STOWARZYSZENIE    PRZYJACIÓŁ

           Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

 

  REGON: 181113399 ~~ NIP: 813-36-92-076 ~~  e-mail: spzszdynow@gmail.com                    

 36-065 DYNÓW~~ ul.Polna 3~~ tel. 16 65 21 045 lub 795 935 551

 

Bank Spółdzielczy w Dynowie - konto nr: 32 9093 0007 2001 0020 7027 0001

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie   ==>> Fundacja Studencka Młodzi Młodym

NR KRS: 0000270261 - Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248      

 

ARCHIWUM 2019 - 2018

ARCHIWALNE

 

 

  << Strona główna


Dokumenty

Kontakt

 

Do pobrania

Deklaracja - doc.

Deklaracja - pdf.
Statut - pdf.

Inne

 

 

 

 1% podatku

 

~~ PROSIMY ~~

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie - NR KRS: 0000270261 -

Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248

~~ DZIĘKUJEMY ~~

 

 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Część archiwalna Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

 

 

ROK 2019

grudzień - listopad 2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12.2019r.             Misterium Bożonarodzeniowe „Złota kołyska w wykonaniu Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej „Antrakt”

 

W  dniu 19 grudnia 2019r. w auli szkolnej odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne dyrekcji szkoły, nauczycieli, pracowników i uczniów. Misterium Bożonarodzeniowe zatytułowane: „Złota kołyska pod kierunkiem Magdaleny Wolańskiej i  Kingi Oleksy – Skubisz zaprezentowała nasza Szkolna Grupa Artystyczno – Teatralna „Antrakt”. Podczas spotkania wigilijnego życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2020 Roku złożyła  Dyrektor Halina Cygan, życzyła wszystkim szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dużo zdrowia, szczęścia w Nowym Roku. Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie  Piotr Krupa przekazał życzenia Dyrekcji, Pracownikom i Młodzieży „zdrowia, zadowolenia z pracy, radosnych świąt i celujących wyników  w nauce w Nowym 2020 Roku”.

     Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli dla Dyrekcji,  Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz nauczycieli i pracowników szkoły przepiękne życzenia i stroiki świąteczne.

 

 

 08.11.2019r.            101. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i 18. rocznica nadania Zespołowi Szkół Zawodowych w Dynowie imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  08.11.2019r. w Zespole Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się uroczysta akademia z okazji 101. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i 18. rocznicy nadania Zespołowi Szkół Zawodowych w Dynowie imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a 11 listopada 2019r. w Dynowie odbyły się obchody 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystości udział wzięli m.in. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie, a zarazem Radny Miasta Dynowa Pan Piotr Krupa.

 

1 listopada 2019r.                XVII kwesta na rzecz odnowy starego cmentarza

 

 1 listopada 2019r. nauczycielki Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie a zarazem człnkowie Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie: Pani Natalia Chyłek, Pani Agnieszka Kędzierska, Pani Agata Krupa, Pani Honorata Mikoś,  Pani Alicja Libowicz, Pani Magdalena Wolańska na cmentarzu dynowskim wzięły udział w „XVII kweście na rzecz odnowy starego cmentarza”. Organizatorem zbiórki było Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo Przyjaciół Dynowa. Towarzystwo zebrane fundusze przeznaczy na odnowę – ratowanie kolejnych nagrobków na dynowskiej nekropolii.

 

 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie.....

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie wyraża serdeczne podziękowanie dla Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie za piękny coroczny gest  Przed Świętem Zmarłych, wobec tych, którzy od nas odeszli. Grupa uczniów z Samorządu Uczniowskiego pod opieką Pani Honoraty Mikoś i Pani Katarzyny Marcinek przygotowała, i ułozyła, wiązanki na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

Odeszli od nas:

Edward Owski i Franciszek Kiszka (dyrektorzy), Antoni Pełzak i Alfred Welc (kierownicy warsztatów szkolnych), Edmund Walus, Zbigniew Dymczak, Stanisław Cygan, Michalina  Nowosielska, Maria Radoń, Danuta Krasnopolska, Wacław Sochacki, Stanisław Chudzikiewicz, Michał Dereń, Władysław Bieńko, Tadeusz Rząsa, Maria Wasieńko, Irena Kędzierska, Kazimierz Kociuba, Ludmiła Owska, Stanisława Król, Józef Tymowicz.

 

W trakcje nauki odeszły nasze uczennice: w 2007r. Agata Kondrat, a w 2018r. Natalia Trybulska.

 

 

 

 19-20.09.2019r.              Wypad - wyjazd sobotnio-niedzielny do Zakopanego zorganizowany przez

Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie.

 

 


 

19-20.10.2019

Piotr Krupa

Wiceprezes SP ZSzZ w Dynowie

Serdeczne życzenia dla Wszystkich Nauczycieli -Koleżanek i Kolegów i Pracowników Oświaty

- tych czynnych zawodowo i będących na emeryturach w Dniu Edukacji Narodowej

 

składa w imieniu Zarządu

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie

Stanisław Tymowicz

 

 

 

 

   

 

15.09.2019r.                           NARODOWE CZYTANIE  - NOWELE POLSKIE - 2019

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie przy współpracy Nadleśnictwa Dynów, Agencji Muzycznej „VIOLINO” i Ochotniczej Straż Pożarnej Dynów – Przedmieście zorganizowała w dniu 15.09.2019r. w Parku Miejskim w Dynowie  „Narodowe Czytanie – Nowele Polskie”. W głośnym czytaniu fragmentów nowel polskich autorstwa, m.in. Bolesława Prusa, Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, udział wzieli m.in. Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak,  Pan Maciej Grześków z Nadleśnictwa Dynów, a także Pan Tomasz Juras Przewodniczący Osiedla nr 3 w Dynowie i pracownik Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie oraz inni mieszkańcy miasta. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie reprezentował Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a zarazem Radny Rady Miasta Dynowa Pan Piotr Krupa, oraz Pani Halina Cygan członek stowarzyszenia, a zarazem Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im.Kard.Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, którzy na ręce Pani Grażyny Paździorny Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie przekazali podziękowania i gratulacje za organizację tej przepięknej akcji. Dla upamiętnienia dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki wystąpił z koncertem muzycznym Zespół-Agencja Muzyczna „VIOLINO”.

 

Spotkanie po latach absolwentów działających w grupach teatralnych w Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dynowie

 

 

 

 

 

POPIERAMY PROTESTUJĄCYCH  NAUCZYCIELI  !!!

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, kierując się dobrem dzieci i młodzieży, a także w trosce o nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły, wyraża poparcie dla stawianych przez tę grupę żądań,  dotyczących głównie poprawy sytuacji w oświacie oraz podwyżek wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

 

Stanowisko nasze nie jest podyktowane emocjami czy sytuacją chwili lecz wyważoną, przemyślaną, uwzględniającą niedoskonałości ludzkie, troską o stan oświaty i jakość kształcenia. Myśląc o przyszłości, świadomi złożoności sytuacji, w jakiej znalazła się polska szkoła i całe społeczeństwo, dajemy dziś wyraz solidarności z protestującymi nauczycielami i wyrażamy poparcie dla planowanego przez nich strajku.


Szkoła to „żywy” podmiot, który stanowią przede wszystkim uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy tych placówek, a który wymaga stabilności, spokoju i dobrze przemyślanego rodzaju wprowadzanych zmian. Wszystko zaś co wiąże się z pojęciem „edukacja” generalnie dotyczy dzieci i młodzieży i w tym kierunku kierowane są szkolne działania ale też nie sposób pominąć nauczycieli i pozostałych pracowników zwłaszcza ich materialnej sytuacji.

 

Uważamy że planowany strajk jest przejawem troski o polską szkołę, o nasze społeczeństwo, a tym samym o ojczyznę. Postrzegamy go jako odpowiedzialny gest pracowniczy i wyraz troski o przyszłość dzieci i młodzieży, jaką nauczyciele przejawiają w swojej codziennej pracy.

 

                                                                                                   Zarząd

Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ

                                                                                                  w Dynowie

Dynów dnia 30.03.2019r.

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

uprzejmie informuje, że 15 marca 2019 r.(piątek) o godz. 15.15 w auli szkolnej ZSzZ w Dynowie, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia.

Prosimy o niezawodne przybycie.

 

 30.03.2019r.        Z okazji Święta Kobiet , w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie,  składam Paniom

                                                                                             serdeczne życzenia:

 

 „Zdrowia, dobrego samopoczucia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym,  dużo zadowolenia i samych pogodnych dni.”

 

 

                                                                                                                                                                                 Prezes SP ZSzZ w Dynowie

                                                                                                                                                                                      Stanisław Tymowicz

 

 Przekaż 1% podatku

na

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

NR KRS: 0000270261 -  Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248

Jeśli w ubiegłym roku przekazywałeś na ten cel to teraz wystarczy tylko

zatwierdzić przygotowane  rozliczenie na stronie e-PIT.

..>>e-PIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 stycznia 2019 r.    KONCERT NOWOROCZNY - restauracja „Aleksandria” przy ul. 1-go Maja w Dynowie.

 

 

Spotkaniu noworocznemu będą towarzyszyć koncerty i pokazy tańca:

 

Godz. 17.00 Kwartet dęty działający przy MOK w Dynowie z repertuarem świątecznym

Godz. 17.15 Zespół Julia Honkisz Quartet z Rzeszowa Zespół składa się z młodych muzyków, których połączyła wspólna pasja oraz studia na Wydziale muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Akademii Muzycznej w Katowicach i Krakowie. W swoim dorobku mają liczne występy na prestiżowych Festiwalach i Konkursach m.in Tarnów Jazz Contest  czy The Voice of Poland. Wykonają znane polskie piosenki we własnych aranżacjach.

Godz. 18.00 Pokaz tańców przygotowany przez grupy FLOWDANCE w choreografii Anny Cichockiej

Godz. 18.10 Orkiestra Dęta OSP działająca przy MOK w Dynowie pod batutą Tadeusza Podulki.

 

 

 

 

 

 

Podczas tego spotkania, Pani Grażynie Malawskiej, p.o.Dyrektora MOK w Dynowie przekazano podziękowanie za wieloletnią współpracę z Zespołem Szkół Zawodowych im. Kard.S.Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie. Pani Halina Cygan - Dyrektor ZSzZ w Dynowie i Wicedyrektor Pan Piotr Zdeb ( zarazem Członkowie Stowarzyszenia) wręczyli odchodzącej na emeryturę, pamiątkowy grawerton i bukiet kwiatów.

 

 

 

13 stycznia 2019

 

        27. Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  odbyła się także w naszym rejonie m.in. w Dynowie 13 stycznia 2019 roku. Od kilku lat sztab nr 1843 WOŚP znajduje się w Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wara, a Szefem Sztabu jest Wojciech Tarnawski.

 

W Warze, z aukcji i kwesty zebrano łącznie 59.513 zł i ok.250 zł w walucie innych państw. Najwięcej wolontariusze zebrali w Dynowie ok. 8.000 zł i  w Brzozowie - ok. 7.500 zł.

 Piękna akcja została pod koniec dnia zakłócona zabójstwem Prezydenta Gdańska  Pawła Adamowicza przez nożownika, na oczach zgromadzonej na finale publiczności. Kraj cały okrył się żałobą po tak tragicznym wydarzeniu.

 

 

 


 

 

 

 

Wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych

w Dynowie 

oraz Uczniom i ich Rodzicom, a także wszystkim mieszkańcom naszego regionu:

 

 

                                                                                                                       życzy

                                                                                                                    Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół

                                                                                                           Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

                                                                                                                               Stanisław Tymowicz

 

Grudzień 2018 r.
 

 

ROK 2018

 

22.12.2018r.

 

"Ola niech odpoczywa w pokoju"

         Tak się złożyło, że ostatnie dni tego roku przyniosły nam sporo smutku w związku z tragicznym wypadkiem drogowym jaki wydarzył się na przejeździe kolejowym w Rzeszowie i jego konsekwencjami.


Dzisiaj tj.22.12.2018 r. w Łubnie o godz.13.oo została odprawiona, msza pogrzebowa w związku ze śmiercią niedawnej uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Można by pisać dużo w takim przypadku ale jak powiedział prowadzący mszę ks. Stanisław, czasem trzeba milczeć aby pogodzić się z tą sytuacją. W imieniu swoim i Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie wyrażam współczucie dla Rodziny Oli, a dla młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, ogromne uznanie za bardzo godne towarzyszenie Oli w Jej w ostatniej drodze. Nauczyciele, Wychowawczyni klasy do której uczęszczała Aleksandra i Dyrekcja szkoły mogą być dumni z postawy swoich uczniów - wychowanków. Piękny gest i solidarność z Rodziną Oli wykazała także społeczność Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łubnie na czele ze swoim Dyrektorem. Wieńce i kwiaty, które pokryły grób koleżanki potwierdziły ogromne współczucie dla Rodziny i zobrazowały więź jaka nawiązuje się pomiędzy ludźmi w szkole, w grupie czy swojej miejscowości. Smutna chwila ale moje serce się raduje jak widzę, że trud nauczycielski i wychowawczy nie idzie na marne.

"Ola niech odpoczywa w pokoju"

 

 

 

19.12.2018r.

 

Troje młodych ludzi jechało volkswagenem passatem. W środę na ul. Warszawskiej skręcili na przejazd. Autem kierował 27-latek. Popełnił fatalny błąd. Nie zatrzymał się przed torami i zignorował pulsujące światła sygnalizatorów. W tym czasie nadjechał szynobus. Kierowca mógł go nie zauważyć, bo widok zasłaniał bus, który z sąsiedniego pasa włączał się do ruchu. Osobowe auto zostało dosłownie zdmuchnięte z drogi./..../       źródło - Fakt24

 

 

Przykra, tragiczna chwila nie tylko dla rodzin osób, które zginęły w wypadku i dla bliskich dziewczyny przebywającej w szpitalu ale też dla całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

        Wszystkie osoby były związane ze szkołą, Ola i Józef to byli uczniowie szkoły, a trzecia poszkodowana - Natalka, uczennica klasy maturalnej.

Uczniowie, całe grono nauczycielskie i pracownicy niepedagogiczni szkoły są przygnębieni tym zdarzeniem. Taka tragiczną sytuacja zawsze zaskakuje, wywołuje ból i pewną nieporadność. Mimo, że to młodzież już kilkunastoletnia jednak w takiej chwili potrzebuje wsparcia, które skierował do nich katecheta, dyrekcja, a najbardziej wychowawcy klasowi i nauczyciele. Także nasze Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie, w miarę swoich możliwości i sił, wspiera społeczność szkolną w tej trudnej chwili.

Pogrzeb Oli B. odbędzie się 22.12.2018 r. (sobota) w Łubnie o godzinie 13.oo (12.oo różaniec), pogrzeb Józefa B. odbędzie się też 22.12.2018r. (sobota) w Dylągowej o godz. 13.00 (12.3o różaniec).

 

Natalka  nie przezwyciężyła śmierci - niech odpoczywa w pokoju !!

 

 

 

Jesteśmy  zawsze z Wami.

 

 

                   https://www.facebook.com/kinga.../posts/2539339269439472

 

 

12.12.2018 r.

 

Sprawozdanie

ze sposobu wykorzystania kwoty darowizny.

 

 

 

 

 

Realizując obowiązek wynikający z umowy darowizny zawartej w dniu 15.11.2018r. w Częstochowie  informuję,  iż  STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W DYNOWIE kwotę pieniężną w wysokości 1193.40 zł , otrzymaną tytułem tejże umowy, przeznaczyła na zakupy następujących towarów lub usług:

 

     * 2 komplety strojów sportowych ( spodenki i koszulka)

     * 3 piłki do gry w siatkówkę i piłkę nożną

     * Książki - bajki dla dzieci (pakiet bajek dla dzieci)

     *  Dofinansowanie wyjazdu szkolnej reprezentacji sportowej na Finale Krajowym Szkolnej Korespondencyjnej Ligi

         Lekkoatletycznej w Kołobrzegu.

 

 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1 % podatku na cel szczegółowy SP ZSzZ w Dynowie

 

 

Szczegóły w załącznikach:

* sprawozdanie finansowe   ..>> pdf

* sprawozdanie opisowe      ..>> pdf

______________________________________________

~~ PROSIMY ~~

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

- NR KRS: 0000270261 - Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248

~~ DZIĘKUJEMY ~~

 

 

  28 listopada 2018r.     Rejonowa Licealiada w unihokeju chłopców w Kamieniu.

 

W dniu 28 listopada 2018r. w Zespole Szkół w Kamieniu odbyła się Rejonowa Licealiada w unihokeju chłopców. W tym turnieju udział wzięła drużyna Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, którą reprezentowali: Sylwester Paszko – kl. 4TPS, Arkadiusz Malik – kl. 4TL,  Kacper Kowalczyk – kl. 4TL, Dominik Kucz – kl. 4TPS, Bartłomiej Karaś – kl. 4TL, Bartłomiej Kłyż kl. 4TPS, Jakub Cyran - kl. 3THL, Arkadiusz Banaś– kl. 2a, Sebastian Tarała - kl. 2a, Michał Potoczny kl. 2TPS, Jakub Kopacki – kl. 2TPS. Po zaciętej walce nasza drużyna odniosła trzy zwycięstwa, jeden remis i jedną porażkę co oznaczało zajęcie I-go miejsca w rejonie premiowanego awansem do półfinału wojewódzkiego. Opiekunem zespołu był Pan Marek Paściak  Uczniom i opiekunowi gratulujemy i jednocześnie czekamy na dalsze sukcesy!!!

11 listopada 2018r.     OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W DYNOWIE.

 

„Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze”

„… niepodległość jest dobrem nie tylko cennym,

 ale i kosztownym.”

 Józef Piłsudski

             Dnia 11 listopada 2018r. w Dynowie odbyły się obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie m.in. Dyrektor ZSzZ w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz. W obchodach tradycyjnie uczestniczył szkolny poczet sztandarowy pod opieką Pani Honoraty Mikoś w składzie: sztandarowy – Remigiusz Krupa, Sławomir Kędra oraz asysta – Joanna Kuś, Gabriela Prokop, Klaudia Gładysz i Magdalena Boroń. Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą św. pod przewodnictwem ks. Dziekana Stanisława Janusza w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie, a następnie jej uczestnicy przemaszerowali na Rynek Miasta, gdzie odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z rynku przeszli do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr1 im. Twórców Niepodległej Polski gdzie odbyła się uroczysta 44. sesja Rady Miasta.

Podczas sesji wygłoszony został referat okolicznościowy oraz zaprezentowane zostały utwory patriotyczne w wykonaniu Dynowskiej Orkiestry Dętej i Młodzieżowej Orkiestry wraz chórem prowadzonym przez Państwa Bogusławę i Bogusława Dulskich oraz program artystyczny przygotowany przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr1 w Dynowie.

09 listopada 2018r.     Uroczysta akademia  z okazji 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości  i 17. rocznicy nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

        W dniu 9 listopada 2018r. w sali gimnastycznej zgromadziła się cała szkolna społeczność aby uczcić  100. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości  i 17. rocznicę nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. O godz. 11.11 odbyło się wspólne odśpiewanie   Mazurka Dąbrowskiego”, tym samym cała społeczność szkolna włączyła się w akcję „Rekord dla Niepodległej”. Zespół artystyczny przygotowany przez Panią Agnieszkę Kędzierską i Panią Magdalenę Wolańską przedstawił bardzo piękny program patriotyczny, a podsumowania dokonała Pani Dyrektor Halina Cygan.  W tym dniu obchodzimy także 17. rocznicę nadania naszej szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W programie artystycznym było także nawiązanie do naszego Patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jego nauki, posłannictwa…... Cała uroczystość miała bardzo podniosły i uroczysty charakter. W uroczystej akademii uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

 1 listopada 2018r.    Kwesta Towarzystwa Przyjaciół Dynowa na rzecz odnowy starego cmentarza w Dynowie

 

                                  1 listopada 2018r.  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo Przyjaciół Dynowa było organizatorem „XVI kwesty na rzecz odnowy starego cmentarza”. Towarzystwo zebrane fundusze przeznaczy na odnowę – ratowanie kolejnych nagrobków na dynowskiej nekropolii. Wśród kwestujących na ten cel były nauczycielki Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, członkinie Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie: Pani Renata Łybacka, Pani Honorata Mikoś, Pani Katarzyna Stpiczyńska  a także nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie: Pani Ewa Hadam,  Pani Maria Kuszek, Pani Katarzyna Kłyż, Pan Maciej Jurasiński, Pan Bogdan Peszek... oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dynowa: Pani Renata Jurasińska, Pan Piotr Pyrcz, Pan Rafał Bilski ....

 Wszystkich ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za wsparcie tej pożytecznej akcji i przekazane środki finansowe, a kwestującym za poświęcony świąteczny czas.

18  października 2018r.      VIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego pod hasłem  „Leśne dyktando”w Zespole Szkół

                                                 Zawodowych im. Kard. Stefana   Wyszyńskiego w Dynowie.

 

           W dniu 18 października 2018r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się VIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego pod hasłem „Leśne dyktando” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych  z województwa podkarpackiego.  Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Pan Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski, Pani Grażyna Zagrobelna Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Pan Zygmunt Frańczak Burmistrz Dynowa, natomiast patronat medialny Polskie Radio Rzeszów S.A. i Portal Regionalny „Brzozowiana”. Organizatorami konkursu byli: Nadleśnictwo Dynów, Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie.  Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: Pan Marek Sitarz – Wicestarosta Rzeszowski, Pani Halina Cygan - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Pan Krzysztof Strzyż – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie.  Podczas uroczystego otwarcia konkursu Pan Marek Sitarz – Wicestarosta Rzeszowski wręczył Pani Halinie Cygan  - Dyrektor szkoły Nagrodę Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego.

14 października 2018r.   Nadanie Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Dynowie  imienia "Twróców Niepodłeglej Polski" i poświęcenie  sztandaru.

 

 

     14 października 2018r.    Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie.

 

 

 

 

 

11 października 2018r.     

            

11 października 2018r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas tej uroczystości zostały wręczone wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym Nagrody Dyrektora , które wręczyła Pani Halina Cygan - Dyrektor Szkoły, młodzież zaprezentowała okolicznościowy program artystyczny i wręczyła wszystkim kwiaty. Gratulacje i podziękowania dla Dyrekcji, Kierownictwa i całego Grona Pedagogicznego oraz Pracowników Niepedagogicznych podpisane przez Prezesa SP ZSzZ w Dynowie  Pana Stanisława Tymowicza , odczytała Pani Bogusława Pinkowicz - Wiceprezes, a Wiceprezes Piotr Krupa wręczył wiązankę kwiatów. Z tej okazji też dwaj pracownicy szkoły Kierownik Gospodarczy - Pan Maciej Tymowicz i nauczyciel zawodu - Pan Jan Małachowski zostali odznaczeni "Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę". Należy dodać, że wśród wyróżnionych Nagrodą Dyrektora Szkoły znalazła się długoletnia pracownica Pani Wanda Tymowicz - intendent szkoły, która w tym roku "zaliczyła" 50-lat pracy.

Gratulacje dla Jubilatki i wszystkich nagrodzonych składa Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie.

 23 września 2018r.       Targi Zdrowia i Urody w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

 23 września 2018r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyły się I Targi Zdrowia i Urody na terenie Dynowszczyzny, które to zorganizował Gabinet Dietetyczny - Ewelina Szeremeta-Łach, przy współpracy: Zespółu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie i Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Patronat honorowy nad targami sprawowali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski i Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak, natomiast głównym patronem imprezy było Centrum Medyczne „Dynmed” z Dynowa.

23 września 2018r.

           Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie było współpartnerem w organizacji i finansowaniu wyjazdu drużyny sportowej uczniów ZSzZ w Dynowie na Finał Krajowy Szkolnej Korespondencyjnej Ligi Lekkoatletycznej, który odbył się 20 września 2018r. w Kołobrzegu. Udział w nim wzięła drużyna chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, która w eliminacjach wojewódzkich zajęła II miejsce premiowane awansem do rozgrywek na szczeblu ogólnopolskim,VIII miejsce spośród 12 zespołów z całego kraju.  Reprezentacja ZSzZ w Dynowie wystąpiła w następującym składzie: Arkadiusz Malik, Konrad Banaś, Sebastian Paździorny (100 m), Sylwester Paszko, Łukasz Kozioł, Dominik Dulkiewicz (400 m), Kamil Karaś, Bartłomiej Babiś, Kamil Olejarz (1500 m), Paweł Wojdyło, Kacper Popek, Jakub Zawadzki (skok w dal), Bartosz Chrapek, Krystian Brodzicki, Dominik Flisak (pchnięcie kulą), a całość uzupełniła sztafeta 4x100m. Po zaciętej walce drużyna zajęła bardzo wysokie V miejsce co jest ogromnym sukcesem sportowym szkoły!!!. Opiekunami byli nauczyciele wychowania fizycznego: pan Paweł Gierula i Pan Marek Paściak - także członkowie naszego stowarzyszenia. Gratulacje i duże brawa dla uczniów, dyrekcji szkoły i innych nauczycieli - członków stowarzyszenia, którzy przyczynili się do tego sukcesu

 

Akcja "ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA".

 Już po raz 13. odbyła się Akcja "ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA" to wspólny pomysł: polskiego Radia Lwów i polskiego konsulatu we Lwowie, Polskiego Radio Rzeszów, który już kolejny raz wcieliła w życie TVP Rzeszów . Co roku w akcję włączają się szkoły, domy kultury, samorządy, ale też setki prywatnych osób. Dzięki wsparciu wszystkich udało się zebrać kilka tysięcy głównie biało - czerwonych zniczy. Po raz kolejny w akcję włączyli się uczniowie i nauczyciele Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie koordynatorzy Pani Katarzyna Stpiczyńska i Pan  Łukasz Gładysz.

     23 września 2018r.          V miejsce uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

                                                  w Finale Krajowym Szkolnej Korespondencyjnej Ligi Lekkoatletycznej w Kołobrzegu.

 

 20 września 2018r. w Kołobrzegu odbył się Finał Krajowy Szkolnej Korespondencyjnej Ligi Lekkoatletycznej. Udział w nim wzięła drużyna chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, która w eliminacjach wojewódzkich zajęła II miejsce premiowane awansem do rozgrywek na szczeblu ogólnopolskim. Na tym etapie nasza drużyna zajmowała VIII miejsce spośród 12 zespołów z całego kraju. Zawody odbyły się na nowo otwartym obiekcie przy sprzyjającej słonecznej pogodzie.

Reprezentacja ZSzZ w Dynowie wystąpiła w następującym składzie: Arkadiusz Malik, Konrad Banaś, Sebastian Paździorny (100 m), Sylwester Paszko, Łukasz Kozioł, Dominik Dulkiewicz (400 m), Kamil Karaś, Bartłomiej Babiś, Kamil Olejarz (1500 m), Paweł Wojdyło, Kacper Popek, Jakub Zawadzki (skok w dal), Bartosz Chrapek, Krystian Brodzicki, Dominik Flisak (pchnięcie kulą), a całość uzupełniła sztafeta 4x100m. Po zaciętej walce drużyna zajęła bardzo wysokie V miejsce co jest ogromnym sukcesem sportowym szkoły!!!.

    2o września 2018r.        Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie.

 

         W dniu 20 września 2018r. w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych Po krótkim powitaniu przez konferansjerów uczniowie klas pierwszych zaprezentowali krótki program artystyczny, a po jego zakończeniu przedstawiciele wszystkich klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Akt ślubowania przekazano Pani Dyrektor szkoły, która poprzez wręczenie legitymacji szkolnych przedstawicielom klas "symbolicznie” pasowała pierwszoklasistów na uczniów ZSzZ w Dynowie". W trakcie uroczystości odbyło się także uroczyste przekazanie sztandaru szkoły przez dotychczasowy poczet sztandarowy młodszym kolegom. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu pogratulowała pierwszoklasistom oraz zapewniła, że wszyscy dołożą starań aby w szkole czuli się bezpiecznie, a na spotkaniu z rodzicami, przedstawiła wszystkich wychowawców i nauczycieli oraz przekazała informacje o szkole i o obowiązujących dokumentach szkolnych.  W spotkaniu uczestniczył Prezes Stowarzyszenia, Wiceprezes SP ZSzZ i Przewodnicząca Rady Rodziców.

 

  16 września 2018r.                 Narodowe Czytanie – Stefan Żeromski ”Przedwiośnie”.

        

 

 

 

W dniu 16.09.2018r. w Parku Miejskim w Dynowie , Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie oraz Nadleśnictwo Dynów, Agencja Muzyczna „VIOLINO”, Ochotnicza Straż Pożarna Dynów – Przedmieście zorganizowali akcję pod hasłem: „Narodowe Czytanie – Stefan Żeromski ”Przedwiośnie”. Fragmenty powieści czytali m.in.Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak, Pani Małgorzata Kaczorowska z Nadleśnictwa Dynów  i inni mieszkańcy miasta.  Na tej uroczystości Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowała Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pan Stanisław Tymowicz.

 Część artystyczno-muzyczną zapewniła Agencja Muzyczna „VIOLINO” i występy dzieci z Przedszkola Miejskiego w Dynowie.

 

 

 

 

03 września 2018r.       Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana

                                                                       Wyszyńskiego w Dynowie.

 

     W dniu 03 września 2018 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych  im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019. W uroczystosci udział wzieli zaproszeni goscie: Pani Elżbieta Kubicka – Inspektora w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, Pan Aleksander Stochmal - Radnego Rady Powiatu Rzeszowskiego, były dyrektor szkoły, a zarazem Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Urszula Domaradzka, nauczyciele , pracownicy niepedagogiczni i licznie zgromadzona młodzież.

Podczas uroczystości, najlepszym (10) uczniom zostały wręczone stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2018/2019.

      

 22 czerwca 2018r.  Zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i

                                                    pożegnanie odchodzących na emeryturę.

         

W dniu 22 czerwca 2018r. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie brał udział w uroczystościach zakończenie roku szkolnego 2017/2018, które miało miejsce  w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Po zaprezentowanym przez uczniów programie artystycznym, Pani Dyrektor Szkoły przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za całoroczny trud oraz Rodzicom i Stowarzyszeniu Przyjaciół ZSzZ w Dynowie za pracę na rzecz szkoły.  W trakcie uroczystości zostały wręczone najlepszym uczniom nagrody, dyplomy i wyróżnienia.

         Miłym akcentem podczas tej uroczystości było pożegnanie odchodzących nauczycieli na emeryturę. Oprócz przyznanych nagród i upominków wręczonych przez Wicestarostę Rzeszowskiego i Dyrektor Szkoły, podziękowanie za wieloletnią pracę i współpracę  złożył także Prezes Stowarzyszenia, a przyszłym emerytom, zarazem członkom Stowarzyszenia przekazano, kwiaty i upominki książkowe.

 

    03 maja 2018r.     227. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA w Dynowie .

 

            3 maja 2018r. w uroczystych obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Dynowie, wzięli udział także przedstawiciele Stowarzyszenia: Dyrektor ZSzZ w Dynowie, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie, szkolny poczet sztandarowy nauczyciele i członkowie Stowarzyszenia. Po  uroczystej Mszy św., na rynku miasta Dynowa odbyły się uroczyste obchody rocznicowe. Orkiestra Dęta OSP Dynów odegrała hymn państwowy, następnie zebrani zostali powitani przez Przewodniczącą Rady Miasta Dynowa i Burmistrza Miasta Dynowa, którzy również złożyli kwiaty pod pomnikiem króla Władysława Jagiełły. Uczniowie  LO w Dynowie przedstawili program artystyczny pod hasłem. „Tyś Polsko, nigdy nie umarła” , a później odbył się koncert Dynowskiej Orkiestry Dętej OSP.

    27 kwietnia 2018r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 przez uczniów trzech klas maturalnych. Oprócz programu artystycznego przygotowanego przez młodzież na te na tę okazję, zaprezentowana została również część patriotyczna, poświęcona 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pani Dyrektor Szkoły w swoim wystąpieniu przedstawiła wyróżniających się maturzystów, życzyła im udanych wyborów życiowych, a także nawiązała  do wydarzeń 3 majowych.

          W trakcie uroczystości zostały wręczone nagrody zwycięzcom Szkolnego Konkursu Plastycznego „Ozdoba wielkanocna”. Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczył – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz organizatorzy – konkursu .

  13.03.2018 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

 

        13.03.2018 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w związku z upływem czteroletniej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po złożeniu sprawozdania z działalności i finansowego podjęto stosowne uchwały oraz udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorium. w Dalszej części dokonano wyboru do Zarządu - 7 osób oraz do Komisji Rewizyjnej 3 osoby.

          Pan Prezes Zarządu podziękował wszystkim za całoroczną współpracę oraz przekazywane składki i darowizny. W związku z dalszym pełnieniem funkcji, podziękował za obdarzenie zaufaniem wszystkich członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu na kolejne 4 lata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by SP ZSzZ             Strona główna | O nas | Dokumenty | Galerie | Archiwum | Kontakt