SPiRRD TPD w Dynowie

STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU

REGIONU DYNOWSKIEGO -

 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DYNOWA

 STRONA GŁÓWNA

 

Pogoda w Dynowie    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Telefony Alarmowe  

 999: Pogotowie
 998: Straż Pożarna
 997: Policja

 112

Ogólny numer alarmowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

      "DYNOVIANA"   -   ROCZNIK HISTORYCZNY

 

 Trzeci numer 

Rocznika Historycznego DYNOVIANA”

 

 

 

           10 sierpnia 2017r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie został zaprezentowany trzeci numer „Rocznika Historycznego DYNOVIANA – Dynowskie sacrum”.

Uroczystość rozpoczął krótkim powitaniem przybyłych gości Pan Prezes Andrzej Stankiewicz, przedstawił ich i podziękował zarazem tym, którzy przyczynili się do wydania tego rocznika tj. instytucjom i osobom prywatnym. W dalszej części Redaktor Naczelny Pan Józef Stolarczyk zaprezentował w skrócie treść tego wydania oraz podziękował Radzie Naukowej na czele z ks. prof. dr. Stanisławem Nabywańcem, autorom poszczególnych artykułów, instytucjom i osobom prywatnym, dzięki którym mógł zostać wydany. Następnie zostały wygłoszone dwa referaty naukowe:

-„Wizerunek Matki Bożej Dynowskiej w typie Matki Bożej Śnieżnej w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca Męczennika w Dynowie okiem konserwatora malarstwa” dr Tomasza Tomaszka z Katedry Konserwacji Zabytków na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej oraz

- „Wizerunek Matki Bożej Dynowskiej w typie Matki Bożej Śnieżnej w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca Męczennika w Dynowie okiem historyka sztuki” dr Marty Trojanowskiej – historyka sztuki, muzealnika z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Przerywnikiem muzycznym był występ Samueli Łach, Macieja Jurasińskiego i Kapeli „TOŃKO”.

 

Na koniec pamiątkową pieczęć z exlibrisem postawił Ks. proboszcz Stanisław Janusz - dziekan Dekanatu Dynów, Pani Iwona Zawadzka – Kierownik Biura Promocji w Starostwie Powiatowym Rzeszowie przekazała gratulacje w imieniu Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Gratulacje i pamiątkowy album w imieniu Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie przekazała – Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, a w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych – Prezes Pan Stanisław Tymowicz.

 

 

 

 


 Drugi numer 

Rocznika Historycznego DYNOVIANA”

 

12 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie odbyła się uroczysta promocja Rocznika Historycznego DYNOVIANA nr 2.

 

W uroczystości udział wzięli autorzy artykułów, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dynowa z Prezesem Panem Andrzejem Stankiewiczem na czele, dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie LO, oraz zaproszeni goście.
Samorząd Gminy Dynów reprezentowała Krystyna Sówka - Wójt Gminy oraz Wojciech Cymbalista - Skarbnik Gminy i Jan Solarz - Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Promocji i Funduszy Pomocowych.

Gratulacje Redaktorowi Naczelnemu DYNOVIANY, Panu Stolarczykowi Józefowi założyli: w imieniu Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan, a w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Prezes Pan Stanisław Tymowicz.

 

Uroczystość prowadził Redaktor Naczelny DYNOWINKI, Pan Maciej Jurasiński, a całość uświetniła swoim występem, Kapela TOŃKO.

 

 

 

Pierwszy numer 

Rocznika Historycznego DYNOVIANA”

 

 

                  Przed kilku laty zrodził się w Towarzystwie Przyjaciół Dynowa pomysł wydawania Rocznika Historycznego rezentującego wydarzenia z 600-let-niej historii Miasta oraz okolicznych miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem historii zżycia mieszkańców dynowszczyzny. To wielkie naukowe przedsięwzięcie Towarzystwa ostatecznie powiodło się w 2014 roku. Całością prac tematycznych i redakcyjnych kierował, nie szczędząc wysiłku, Józef Stolarczyk (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bachórzu), zaś stroną organizacyjną i wydawniczą Andrzej Stankiewicz (Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dynowa).

Przyjęty tytuł Rocznika Historycznego - „Dynoviana” zaproponował ks. prof. Stanisław Nabywaniec. Tłumaczenia na język niemiecki streszczeń poszczególnych części Rocznika wykonała Jolanta Stankiewicz,  zaś na język angielski Violetta Marzec.  Piękną okładkę zaprojektował Adam Stolarczyk.

Wydanie Rocznika było możliwe przy wyłącznym wsparciu finansowym Burmistrza Miasta i Wójta Gminy.

      

               To wielki dzień - powiedział na wstępie w dniu promocji Rocznika w restauracji Aleksandria, Burmistrz Zygmunt Frańczak, a później powtórzyli to zupełnym przekonaniem inni mówcy - zaproszeni goście. Na pewno historyczny dzień   nie tylko ze względu na edycję, ale ze względu na naukowe znaczenie „Rocznika Historycznego DYNOVIANA” profesjonalnie traktującego wybrane tematy z bogatej i niezbadanej do końca historii naszego Miasta.