naszych zachodnich sojuszników – Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone.

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/147188,77-rocznica-wybuchu-Powstania-Warszawskiego.html

 

 

- wywiad ze Starostą Rzeszowskim Panem Józefem Jodłowskim -ZASŁUŻENI DLA POWIATU RZESZOWSKIEGO ..>> mp3

 

 

 

 

 

 

Nieprosta historia

Autor: Beata Igielska | Styczeń 18, 2021

 

Pięć lat temu zaadoptowali troje niby zdrowych dzieci.

Niby, bo ujawnił się FAS – alkoholowy zespół płodowy

 

Po roku małżeństwa okazuje się, że nie mogą mieć dzieci. Rzucają się w działalność społeczną. Przez chwilę rozważają adopcję, ale on nie jest do końca przekonany. Pewnego dnia mówi jednak: – Może zaadoptowalibyśmy dzieci? Ona: – Nie ma sprawy.

Zapisują się na kurs. Na kredyt budują dom (rata ok. 2 tys. zł), bo decydują się przyjąć rodzeństwo. Może dlatego, że wszyscy z kursu chcą tylko jedno dziecko, niemowlaka? Oni zastrzegają: od czterech lat w górę, tak, żeby dzieci coś do nas mówiły.

Czekanie na telefon z ośrodka adopcyjnego jest torturą. Myślą, że zapomniano o nich, bo procedury adopcyjne trwają co najmniej dziewięć miesięcy, jakby kobieta naprawdę była w ciąży. On zalicza w tym czasie operację kręgosłupa, bo doznał paraliżu nogi. Ale budowanie domu szybko go leczy. Sami tynkują, malują, kładą płytki. Wreszcie dzwoni telefon.

 

Zostają rodzicami ? /.../ pełny tekst artykułu ..>>https://www.tygodnikprzeglad.pl/nieprosta-historia

 

 

To jest historia POZYTYWNA. To jest historia WZMACNIAJĄCA. To jest historia DAJĄCA NADZIEJĘ.

 Przeczytaj, zostaw komentarz, jeśli możesz- wpłać datek, ale przede wszystkim UDOSTĘPNIJ-o tym, jak niemożliwe zamienia się w MOŻLIWE.

 

 

 

 

 KRWIODAWSTWO UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W DYNOWIE

 

Grupa 15 uczniów z klas drugich i trzecich Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, w dniu 08.06.2021r. oddawała krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Koordynatorem akcji był członek Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie  Piotr Marcinek i opiekunowie Ks. Paweł Bar oraz Tomasz Juras - pracownik szkoły. 

Koordynatorowi akcji i opiekunom, a głównie wszystkim honorowym dawcom krwi, należą się słowa uznania za bardzo piękny gest solidarności z potrzebującymi.  Dzięki przychylności i pomocy Pani Dyrektor Haliny Cygan mógł się odbyć taki wyjazd - dziękujemy. Układająca się bardzo dobrze współpraca z  Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowa, rokuje na kolejne akcje.

 

  05 czerwca 2021r.

 

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych.

 

W dniu 01 czerwca 2021r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się, uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych. Przygotowane, przez Dyrektora Szkoły - Panią Halinę Cygan wnioski, zyskały pozytywną ocenę kapituł ds odznaczeń i wśród wyróżnionych znaleźli się dwaj Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie: Sławomir Litwin – odznaczony Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę i Piotr Marcinek – odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

Serdecznie gratulujemy !!!

 

 

Barański Ryszard (ur.1934r.)

Prace zawodową podjął w roku 1953 w Państwowej Kopyciarni w Dynowie, później pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego PBRol w Brzozowie, a od 1974r. w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie (odpowiednio - ZSZ w Dynowie, Przedsiębiorstwo Robot Inżynieryjno-Technicznych HYDROINŻ w Rzeszowie, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego WSK-PZL Rzeszów, Zakłady Rolno-Przemysłowe IGLOOPOL - FERMSTAL w Dynowie). W roku 1994, przeszedł na nauczycielską emeryturę.

       Ryszard Barański był instruktorem – nauczycielem praktycznej nauki zawodu branży samochodowej, spokojny, opanowany nauczyciel. Swoja wiedzę zawodową przekazał wielu pokoleniom uczniów, a także kulturą życia osobistego dawał przykład  dobrego nauczyciela, kolegi i pracownika.

Przepracował także społecznie wiele godzin, podczas budowy sali gimnastycznej, adaptacji internatu na klasy lekcyjne, budowie nowej szkoły,  warsztatów szkolnych czy Stacji Kontroli Pojazdów. Był serdecznym  i życzliwym kolegą - współpracownikiem.

Odpoczywaj w pokoju!

                                       ..Niech aniołowie zawiodą Cię do raju..

 

Obecny i były dyrektor ZSZ w Dynowie

Halina Cygan

Stanisław Tymowicz

  03 maja 2021r.

230 rocznica uchwalenia przez Sejm Czteroletni ustawy rządowej zwanej Konstytucją 3 Maja.

 

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej oddając hołd jej twórcom ustanowił rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

W tym roku szkolnym ze względu na trwającą pandemię nie spotkamy się na uroczystej akademii w szkole, jednak pamięć o Konstytucji 3 Maja jesteśmy winni naszym przodkom - wielkim patriotom. Realizujemy bowiem ich testament patriotyczny - przekazania wielkich wartości demokracji - wobec współczesnych pokoleń.

                                          Okoliczności,  jakich powstała w 1791 roku Konstytucja 3 Maja.

 

Pierwszy rozbiór Polski uderzył jak grom niespodziewany, a tak ogłuszający, że przerażenie odebrało siły, obezwładniło wszystkich. Pod wpływem tego ciosu obudziło się sumienie narodowe. Jednak znaleźli się jeszcze ludzie, którzy chwalili stary porządek i nie chcieli dostrzegać zbawienia w reformach społeczno-politycznych.

Elekcje, bezkrólewie, liberum veto, konfederacje, wolność szlachecka zmieniona w swawolę, tron bez władzy, skarb bez pieniędzy, obrona bez wojska – oto szereg przyczyn, które prowadziły Polskę do nieuchronnego upadku. Nad poprawą Rzeczypospolitej myśleli od dawana troskliwi o los ojczyzny obywatele.

Wiosną 1791 roku stosunki w Europie zaczęły się układać dla Polski niepomyślnie. Rosja chce zdobyć sobie swobodę działania w Polsce. Rząd pruski porozumiał się z Austrią i zmierza do odnowienia stosunków z carycą, co staje się kolejnym zagrożeniem dla Polski.

W kraju, przeciwnicy reform, rozwijają swą działalność, szukają poparcia u obcych dworów, podburzają zacofaną szlachtę, gdyż ewentualne reformy ratujące kraj, zabierały im niszczące Polskę przywileje.

Ostatnią próbą ratowania zagrożonej ojczyzny było przygotowanie i wprowadzenie przez Polaków – patriotów - mimo sprzeciwów wielu - ważnego dokumentu – Konstytucji.

Udało się!

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni po wielu trudach, tłumaczeniach, uchwalił Konstytucję - dokument, który dawał Polsce szansę.

W atmosferze ogromnego uniesienia patriotycznego król Polski Stanisław August Poniatowski złożył przysięgę na Konstytucję.

 

„ W imię Boga w Trójcy Jedynego, ja Stanisław August, z Bożej Łaski i woli narodu król Polski, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu.

Tak nam Panie Boże dopomóż.”

 

 Społeczeństwo Warszawy z ogromną radością przyjęło nowy akt prawny, wiwatując od rana na Placu Zamkowym na cześć ich twórców.

Akt ten bowiem wprowadzał  prawdziwą wolność, jednocześnie likwidując to, co niszczyło Polskę i ciągnęło ją na dno Europy! Mimo wszystkich niedociągnięć, które wynikały z pośpiechu w pracy nad tekstem Ustawy Rządowej, ale i z niewielkiego dorobku ówczesnej myśli konstytucyjnej, polska konstytucja stała się symbolem jedności suwerenności narodu polskiego i  widomym znakiem jego siły, który w trudnym okresie dziejowym zdołał położyć podwaliny pod odrodzenie narodowe.

Nowoczesna ustawa zasadnicza z dnia 3 maja 1791 roku była drugą konstytucją na świecie, a wprowadzenie jej w życie być może odmieniłoby historię naszego kraju.

Jednak od samego początku konstytucja miała wielu wrogów wśród samych Polaków i w połowie 1792 roku wskutek agresji rosyjskiej i konfederacji targowickiej została obalona.

Ojczyznę zakuto w podwójne kajdany. Polska zniknęła z mapy Europy na ponad 120 lat. O swoją wolność i prawa musieli Polacy walczyć ponad wiek.

Konstytucja 3 Maja stała się w tych latach symbolem wewnętrznych sił narodu, zdolnego do politycznego odrodzenia się.

 

Po II Wojnie światowej zaprzestano obchodzenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 Maja – to jest rocznicę uchwalenia naszej pierwszej konstytucji.

Opracowali: Katarzyna i Piotr Marcinkowie

 

 

  30 kwietnia 2021r.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów kas maturalnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

30 kwietnia 2021r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klas maturalnych w zawodach; technik informatyk, technik pojazdów samochodowych i technik logistyk. Uroczystość rozpoczęli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, na której zostały wręczone nagrody, wyróżnienia i świadectwa ukończenia szkoły średniej - technikum przez wychowawców klas:Panią Renatę Mazur, Pana Piotra Marcinka i Panią Renatę Łybacką. Uroczystość prowadziła Dyrektor Szkoły Pani Halina Cygan, w której uczestniczyli zaproszeni goście Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Ewa Trzyna i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie- były Dyrektor Szkoły Pan Stanisław Tymowicz. Na tej uroczystości pożegnano również odchodzącą na emeryturę szefową kuchni Panią Małgorzatę Trybalską, której wręczono, nagrodę dyrektora szkoły, kwiaty i upominki.

 

 

 

  03 kwietnia 2021r.

 

 

 

Marian Tarnawski (ur.1958r.)

 

         Działalność zawodową rozpoczął jako młodociany uczeń Przyzakładowej Szkoły  Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu w roku 1973, a następnie podjął pracę  w Polmozbycie Rzeszów. Później krótko pracował w PGR Bachórz, a od 1980r. został zatrudniony w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „WSK PZL - Rzeszów”, jako nauczyciel zawodu (kiedy to Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dynowie była Szkołą Przyzakładową WSK PZL-Rzeszów). Był także nauczycielem  nauki zawodu w ZSZ Dynów, gdy szkoła była przez rok Szkołą Przyzakładową Zakładów Rolno-Przemysłowych "IGLOOPOL - FERMSTAL" w Dynowie, a gdy w 1990 roku przekształcona została Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, kontynuował pracę nadal jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu, aż do chwili przejścia na nauczycielską emeryturę.

        Stale  aktywny, chętny do pracy, nie próżnował także po przejściu na emeryturę, bowiem dorabiał do skromnej emerytury na miejscu w Dynowie, a nawet przebywał za granicą.

        W szkole jest zapamiętany jako dobry pracownik i nauczyciel, serdeczny i bezpośredni kolega. Dużo włożył swojej pracy w kształcenie kolejnych roczników młodzieży i w uczenie ich zawodu. Przepracował także społecznie wiele godzin, podczas budowy sali gimnastycznej, adaptacji internatu na klasy lekcyjne, budowie nowej szkoły,  warsztatów szkolnych czy Stacji Kontroli Pojazdów. Każda śmierć jest zaskakująca i trudna dla Rodziny i Bliskich, a dodatkowo w dobie pandemii dziwne jest nawet pożegnanie zmarłych, bo w wielu przypadkach tylko na odległość.

                                 Żegnamy Cię Marianie jako solidnego pracownika i serdecznego kolegę.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju. Amen.

Obecny i były dyrektor ZSZ w Dynowie

Halina Cygan

Stanisław Tymowicz 

 

 

 

 

  30 marca 2021r.

 

 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

 OGŁASZA NABÓR DLA UCZNIÓW DO WYJAZDU NR 1 NA STAŻE ZAWODOWE DO HISZPANII. 

 

Dnia 22.03.2021 roku rozpoczyna się rekrutacja do pierwszego wyjazdu na 4 tygodniowe staże zawodowe od 02.08.2021r. – 27.08.2021r.do Hiszpanii (Malaga) dla klas III Technikum  (3THL, 3TI, 3TPS) w ramach projektu: „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH” Nr: (2020-1-PL01-KA102-078467)

 

* REGULAMIN REKRUTACJI, dostępny jest na stronie internetowej szkoły : www.zsz-dynow.net oraz na profilu Facebook

* TERMIN zgłoszeń upływa 09.04.2021 roku.

* DOKUMENTACJĘ należy przekazać do  sekretariatu szkoły,  codziennie od  8.00  - 15.00

 - Ogłoszenie o naborze - ZSzZ Dynów …>>pdf

- Regulamin Rekrutacji   - załącznik nr 7 - Dynów …>>pdf

- Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji - Dynów …>>pdf

- Zgoda rodziców i oświadczenie  zdrowotne - Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji - Dynów …>>pdf

- Oświadczenie  zdrowotne  dla pełnoletnich    - Załącznik nr 2a do Regulaminu Rekrutacji - Dynów …>>pdf

 

* PYTANIA można kierować do SZKOLNEGO KOORDYNATORA  – p. Marcina Kałamuckiego e-mail: marcin6-ka@wp.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                         

  15 lutego 2021r.

„Samochodem w dorosłe życie”

 

W dniu 11 lutego 2021r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się XI edycja Szkolnego Konkursu pod hasłem: „Samochodem w dorosłe życie”, który patronatem objęli: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie Pan Janusz Stachowicz, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie,  Właściciel Firmy SZiK z Tyczyna Pan Henryk Szydełko.

W konkursie wzięło udział 48 uczniów z 4 i 5-letniego technikum – technik pojazdów samochodowych oraz 3 letniej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie - mechanik pojazdów samochodowych.

       Finał konkursu w tym samym dniu, po sprawdzeniu prac, otworzyła Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, a Komisja konkursowa w składzie: Pan Marcin Kałamucki kierownik szkolenia praktycznego, Pani Anna Fara, Pan Tomasz Chrapek, Pan Sławomir Litwin i Pan Paweł Łukasiewicz nauczyciele nauki jazdy oraz przedmiotów zawodowych przedstawiła wyniki:

I miejsce Łukasz Tymowicz kl. 2TPSa, II miejsce Piotr Zawadzki kl. 3TPS, III miejsce Mikołaj Bator kl. 3TPS, wyróżnienia: Kamil Linda kl. 3TPS, Arkadiusz Kulasa kl. 3a, Bartosz Kmiecik kl.3TPS, Kamil Radzik kl.3TPS, Krzysztof Krzywioski kl.2TPSa, Dawid Durys kl.3TPS.

         Każdy laureat konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Firmę SziK z Tyczyna, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, które wręczyli: Pan Henryk Szydełko Właściciel Firmy SziK z Tyczyna i Pan Stanisław Tymowicz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.  Gratulujemy organizatorom i laureatom konkursu.

 


 

 

~~ PROSIMY ~~

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

NR KRS: 0000270261 -

Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248

~~ DZIĘKUJEMY ~~

 

 

         Więcej w archiwum:  rok 2020-21 ~~ rok 2019-18 ~~ rok 2017-16

 

 

Copyright by SP ZSzZ             Strona główna | O nas | Dokumenty | Galerie | Archiwum | Kontakt