STOWARZYSZENIE    PRZYJACIÓŁ

           Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

 

  REGON: 181113399 ~~ NIP: 813-36-92-076 ~~  e-mail: spzszdynow@gmail.com                    

 36-065 DYNÓW~~ ul.Polna 3~~ tel. 16 65 21 045 lub 795 935 551

 

Bank Spółdzielczy w Dynowie - konto nr: 32 9093 0007 2001 0020 7027 0001

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie   ==>> Fundacja Studencka Młodzi Młodym

NR KRS: 0000270261 - Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248      

 

                                        ARCHIWUM 2021 - 2020                                  

ARCHIWALNE

 

 

  << Strona główna


Dokumenty

Kontakt

 

Do pobrania

Deklaracja - doc.

Deklaracja - pdf.
Statut - pdf.

Inne

 

 

 

 1% podatku

 

~~ PROSIMY ~~

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie - NR KRS: 0000270261 -

Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248

~~ DZIĘKUJEMY ~~

 

 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Część archiwalna Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

ROK 2021

 

 

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Instytut Pamięci Narodowej oddaje hołd Powstańcom Warszawskim, uczestnicząc w uroczystościach państwowych i organizując wydarzenia w całej Polsce.

 

Na rozkaz Dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”, powstanie  w Warszawie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku. Zadaniem AK było wyzwolenie stolicy i utrzymanie jej przez kilka dni przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Umożliwiłoby to Delegaturze Rządu RP na Kraj, reprezentującej legalny polski rząd na wychodźstwie, objęcie Warszawy władzą cywilną i wystąpienie wobec Sowietów w roli wolnych gospodarzy swojego kraju. Była to ostatnia szansa na ratowanie niepodległości Polski, zdradzonej skrycie przez naszych zachodnich sojuszników – Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone.

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/147188,77-rocznica-wybuchu-Powstania-Warszawskiego.html

 

 

 

 

 

Dyrektor

 Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

zatrudni

nauczyciela języka niemieckiego w wymiarze 18 godzin tygodniowo,

 umową na zastępstwo - rok szkolny 2021/2022.

Termin składania podania do 4 sierpnia 2021r.

 

 Kontakt: 16 65 21 045, email: dynowzsz@poczta.onet.pl

 

 

 

- wywiad ze Starostą Rzeszowskim Panem Józefem Jodłowskim -ZASŁUŻENI DLA POWIATU RZESZOWSKIEGO ..>> mp3

 

 

 

 

 

 

Nieprosta historia

Autor: Beata Igielska | Styczeń 18, 2021

 

Pięć lat temu zaadoptowali troje niby zdrowych dzieci.

Niby, bo ujawnił się FAS – alkoholowy zespół płodowy

 

Po roku małżeństwa okazuje się, że nie mogą mieć dzieci. Rzucają się w działalność społeczną. Przez chwilę rozważają adopcję, ale on nie jest do końca przekonany. Pewnego dnia mówi jednak: – Może zaadoptowalibyśmy dzieci? Ona: – Nie ma sprawy.

Zapisują się na kurs. Na kredyt budują dom (rata ok. 2 tys. zł), bo decydują się przyjąć rodzeństwo. Może dlatego, że wszyscy z kursu chcą tylko jedno dziecko, niemowlaka? Oni zastrzegają: od czterech lat w górę, tak, żeby dzieci coś do nas mówiły.

Czekanie na telefon z ośrodka adopcyjnego jest torturą. Myślą, że zapomniano o nich, bo procedury adopcyjne trwają co najmniej dziewięć miesięcy, jakby kobieta naprawdę była w ciąży. On zalicza w tym czasie operację kręgosłupa, bo doznał paraliżu nogi. Ale budowanie domu szybko go leczy. Sami tynkują, malują, kładą płytki. Wreszcie dzwoni telefon.

 

Zostają rodzicami ? /.../ pełny tekst artykułu ..>>https://www.tygodnikprzeglad.pl/nieprosta-historia

 

 

To jest historia POZYTYWNA. To jest historia WZMACNIAJĄCA. To jest historia DAJĄCA NADZIEJĘ.

 Przeczytaj, zostaw komentarz, jeśli możesz- wpłać datek, ale przede wszystkim UDOSTĘPNIJ-o tym, jak niemożliwe zamienia się w MOŻLIWE.

 

 

 

 

 KRWIODAWSTWO UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W DYNOWIE

 

Grupa 15 uczniów z klas drugich i trzecich Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, w dniu 08.06.2021r. oddawała krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Koordynatorem akcji był członek Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie  Piotr Marcinek i opiekunowie Ks. Paweł Bar oraz Tomasz Juras - pracownik szkoły. 

Koordynatorowi akcji i opiekunom, a głównie wszystkim honorowym dawcom krwi, należą się słowa uznania za bardzo piękny gest solidarności z potrzebującymi.  Dzięki przychylności i pomocy Pani Dyrektor Haliny Cygan mógł się odbyć taki wyjazd - dziękujemy. Układająca się bardzo dobrze współpraca z  Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowa, rokuje na kolejne akcje.

 

  05 czerwca 2021r.

 

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych.

 

W dniu 01 czerwca 2021r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się, uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych. Przygotowane, przez Dyrektora Szkoły - Panią Halinę Cygan wnioski, zyskały pozytywną ocenę kapituł ds odznaczeń i wśród wyróżnionych znaleźli się dwaj Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie: Sławomir Litwin – odznaczony Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę i Piotr Marcinek – odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

Serdecznie gratulujemy !!!

 

 

Barański Ryszard (ur.1934r.)

Prace zawodową podjął w roku 1953 w Państwowej Kopyciarni w Dynowie, później pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego PBRol w Brzozowie, a od 1974r. w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie (odpowiednio - ZSZ w Dynowie, Przedsiębiorstwo Robot Inżynieryjno-Technicznych HYDROINŻ w Rzeszowie, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego WSK-PZL Rzeszów, Zakłady Rolno-Przemysłowe IGLOOPOL - FERMSTAL w Dynowie). W roku 1994, przeszedł na nauczycielską emeryturę.

       Ryszard Barański był instruktorem – nauczycielem praktycznej nauki zawodu branży samochodowej, spokojny, opanowany nauczyciel. Swoja wiedzę zawodową przekazał wielu pokoleniom uczniów, a także kulturą życia osobistego dawał przykład  dobrego nauczyciela, kolegi i pracownika.

Przepracował także społecznie wiele godzin, podczas budowy sali gimnastycznej, adaptacji internatu na klasy lekcyjne, budowie nowej szkoły,  warsztatów szkolnych czy Stacji Kontroli Pojazdów. Był serdecznym  i życzliwym kolegą - współpracownikiem. Odpoczywaj w pokoju!

                                       ..Niech aniołowie zawiodą Cię do raju..

 Obecny i były dyrektor ZSZ w Dynowie

Halina Cygan

Stanisław Tymowicz

  03 maja 2021r.

230 rocznica uchwalenia przez Sejm Czteroletni ustawy rządowej zwanej Konstytucją 3 Maja.

 

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej oddając hołd jej twórcom ustanowił rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

W tym roku szkolnym ze względu na trwającą pandemię nie spotkamy się na uroczystej akademii w szkole, jednak pamięć o Konstytucji 3 Maja jesteśmy winni naszym przodkom - wielkim patriotom. Realizujemy bowiem ich testament patriotyczny - przekazania wielkich wartości demokracji - wobec współczesnych pokoleń.

                                          Okoliczności,  jakich powstała w 1791 roku Konstytucja 3 Maja.

 

Pierwszy rozbiór Polski uderzył jak grom niespodziewany, a tak ogłuszający, że przerażenie odebrało siły, obezwładniło wszystkich. Pod wpływem tego ciosu obudziło się sumienie narodowe. Jednak znaleźli się jeszcze ludzie, którzy chwalili stary porządek i nie chcieli dostrzegać zbawienia w reformach społeczno-politycznych.

Elekcje, bezkrólewie, liberum veto, konfederacje, wolność szlachecka zmieniona w swawolę, tron bez władzy, skarb bez pieniędzy, obrona bez wojska – oto szereg przyczyn, które prowadziły Polskę do nieuchronnego upadku. Nad poprawą Rzeczypospolitej myśleli od dawana troskliwi o los ojczyzny obywatele.

Wiosną 1791 roku stosunki w Europie zaczęły się układać dla Polski niepomyślnie. Rosja chce zdobyć sobie swobodę działania w Polsce. Rząd pruski porozumiał się z Austrią i zmierza do odnowienia stosunków z carycą, co staje się kolejnym zagrożeniem dla Polski.

W kraju, przeciwnicy reform, rozwijają swą działalność, szukają poparcia u obcych dworów, podburzają zacofaną szlachtę, gdyż ewentualne reformy ratujące kraj, zabierały im niszczące Polskę przywileje.

Ostatnią próbą ratowania zagrożonej ojczyzny było przygotowanie i wprowadzenie przez Polaków – patriotów - mimo sprzeciwów wielu - ważnego dokumentu – Konstytucji.

Udało się!

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni po wielu trudach, tłumaczeniach, uchwalił Konstytucję - dokument, który dawał Polsce szansę.

W atmosferze ogromnego uniesienia patriotycznego król Polski Stanisław August Poniatowski złożył przysięgę na Konstytucję.

 

„ W imię Boga w Trójcy Jedynego, ja Stanisław August, z Bożej Łaski i woli narodu król Polski, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu.

Tak nam Panie Boże dopomóż.”

 

 Społeczeństwo Warszawy z ogromną radością przyjęło nowy akt prawny, wiwatując od rana na Placu Zamkowym na cześć ich twórców.

Akt ten bowiem wprowadzał  prawdziwą wolność, jednocześnie likwidując to, co niszczyło Polskę i ciągnęło ją na dno Europy! Mimo wszystkich niedociągnięć, które wynikały z pośpiechu w pracy nad tekstem Ustawy Rządowej, ale i z niewielkiego dorobku ówczesnej myśli konstytucyjnej, polska konstytucja stała się symbolem jedności suwerenności narodu polskiego i  widomym znakiem jego siły, który w trudnym okresie dziejowym zdołał położyć podwaliny pod odrodzenie narodowe.

Nowoczesna ustawa zasadnicza z dnia 3 maja 1791 roku była drugą konstytucją na świecie, a wprowadzenie jej w życie być może odmieniłoby historię naszego kraju.

Jednak od samego początku konstytucja miała wielu wrogów wśród samych Polaków i w połowie 1792 roku wskutek agresji rosyjskiej i konfederacji targowickiej została obalona.

Ojczyznę zakuto w podwójne kajdany. Polska zniknęła z mapy Europy na ponad 120 lat. O swoją wolność i prawa musieli Polacy walczyć ponad wiek.

Konstytucja 3 Maja stała się w tych latach symbolem wewnętrznych sił narodu, zdolnego do politycznego odrodzenia się.

 

Po II Wojnie światowej zaprzestano obchodzenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 Maja – to jest rocznicę uchwalenia naszej pierwszej konstytucji.

Opracowali: Katarzyna i Piotr Marcinkowie

 

 

  30 kwietnia 2021r.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów kas maturalnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

30 kwietnia 2021r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klas maturalnych w zawodach; technik informatyk, technik pojazdów samochodowych i technik logistyk. Uroczystość rozpoczęli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, na której zostały wręczone nagrody, wyróżnienia i świadectwa ukończenia szkoły średniej - technikum przez wychowawców klas:Panią Renatę Mazur, Pana Piotra Marcinka i Panią Renatę Łybacką. Uroczystość prowadziła Dyrektor Szkoły Pani Halina Cygan, w której uczestniczyli zaproszeni goście Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Ewa Trzyna i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie- były Dyrektor Szkoły Pan Stanisław Tymowicz. Na tej uroczystości pożegnano również odchodzącą na emeryturę szefową kuchni Panią Małgorzatę Trybalską, której wręczono, nagrodę dyrektora szkoły, kwiaty i upominki.

 

 

 

  03 kwietnia 2021r.

 

 

 

Marian Tarnawski (ur.1958r.)

 

         Działalność zawodową rozpoczął jako młodociany uczeń Przyzakładowej Szkoły  Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu w roku 1973, a następnie podjął pracę  w Polmozbycie Rzeszów. Później krótko pracował w PGR Bachórz, a od 1980r. został zatrudniony w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „WSK PZL - Rzeszów”, jako nauczyciel zawodu (kiedy to Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dynowie była Szkołą Przyzakładową WSK PZL-Rzeszów). Był także nauczycielem  nauki zawodu w ZSZ Dynów, gdy szkoła była przez rok Szkołą Przyzakładową Zakładów Rolno-Przemysłowych "IGLOOPOL - FERMSTAL" w Dynowie, a gdy w 1990 roku przekształcona została Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, kontynuował pracę nadal jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu, aż do chwili przejścia na nauczycielską emeryturę.

        Stale  aktywny, chętny do pracy, nie próżnował także po przejściu na emeryturę, bowiem dorabiał do skromnej emerytury na miejscu w Dynowie, a nawet przebywał za granicą.

        W szkole jest zapamiętany jako dobry pracownik i nauczyciel, serdeczny i bezpośredni kolega. Dużo włożył swojej pracy w kształcenie kolejnych roczników młodzieży i w uczenie ich zawodu. Przepracował także społecznie wiele godzin, podczas budowy sali gimnastycznej, adaptacji internatu na klasy lekcyjne, budowie nowej szkoły,  warsztatów szkolnych czy Stacji Kontroli Pojazdów. Każda śmierć jest zaskakująca i trudna dla Rodziny i Bliskich, a dodatkowo w dobie pandemii dziwne jest nawet pożegnanie zmarłych, bo w wielu przypadkach tylko na odległość.

                                 Żegnamy Cię Marianie jako solidnego pracownika i serdecznego kolegę.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju. Amen.

Obecny i były dyrektor ZSZ w Dynowie

Halina Cygan

Stanisław Tymowicz 

 

  30 marca 2021r.

 

 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

 OGŁASZA NABÓR DLA UCZNIÓW DO WYJAZDU NR 1 NA STAŻE ZAWODOWE DO HISZPANII. 

 

Dnia 22.03.2021 roku rozpoczyna się rekrutacja do pierwszego wyjazdu na 4 tygodniowe staże zawodowe od 02.08.2021r. – 27.08.2021r.do Hiszpanii (Malaga) dla klas III Technikum  (3THL, 3TI, 3TPS) w ramach projektu: „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH” Nr: (2020-1-PL01-KA102-078467)

 

* REGULAMIN REKRUTACJI, dostępny jest na stronie internetowej szkoły : www.zsz-dynow.net oraz na profilu Facebook

* TERMIN zgłoszeń upływa 09.04.2021 roku.

* DOKUMENTACJĘ należy przekazać do  sekretariatu szkoły,  codziennie od  8.00  - 15.00

 - Ogłoszenie o naborze - ZSzZ Dynów …>>pdf

- Regulamin Rekrutacji   - załącznik nr 7 - Dynów …>>pdf

- Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji - Dynów …>>pdf

- Zgoda rodziców i oświadczenie  zdrowotne - Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji - Dynów …>>pdf

- Oświadczenie  zdrowotne  dla pełnoletnich    - Załącznik nr 2a do Regulaminu Rekrutacji - Dynów …>>pdf

 

* PYTANIA można kierować do SZKOLNEGO KOORDYNATORA  – p. Marcina Kałamuckiego e-mail: marcin6-ka@wp.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                         

  15 lutego 2021r.

„Samochodem w dorosłe życie”

 

W dniu 11 lutego 2021r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się XI edycja Szkolnego Konkursu pod hasłem: „Samochodem w dorosłe życie”, który patronatem objęli: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie Pan Janusz Stachowicz, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie,  Właściciel Firmy SZiK z Tyczyna Pan Henryk Szydełko.

W konkursie wzięło udział 48 uczniów z 4 i 5-letniego technikum – technik pojazdów samochodowych oraz 3 letniej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie - mechanik pojazdów samochodowych.

       Finał konkursu w tym samym dniu, po sprawdzeniu prac, otworzyła Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, a Komisja konkursowa w składzie: Pan Marcin Kałamucki kierownik szkolenia praktycznego, Pani Anna Fara, Pan Tomasz Chrapek, Pan Sławomir Litwin i Pan Paweł Łukasiewicz nauczyciele nauki jazdy oraz przedmiotów zawodowych przedstawiła wyniki:

I miejsce Łukasz Tymowicz kl. 2TPSa, II miejsce Piotr Zawadzki kl. 3TPS, III miejsce Mikołaj Bator kl. 3TPS, wyróżnienia: Kamil Linda kl. 3TPS, Arkadiusz Kulasa kl. 3a, Bartosz Kmiecik kl.3TPS, Kamil Radzik kl.3TPS, Krzysztof Krzywioski kl.2TPSa, Dawid Durys kl.3TPS.

         Każdy laureat konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Firmę SziK z Tyczyna, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, które wręczyli: Pan Henryk Szydełko Właściciel Firmy SziK z Tyczyna i Pan Stanisław Tymowicz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.  Gratulujemy organizatorom i laureatom konkursu.

 


 

 

~~ PROSIMY ~~

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

NR KRS: 0000270261 -

Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248

~~ DZIĘKUJEMY ~~

 

 

 

ROK 2020

 

 

30.12.2020r.                                     Obwodnica Dynowa otwarta

 

        Dzisiaj tj. 30.12.2020r. nastąpiło oficjalne - uroczyste przecięcie wstęgi i oddanie do eksploatacji obwodnicy Dynowa. Koszt budowy wyniósł 38 mln złotych.  "Szerokiej drogi i bezpiecznej jazdy."

 

 

 

 

 

 

  grudzień 2020r.

Nowoczesna Stacja Kontroli Pojazdów  w Zespole Szkół Zawodowych im.Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

     

         Pierwsza Stacja Kontroli Pojazdów w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie została oddana do użytku w roku 1992. Ja byłem wtedy dyrektorem szkoły, a kierownikiem warsztatów, który rozpoczął w 1991r. jej budowę,  był Pan Jan Aleksander Gerula, natomiast do użytku została oddana gdy kierownikiem warsztatów został Pan Stanisław Bartoń. Na tamte czasy było to duże osiągnięcie, a zarazem bardzo korzystne dla rozwoju szkoły z powodów finansowych i promocji kierunku samochodowego.

Postęp techniczny i rozwój motoryzacji sprawił, że zaszła potrzeba zmodernizowania w istniejącej stacji kanału przeglądowego, częściowej wymiany  urządzeń i uzupełnienia wyposażenia.  Powstał więc pomysł, a w ślad za nim podjęto budowę nowego kanału w innym pomieszczeniu, i tak w roku  1997 oddana została do użytku  nowsza od poprzedniej Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów, pozostawiając urządzenia i sprzęt w dotychczasowej, do prowadzenia ćwiczeń dla uczniów z kierunków samochodowych. 

      Reformy wprowadzane w oświacie powodowały także zmiany organizacyjne, utworzone stanowisko Kierownika Szkolenia Praktycznego, a kierownikiem Gospodarstwa Pomocniczego ze Stacją Kontroli Pojazdów został Pan Lesław Gierula.

        W 2007 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły, ponieważ ja odszedłem na emeryturę, a posadę objęła, po konkursie Pani Halina Cygan - dotychczasowy wicedyrektor szkoły. Mimo zmieniających się uregulowań prawnych SKP stale funkcjonowała, dzięki staraniom dyrektora Pani Haliny Cygan, Kierownika Gospodarczego i SKP Pana Macieja Tymowicza, Kierownika Szkolenia Praktycznego  Pana Marcina Kałamuckiego, oraz pomocy Pana Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego i Wicestarosty Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza.            

        Wykorzystywane  intensywnie urządzenia stacji wymagały coraz częściej naprawy, a nawet wymiany dlatego Dyrektor szkoły Halina Cygan wystąpiła do Organu Prowadzącego - Starostwa Powiatowego w Rzeszowie o budowę nowego obiektu i zgodę na przeznaczenie dotychczasowej stacji na pracownię techniczną dla uczniów w zawodzie technik i mechanik pojazdów samochodowych. Wniosek spotkał się z przychylnym stanowiskiem Zarządu i Rady Powiatu Rzeszowskiego, wynikiem czego było zaprojektowanie i wybudowanie nowego w całości obiektu Stacji Kontroli Pojazdów.

       Trzeci raz nowoczesna Stacja Kontroli Pojazdów w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w nowym obiekcie, z pełnym nowoczesnym jak na XXI wiek wyposażeniem,  została oddana do użytku  pod koniec listopada 2020r.

 

W dużym skrócie, opisał Stanisław Tymowicz

 

  grudzień 2020r.

 

Z informacji, którą przekazał na portalu facebook  Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak wynika, że  obwodnica Dynowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska zostanie w najbliższych dniach otwarta dla ruchu samochodowego. Budowa obwodnicy kosztowała nieco ponad 35 mln złotych. Ponad 28,8 mln złotych to środki z RPO WP 2014-2020. Inwestorem jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie działający w imieniu Województwa Podkarpackiego.

Wykonawcą nowej drogi jest firma EUROVIA POLSKA S.A., a inżynierem kontraktu Zamojska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.

 

 

  listopad 2020r.

 

 

 

  03 listopada 2020r.                                                      27października 2020r.                                     

 

 

 

01.09.2020r.                          Wszystkich Świętych w żałobie , smutku i zatroskaniu  ....

 

 

                       Dzień Wszystkich Świętych w tym roku, obchodzony będzie  z pewnymi ograniczeniami z powodu pandemii Covid 19. Członkowie naszego stowarzyszenia kol. Honorata Mikoś i kol. Katarzyna Marcinek - nauczycielki Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie z młodzieżą Samorządu Uczniowskiego, przygotowały wiązanki na groby zmarłych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły. Piękny to zwyczaj inspirowany przez Dyrekcję, Grono Pedagogiczne i młodzież Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a wspierany przez Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie, wobec tych, którzy od nas odeszli.

Odeszli od nas:

Edward Owski i Franciszek Kiszka (dyrektorzy), Antoni Pełzak i Alfred Welc (kierownicy warsztatów szkolnych), Edmund Walus, Zbigniew Dymczak, Stanisław Cygan, Michalina  Nowosielska, Maria Radoń, Danuta Krasnopolska, Wacław Sochacki, Stanisław Chudzikiewicz, Michał Dereń, Władysław Bieńko, Tadeusz Rząsa, Maria Wasieńko, Irena Kędzierska, Kazimierz Kociuba, Ludmiła Owska, Stanisława Król, Józef Tymowicz, Maria Szpiech, Antoni Fara.

 W trakcje nauki zmarły także nasze uczennice: w 2007r. Agata Kondrat, a w 2018r. Natalia Trybulska.

 

 

22.09.2020r.                         Ślubowanie uczniów klas pierwszych i spotkanie z rodzicami.

 

        W dniu 22 września 2020r. w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych, a w godzinach popołudniowych spotkanie z rodzicami wszystkich uczniów. Po prezentacji krótkiego programu artystycznego przedstawiciele wszystkich klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Akt ślubowania przekazano Pani Dyrektor szkoły Halinie Cygan, która poprzez wręczenie legitymacji szkolnych przedstawicielom klas "symbolicznie” pasowała pierwszoklasistów na uczniów ZSzZ w Dynowie".

 

 

 

01.09.2020r.       Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

                                                   połaczone z wręczeniem stypendiów.

 

     W dniu 01 września 2020r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych  im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021. Podczas uroczystości zostały wręczone przez Pana Marka Sitarza Wicestarostę Rzeszowskiego i Dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan, 8. uczniom,  stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2020/2021, przyznane przez Zarząd Powiatu Rzeszowskiego. Stypendium w kwocie 200 zł otrzymuje uczeń miesięcznie przez okres 10 miesięcy, a w przypadku ucznia klasy maturalnej przez okres 8 miesięcy.  Gratulujemy uczniom, ich rodzicom, Dyrekcji Szkoły, wychowawcom i nauczycielom.

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie – zaprasza

„Wybierz nas !!! Wybierz zawód - wybierz karierę” ..>> mp4

 

 

 

26.06.2020r.        Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w  Zespole Szkół Zawodowych im. kard. Stefana      

                                                     Wyszyńskiego w Dynowie

 

 

           Zakończenie roku szkolnego 2019/20 w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie 26.06.2020r. miało odmienny charakter niż zwykle. Większość uczniów odebrała w rękawiczkach i maskach, od swoich wychowawców świadectwa promocyjne, na zewnątrz budynku (stosownie do zaleceń rządowych). Natomiast spora grupa wyróżnionych za wyniki w nauce i trzecia klasa Szkoły Branżowej I stopnia, odebrała z rąk Pani Dyrektor Haliny Cygan, świadectwa ukończenia szkoły. Także w tej scenerii po odśpiewaniu hymnu państwowego, Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz i Dyrektor Szkoły Pani Halina Cygan wręczyli nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym odchodzącym na emeryturę nagrody Starosty Rzeszowskiego i Nagrody Dyrektora oraz okolicznościowe upominki, podziękowali za wieloletnia pracę na rzecz szkoły i życzyli wszystkim dobrego zdrowia. Także wszyscy pracownicy szkoły, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie  kwiatami, listami gratulacyjnymi i podziękowaniami wyrazili przyszłym emerytom swoją wdzięczność .

 

 

 

 

 

Zakończenie nauki w klasach maturalnych w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

 

 

 

 

 

 

 

 Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – komunikat MEN (WORD)

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 

* Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

* Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

08.03.2020r.

 

W Dniu Święta Kobiet

Drogie Panie, dziękuję Wam,
że czynicie ten świat piękniejszym i lepszym…

 

 

 

 

 

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie -

NR KRS: 0000270261 - Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248

 

DZIĘKUJEMY   !!!!

 

 

 

 

 

 

 

Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie z dnia 21.03.2020r.

 

 

 

                              ZAPROSZENIE - ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2020r. (piątek) o godz.14.15 w auli szkolnej ZSzZ w Dynowie.

   

  PROGRAM ZEBRANIA 

1.      Otwarcie Zebrania

2.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3.      Przedstawienie porządku Zebrania oraz jego przyjęcie.

4.      Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania.

5.      Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

6.      Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu w 2019r.

7.      Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019r

8.      Dyskusja

9.      Przyjęcie uchwał w sprawach:

 

                  a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019r.,

                     b) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2019r.,

                     c) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019,

              d) udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

10.  Projekt planu pracy na rok 2020 – dyskusja.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania – planu pracy w roku 2020.

12.  Sprawy różne.

13.  Zamknięcie obrad.

Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania wyłożony będzie do wglądu członków  Stowarzyszenia w sali obrad w dniu zebrania. 

Prosimy o niezawodne przybycie i obowiązkowe wzięcie udziału w Walnym Zebraniu.

                                                            Prezes SP ZSzZ w Dynowie

                                                                                                                      Stanisław Tymowicz

 

 

 

9 stycznia 2020r.                            POŻEGNANIE ŚP. KS. KAN. ZBIGNIEWA KOTYRBY

 

Dnia 9 stycznia 2020r. miały miejsce uroczystości pogrzebowe śp. ks. kan. Zbigniewa Kotyrby – duszpasterza Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Dynowie, który pełnił posługę kapłańską w Dynowie przez 50 lat. Śp. ks. „profesora”, bo tak był nazywany pożegnali również przedstawiciele naszej szkoły m.in. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył szkolny poczet sztandarowy pod opieką Pani Honoraty Mikoś w składzie: sztandarowy – Remigiusz Krupa, Michał Bazanowski oraz asysta – Klaudia Dudek, Klaudia Gładysz, Gabriela Pinkowicz i Gabriela Cichy. Dyrektor ZSzZ w Dynowie Pani Halina Cygan podziękowała śp. ks. Zbigniewowi Kotyrbie w imieniu całej społeczności szkolnej, własnym i wszystkich uczniów ks. „profesora” za Jego niezapomniane katechezy. Następnie w kondukcie pogrzebowym ciało Księdza Kanonika odprowadzono na miejsce wiecznego spoczynku – nekropolię dynowską.

Dobry Jezu a nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie.

 

 

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA SRODKÓW 1% ODPISU  PODATKU ZA 2018 r. przekazane dla  Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie przez Fundację Studencką Młodzi Młodym.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie przedkłada opisowe sprawozdanie w wykorzystanych środków 1% podatku za rok 2018, przekazanych przez Fundację Studencką Młodzi Młodym.  Przekazane środki przeznaczono  zgodnie z zapisami statutowymi na następujące cele:  .. czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

 

 

Copyright by SP ZSzZ             Strona główna | O nas | Dokumenty | Galerie | Archiwum | Kontakt