STOWARZYSZENIE    PRZYJACIÓŁ

           Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

 

  REGON: 181113399 ~~ NIP: 813-36-92-076 ~~  e-mail: spzszdynow@gmail.com                    

 36-065 DYNÓW~~ ul.Polna 3~~ tel. 16 65 21 045 lub 795 935 551

 

Bank Spółdzielczy w Dynowie - konto nr: 32 9093 0007 2001 0020 7027 0001

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie   ==>> Fundacja Studencka Młodzi Młodym

NR KRS: 0000270261 - Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248      

 

ARCHIWUM 2016 - 2017

ARCHIWALNE

 

 

  << Strona główna


Dokumenty

Kontakt

 

Do pobrania

Deklaracja - doc.

Deklaracja - pdf.
Statut - pdf.

Inne

 

 

 

 1% podatku

 

~~ PROSIMY ~~

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie - NR KRS: 0000270261 -

Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248

~~ DZIĘKUJEMY ~~

 

 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Część archiwalna Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

 

ROK 2017

 

Szczęśliwego Nowego 2018 Roku członkom i wszystkim sympatykom Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie życzy Zarząd

 

 

 

Rok 2017

21.12.2017r.               Misterium Bożonarodzeniowe „W ciemności idziemy, czyli poszukiwanie.

 

        W  dniu 21 grudnia 2017r. w auli szkolnej odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne dyrekcji szkoły, nauczycieli, pracowników i uczniów. Misterium Bożonarodzeniowe zatytułowane: „W ciemności idziemy, czyli poszukiwanie pod kierunkiem Pani Katarzyny Mol i Pana Jarosława Mola zaprezentowała nasza Szkolna Artystyczno – Teatralna Grupa „Antrakt”. Podczas spotkania wigilijnego życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2018 Roku złożyła  Pani Dyrektor Halina Cygan, życzyła wszystkim szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dużo zdrowia, szczęścia w Nowym Roku. Symbolicznego połamania się opłatkiem w swoim imieniu i członków   Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Dynowie dokonał Prezes Pan Stanisław Tymowicz, który oprócz symbolicznego opłatka przekazał życzenia Dyrekcji, Pracownikom i Młodzieży „zdrowia, zadowolenia z pracy, radosnych świąt i celujących wyników w nauce w Nowym 2018 Roku”.

         Do wszystkich życzeń i podziękowań dołączyła się także Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Urszula Domaradzka przekazując na ręce Pani Dyrektor Haliny Cygan przepiękny stroik świąteczny. Na koniec Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Tomasz Frańczak z kl. 3TPS złożył wszystkim życzenia świąteczno – noworoczne, a członkowie samorządu przekazali na ręce: Dyrektora szkoły Pani Haliny Cygan, byłego Dyrektora Pana Stanisława Tymowicza, wicedyrektora Pana Piotra Zdeba, kierownika szkolenia praktycznego Pana Marcina Kałamuckiego i Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Urszuli Domaradzkiej przepiękne stroiki świąteczne. W tym dniu nastąpiło także wręczenie nagród i wyróżnień w szkolnych konkursach.

Stowarzyszenie przekazało również opiekunom  zespołu  "ANTRAKT" gratulacje i nagrodę finansową w wysokości 500 zl na dalszą działalność.

21.12.2017r.  Rozstrzygnięcie  szkolnego etapu  Konkursu Plastycznego Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej pod

                                            hasłem „ORZEŁ BIAŁY – NASZA DUMA”.

 

 W dniu 14 grudnia 2017r. nastąpiło rozstrzygnięcie  szkolnego etapu  Konkursu Plastycznego Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej pod hasłem „ORZEŁ BIAŁY – NASZA DUMA”.

Jury pod przewodnictwem – wicedyrektora Pana Piotra Zdeba dokonało oceny i wybrało do dalszego etapu prace; Sabiny Głowacz z 3TL, Bartosza Kopackiego z 4TI i Kamili Bułdak z 3TI, a wyróżniło prace Magdy Boroń z 2THL i Kamila Ostafińskiego z 1TI. Współorganizatorem szkolnego etapu tego konkursu było Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie fundując także nagrody, które wręczyła Pani Dyrektor Halina Cygan i Pani Beata Irzyk podczas jasełkowego spotkania 21.12.2017 roku.

Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy, a dziękujemy opiekunom: Pani Beacie Irzyk i Pani Halinie Rybie.

12.12.2017r.        VIII edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem

                                                                                               „Potyczki Logiczne”

 

           W dniu 12 grudnia 2017r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był gospodarzem już VIII edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”, patronat nad którym sprawowali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Pan Paweł Trefler i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

Uroczystego otwarcia dokonali: Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

Przed ogłoszeniem wyników konkursu jego uczestnicy mogli obejrzeć specjalnie przygotowane przez pracowników naukowych i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu pokazy chemiczne.

Na zakończenie konkursu , podsumowania i wręczenia nagród dokonali: Pani Justyna Koniuszy - Nycz z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Pan Stanisław Tymowicz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i Pani Halina Cygan Dyrektor szkoły. Nagrody zostały ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu.

15.11.2017r.     REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "ORZEŁ BIAŁY - NASZA DUMA".

 

            Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  oraz Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie pod hasłem ORZEŁ BIAŁY - NASZA DUMA. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Konkurs ma charakter 3-etapowy:

·         etap szkolny : do 14 grudnia 2017 r. uczniowie przygotowują prace zgodną z tematem konkursu, spośród których szkolna komisja konkursowa wybierze i nagrodzi 3, następnie prześle je do okręgowej komisji konkursowej;

·         etap okręgowy : do 25 marca 2018 r. okręgowa komisja konkursowa dokona oceny prac, wyłaniając najlepszą i prześle ją do Centrum Informacyjnego Senatu Kancelarii Senatu  do 5 kwietnia 2018 r.,

etap ogólnopolski : do 20 kwietnia 2018 r.  Centralna Komisja Konkursowa dokona oceny prac i wyłoni zwycięzców.

 

      REGULAMIN KONKURSU  ..>> .pdf

11.11.2017r.      Obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Dynowie.

 

              Dnia 11 listopada 2017r. w Dynowie odbyły się obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystości wzięli licznie udział nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie na czele z Dyrektor ZSzZ w Dynowie Panią Haliną Cygan oraz Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie Panem Stanisławem Tymowiczem. W obchodach tradycyjnie uczestniczył szkolny poczet sztandarowy pod opieką Pani Honoraty Mikoś w składzie: sztandarowy - Mateusz Dańczak oraz asysta - Kamila Bułdak i Małgorzata Banaś. Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą św. pod przewodnictwem ks. Dziekana Stanisława Janusza w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie, a następnie jej uczestnicy przemaszerowali do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie gdzie odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Dynów. Miała ona szczególny charakter ponieważ nadano honorowe tytuły i wyróżnienia. Rada Miasta Dynów nadała tytuł "HONOROWY OBYWATEL MIASTA DYNOWA" dla Wicestarosty Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, natomiast Pani Maria Kuszek otrzymała tytuł "ZASŁUŻONY DLA MIASTA DYNOWA". Uroczystego wręczenia tytułów dokonali: Przewodnicząca Rady Miasta Dynowa Pani Ewa Hadam i Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak.

Gratulacje dla Pana Wicestarosty Pana Marka Sitarza w imieniu całej społeczności Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie (wnioskodawcy tytułu - wyróżnienia) przekazali: Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz, przedstawiciel Załogi Pani Bogusława Pinkowicz i Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Tomasz Frańczak.

10.11.2017r.     Uroczysta akademia z okazji 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości i 16. rocznicy nadania

                     szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

    W dniu 10 listopada 2017r. w sali gimnastycznej zgromadziła się cała szkolna społeczność aby uczcić tę ważną, dla Ojczyzny rocznicę. Zespół artystyczny przygotowany przez Panią Beatę Irzyk i Panią Kingę Oleksę – Skubisz  przedstawił bardzo piękny program patriotyczny, a podsumowania dokonała Pani Dyrektor Halina Cygan.

W tym dniu obchodzimy także 16. rocznicę nadania naszej szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W programie artystycznym było także nawiązanie do naszego Patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jego nauki, posłannictwa…... Cała uroczystość miała bardzo podniosły i uroczysty charakter.

04.11.2017r.     II Dynowskie Zaduszki Muzyczne w ramach XI Dynowskiej Jesieni Teatralnej w auli Zespołu

                               Szkół  Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

            4 listopada 2017r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyły się II Dynowskie Zaduszki Muzyczne w ramach XI Dynowskiej Jesieni Teatralnej. W programie znalazły się występy: Kapeli „Tońko” z Dynowa w tonacji molowej, JAZZ POM BAND - zespołu jazzu tradycyjnego z Brzozowa, a także prezentacja poezji okolicznościowej w wykonaniu aktorów teatru Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” w Dynowie (Pani Jolanty Kozubal – Głuchowskiej i Pana Emila Dańczaka). II Dynowskie Zaduszki Muzyczne były także okazją do wspomnienia osób zmarłych zasłużonych dla Dynowa, Brzozowa i okolic, min. były dyrektorów naszej szkoły szkoły śp. Edwarda Owskiego i śp. Franciszka Kiszkę.

Podczas koncertu Pani Halina Cygan Dyrektor szkoły i Pan Stanisław Tymowicz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie przekazali podziękowania na ręce Pani Grażyny Malawskiej Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie, Pana Antoniego Dżuły z Kapeli „TOŃKO” z Dynowa i Pana Antoniego Rychlca z JAZZ POM BAND z Brzozowa. Organizatorami koncertu było Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Dynowie, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie oraz Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Wyszyńskiego w Dynowie. Patronat honorowy sprawowali: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl, Starosta Rzeszowski – Józef Jodłowski, Burmistrz Miasta Dynów – Zygmunt Frańczak, Wójt Gminy Dynów – Krystyna Sówka. Patronat medialny objęli: Polskie Radio Rzeszów, TVP3 Rzeszów, DZIEJE. PL – portal historyczny, „Życie Podkarpackie”, „Dynowinka”, „Dynowski Kwartalnik Samorządowy”, ”Nowiny 24”,  „Nowiny”.  

01.11.2017r.       Kwesty na cmentarzu w Dynowie w dniu 1 listopada 2017r.

 

W dniu 1 listopada 2017r. nauczycielki Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie: Pani Agnieszka Kędzierska, Pani Renata Łybacka, Pani Honorata Mikoś, Pani Katarzyna Mol i Pani Magdalena Wolańska również na cmentarzu dynowskim wzięły udział w „XV kweście na rzecz odnowy starego cmentarza”. Organizatorem zbiórki było Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo Przyjaciół Dynowa. Towarzystwo zebrane fundusze przeznaczy na odnowę – ratowanie kolejnych nagrobków na dynowskiej nekropolii.

Wszystkich ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za dobre serce i przekazane środki finansowe, a kwestującym za poświęcony świąteczny czas.

 22.10.2017r. UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA SZTANDARU TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” W DYNOWIE.

                                                                        

            Dnia 21 października 2017r. odbyło się poświęcenie sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie m.in. Dyrektor ZSzZ w Dynowie Pani Halina Cygan, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz oraz szkolny poczet sztandarowy pod opieką Pani Honoraty Mikoś w składzie: sztandarowy – Sławomir Kędra, Kewin Szybiak, asysta: Kamila Bułdak i Sandra Siwulec oraz Małgorzata Banaś. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnictwem ks. Dziekana Stanisława Janusza w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie, gdzie dokonano poświecenia sztandaru TG „Sokół”. Następnie na rynku w Dynowie odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym w Rymanowie. Kolejno uczestnicy obchodów przemaszerowali pod pamiątkową tablicę przy ŚDS, gdzie dokonano uroczystego złożenia kwiatów. Dalszy ciąg obchodów miał miejsce w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Dynowie, gdzie dokonano pamiątkowego wbicia gwoździ oraz przedstawiany został program słowno - muzyczny w wykonaniu aktorów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie, występ Dynowskiej Orkiestry Dętej, kapeli „Tońko”. 

17.10.2017r.    ZAWODY LEKKOATLETYCZNE „BIEGNIJ PO ZDROWIE”.

 

 W dniu 17 października 2017r. na obiektach sportowych Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie zorganizowało zawody sportowe pod hasłem: „Biegnij po zdrowie…” w ramach zadania otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu współfinansowanego przez Gminę Miejską Dynów.

Zawody zostały zorganizowane dla dziewcząt i chłopców. Dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie (szkoła podstawowa i gimnazjum) zaplanowano trójbój lekkoatletyczny, w skład którego wchodziły; w kategorii dziewcząt: bieg na 100m, pchnięcie kulą i skok w dal; w kategorii chłopców: bieg na 100m, pchnięcie kulą i skok w dal.

Po rozegraniu wszystkich przewidzianych konkurencji wyłoniono zwycięzców. I tak wśród dziewcząt w kategorii szkołą podstawowa: I miejsce Gabriela Marszałek, II miejsce Paulina Chorążykiewicz, III miejsce Hanna Marszałek, w kategorii gimnazjum: I miejsce Aleksandra Bielec, II miejsce Karolina Skubisz, III miejsce Julia Tereszak,  natomiast wśród chłopców w kategorii szkoła podstawowa: I miejsce Jakub Duchniak, II miejsce Karol Pałys, III miejsce Marek Martowicz, w kategorii gimnazjum: I miejsce Miłosz Kocyła, II miejsce Jakub Kocaj, III miejsce Dominik Pyś.

Opiekunami uczniów byli Pan Damian Chudzikiewicz i Pan Radosław Telega.

Powyższe zajęcia sportowo - rekreacyjne mogły odbyć się dzięki środkom z zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu” współfinansowanego przez Gminę Miejską Dynów i środkom z budżetu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

03.10.2017 r.

 

 

    STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH w Dynowie i ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie

ZAPRASZAJĄ  10 października 2017r. zawody lekkoatletyczne dla uczniów  pod hasłem:  BIEGNIJ PO ZDROWIE…"

w ramach REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”

 

 

 

 

 

03.10.2017 r.            Akcja dofinansowana została przez Fundację Studencką Młodzi Młodym.

  

 

       Przez cały wrzesień uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego dojeżdżali do szkoły specjalnym busem ponieważ dotychczasowe firmy przewozowe nie zapewniły komunikacji pomiędzy Dydnią, a Dynowem oraz pomiędzy Izdebkami, a Dynowem.

       Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych, na wniosek Dyrektora ZSzZ w Dynowie Pani Haliny Cygan  dofinansowało przejazdy ponieważ koszty dowozu tam i z powrotem przekraczały kwotę jak za bilety miesięczne.

Zarząd SP ZSzZ w Dynowie dziękuję ofiarodawcom, a głównie nauczycielom ZSzZ w Dynowie, którzy swoimi dobrowolnymi wpłatami na konto stowarzyszenia przyczynili się do  realizacji tego zadania. Dziękujemy także tym, którzy poprzez Fundację Studencką Młodzi Młodym przekazali 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZw Dynowie co umożliwiło sfinansowanie dojazdu uczniów do szkoły.

 


Akcja dofinansowana została przez Fundację Studencką Młodzi Młodym ze środków przekazanych na Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZw Dynowie z 1% podatku za rok 2016.

14.09.2017 r.    Konkurs fotograficzny pod hasłem: „Zdrowie w obiektywie” w ramach projektu  

                      „BIEGNIJ PO ZDROWIE”.

          

14 września 2017 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych wraz z Zespołem Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie dokonali rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego pod hasłem „Zdrowie w obiektywie” w ramach projektu pod nazwą „BIEGNIJ PO ZDROWIE”.

Celem konkursu była promocja zdrowego trybu życia i promocja szeroko rozumianego sportu. Na konkurs wpłynęło 19 prac fotograficznych.

Komisja konkursowa w składzie:

 1.   Pani Halina Cygan – dyrektor ZSzZ w Dynowie

2.  Pan Piotr Marcinek – nauczyciel wychowania fizycznego ZSzZ w Dynowie

3.  Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie po obejrzeniu wszystkich prac nagrodziła następujące osoby:

I miejsce Dominika Kłyż – kl. 3THPS, II miejsce Magdalena Gierula – kl. 3THPS, Sylwia Siuśta – kl. 3THPS, wyróżnienia: Dariusz Król –kl. 2TI, Dawid Hadam – kl. 2TI, Teresa Bołoz – kl. 3THPS.

Nagrody konkursowe ufundowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zostaną wręczone przy okazji kolejnych zajęć projektowych.

Projekt realizowany jest, jako zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”. Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Miejską Dynów. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!!

10.09.2017r.      „Narodowe Czytanie – Stanisław Wyspiański – Wesele”.

 

         W dniu 10.09.2017r. na dynowskim rynku odbyła się akcja pod hasłem: „Narodowe Czytanie – Stanisław Wyspiański – Wesele” organizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie oraz Partnerów. W programie imprezy znalazło się głośne czytanie fragmentów „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, gdzie w role postaci wcielili się Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak, Skarbnik Miasta Dynów Renata Potoczna, a także radni z Rady Miasta Dynowa, jak i udzielający się na forum społeczności mieszkańcy miasta, m.in. uczennica naszej szkoły Karolina Sowa z kl. 4THL (4 – letnie technikum w zawodzie technik logistyk). Podczas imprezy Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowała Dyrektor szkoły Halina Cygan, a Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie  Renata Łybacka. Czytaniu towarzyszyły występy taneczne dzieci z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bartkowiak” oraz koncert zespołu „VIOLINO”. W czasie całej akcji odbywały się również warsztaty plastyczne dla najmłodszych w których dzieci mogły samodzielnie wykonać m.in. pawie pióra. Tłem akcji była wystawa poświęcona życiu Stanisława Wyspiańskiego oraz tematyce i symbolice czytanego utworu.

 

 

 

           10 sierpnia 2017r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie został zaprezentowany trzeci numer „Rocznika Historycznego DYNOVIANA – Dynowskie sacrum”.

 

Uroczystość rozpoczął krótkim powitaniem przybyłych gości Pan Prezes Andrzej Stankiewicz, przedstawił ich i podziękował zarazem tym, którzy przyczynili się do wydania tego rocznika tj. instytucjom i osobom prywatnym. W dalszej części Redaktor Naczelny Pan Józef Stolarczyk zaprezentował w skrócie treść tego wydania oraz podziękował Radzie Naukowej na czele z ks. prof. dr. Stanisławem Nabywańcem, autorom poszczególnych artykułów, instytucjom i osobom prywatnym, dzięki którym mógł zostać wydany. Następnie zostały wygłoszone dwa referaty naukowe:

-„Wizerunek Matki Bożej Dynowskiej w typie Matki Bożej Śnieżnej w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca Męczennika w Dynowie okiem konserwatora malarstwa” dr Tomasza Tomaszka z Katedry Konserwacji Zabytków na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej oraz

- „Wizerunek Matki Bożej Dynowskiej w typie Matki Bożej Śnieżnej w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca Męczennika w Dynowie okiem historyka sztuki” dr Marty Trojanowskiej – historyka sztuki, muzealnika z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

   

Przerywnikiem muzycznym był występ Samueli Łach, Macieja Jurasińskiego i Kapeli „TOŃKO”.

Na koniec pamiątkową pieczęć z exlibrisem postawił Ks. proboszcz Stanisław Janusz - dziekan Dekanatu Dynów, Pani Iwona Zawadzka – Kierownik Biura Promocji w Starostwie Powiatowym Rzeszowie przekazała gratulacje w imieniu Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Gratulacje i pamiątkowy album w imieniu Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie przekazała– Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, a w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych – Prezes Pan Stanisław Tymowicz.

Dla wszystkich przybyłych został przygotowany przez gospodarzy tj. Dyrekcję, nauczycieli, młodzież i pracowników Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a także członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie poczęstunek i materiały promocyjne. Udział w tym mają również sponsorzy, dzięki którym na stolikach pojawiły się „proziaki”, lokalne wypieki, napoje, owoce,.... i smakowity szkolny gulasz.

Całość była przygotowana wzorowo, co jest zasługa Pani Halina Cygan – Dyrektor ZSzZ w Dynowie i Pana Andrzeja Stankiewicza – Prezes TPD w Dynowie.

Audycja Radia Fara z promocji  Rocznika Historycznego DYNOVIANA Nr 3 ..>>mp3

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017.

W dniu 23 czerwca 2017r. w sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Uroczystość rozpoczęła krótkim programem artystycznym. Następnie Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za całoroczny trud oraz Rodzicom za pracę na rzecz szkoły.

Wśród wyróżnionych uczniów za osiągnięcia szkolne znaleźli się także wyróżniający się – sportowcy, którzy otrzymali z rąk byłego Dyrektora szkoły, a zarazem Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza oraz nauczycieli wychowania fizycznego nagrody rzeczowe.

Podziękowania za całoroczny trud dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczy Dyrekcji, Gronu Nauczycielskiemu i Pracownikom niepedagogicznym przekazali także w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie; Prezes - Pan Stanisław Tymowicz i Wiceprezes - Pan Piotr Krupa.

 

 Koleżeńskie pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę.

 

Józef Górniak wieloletni pracownik Gospodarstwa Pomocniczego, później Centrum Kształcenia ustawicznego w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie na stanowisku, magazyniera, referenta d/s technicznych, a następnie diagnosta w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów.

Teresa Gierula wieloletni pracownik administracji w Zespole Szkół Zawodowych im Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

REGULAMIN Konkursu Fotograficznego
„ZDROWIE W OBIEKTYWIE”

I.                Cele i tematyka konkursu:

 1.    Organizatorem konkursu jest:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

2. Celem konkursu jest:

§  popularyzacja aktywności fizycznej,

§  poszerzenie wiedzy uczniów na temat zdrowego trybu życia,

§  rozwijanie zdolności artystycznych i estetycznych uczniów,

§  przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizmowi i narkomanii) poprzez zachęcanie i zainteresowanie

      młodzieży fotografią o tematyce zdrowotnej,

§  rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów,

§  promocja sportu na terenie miasta Dynów.

 

3.      Tematyką zdjęć jest: ukazanie wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej na świeżym powietrzu w formie fotografii: plenerowej, reportażowej, fotokolażu.

 

Pełny tekst Regulaminu ..>> pdf

 

 

 

28.04.2017 r.       WRĘCZENIE NAGRÓD UCZESTNIKOM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ROZEGRANEGO 25.04.2017r.

 

NAJLEPSZĄ DRUŻYNĄ okazała się grupa uczniów z klasy 3 TI technikum (technik informatyk) ZSzZ w Dynowie,

NAJLEPSZYM ZAWODNIKEM okazał się – Kamil Pindak z klasy 3TPS technikum (technik pojazdów samochodowych),

NAJLEPSZYM BRAMKARZEM uznano Bartosza Kopackiego z klasy 3TI technikum (technik informatyk),

KRÓLEM STRZELCÓW został Michał Kosior z klasy 3TI technikum (technik informatyk)

 

 

 

 

25.04.2017 r         Turniej piłki nożnej  w ramach konkursu „BIEGNIJ PO ZDROWIE”.

 

          25.04.2017 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych wraz z Zespołem Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie, było organizatorem turnieju piłki nożnej przeprowadzonego w ramach projektu pod nazwą ‘BIEGNIJ PO ZDROWIE”.

Projekt realizowany jest jako zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”./..../  czytaj więcej ..>>

 

Projekt gimnazjalny uczniów klasy drugiej Zespołu Szkół Nr 3 w Łubnie.

   

 9 kwietnia 2017 roku szkolna grupa z gimnazjum Zespołu Szkół  Nr 3 w Łubnie zaprezentowała  Misterium Męki Pańskiej "Poznaj miłość Boga do człowieka", w ramach realizowanego projektu. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie reprezentowała Pani  Halina Cygan - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

 

GRATULUJEMY PIĘKNEGO WYSTĘPU !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań

publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi,

w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży

oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”.

 

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH w Dynowie ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kard. S. Wyszyńskiego  

w Dynowie

 

Ogłoszenie

 

ZAPRASZAMY CHĘTNE DZIECI I MŁODZIEŻ NA ZAJĘCIA SPORTOWE POD HASŁEM:

"BIEGNIJ PO ZDROWIE”

 

w ramach REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”

 

 RODZAJ ZAJĘĆ: - Turniej Piłki Nożnej Chłopców

                                                       

TERMIN:  25 kwietnia 2017 r. 

MIEJSCE: - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie,ul. Polna 3

                   - ORLIK w Dynowie, ul. Ks. Józefa Ożoga                    

 KOORDYNATORZY: Paweł Gierula, Marek Paściak, Piotr Marcinek, Alicja Paściak 

  

                                                  Szczegółowe informacje pod telefonem: lub (16) 652-10-45

                                              Strona internetowa: http://www.sp.zsz-dynow.net~~ e-mail: spzszdynow@gmail.com'

 

 

 

 

WIELKANOC 2017

 

 

 09.04.2017 r. Kiedy nadchodzi jesień.

                  Jak szybko upływa czas? Cytując słowa piosenki znanego i lubianego serialu telewizyjnego "Życie, życie jest nowelą, której nigdy nie masz dosyć. Wczoraj biały, biały welon. Jutro białe, białe włosy". O ludziach dojrzałych, ich radościach, troskach usłyszą Państwo w programie Anny Leśniewskiej.

Audycja nadawana jest w Polskim Radiu Rzeszów  w niedziele o godz. 13.00. Jedna audycja, z tego cyklu, nagrywana była w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  przy okazji XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu "PODKARPACKA TĘCZA".

 

             ....Rozmowy były wyemitowane w Polskim Radiu Rzeszów w dniu 09.04.2017. w programie Anny Leśniewskiej "Kiedy nadchodzi jesień...".

             

              Kiedy nadchodzi jesień cz.1 ..>> mp3

              Kiedy nadchodzi jesień cz.2 ..>> mp3

 

06.04.2017 r. XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie”.

 

 

06.04.2017r.w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbyła się gala konkursowa XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „ Zdrowe Podkarpacie”. Głównym punktem tej uroczystości było rozdanie nagród i wyróżnień oraz występy artystyczne.

Patronat nad konkursem sprawowali: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Kurator Oświaty, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie

 

 

24.03.2017r.  Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

 

23.03.2017 r. VII edycja Szkolnego Konkursu pod hasłem:” Samochodem w dorosłe życie”.

 

        W dniu 23 marca 2017r. w Zesple Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był odbył się konkurs pod hasłem: "SAMOCHODEM W DOROSŁE ŻYCIE". Była to już VII edycja tego konkursu, a Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie patronowało temu konkursowi. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, głównie wśród uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i technikum w zawodzie mechanik i technik pojazdów samochodowych, bowiem zainteresowania uczniów motoryzacją sa zawsze bardzo duże.

 

 

 Z okazji Święta Kobiet, męska część Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie składa Paniom, naszym Koleżankom ze Stowarzyszenia, Koleżankom z pracy i Wszystkim innym Paniom, serdeczne życzenia :

 

"Dużo radości, słów uznania, pięknych gestów i dobrego zwykłego słowa - dziękuję i kocham.

  Zrozumienia i pomocy  w każdych chwilach i codziennych obowiązkach.

 Przekonania i wiary, że świat jest piękny, a bez Was byłby smutny

i szary."

 

 

 

 

 

07.03.2017r.    VII edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem  „Potyczki Logiczne”

 

W dniu 07 marca 2017r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Dynowie był gospodarzem już VII edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”, patronat nad którym sprawowali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Pan Paweł Trefler i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz. Zamierzeniem organizatorów było kształcenie  rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów, popularyzacja matematyki wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkół, badanie  i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze matematyki, współpraca z placówkami szkolnymi  o podobnym typie kształcenia.

 

 

01.03.2017r.  Podsumowanie konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci

                                                              i młodzieży”

 

W dniu 01 marca 2017r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie obyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży” dla szkół Dekanatu Dynowskiego. Organizatorami konkursu byli: Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie pod honorowym patronatem Dziekana Dekanatu Dynowskiego i patronatem medialnym Radio FARA – Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej.  W konkursie uczestniczyło 147 osób z 14 szkół z Dekanatu Dynowskiego pod opieką 24 nauczycieli.                 

 

 

26.01.2017r.  IX Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu  23-27 stycznia 2017 r.

 

         26 stycznia 2017 r. (czwartek) w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Dynowie została otwarta  wystawa pt. Żydowscy mieszkańcy Dynowa w fotografii, pocztówkach, pamiątkach i siła pamięci zaklęta w obrazach Niny Talbot. Powitania i przedstawienia zaproszonych gości dokonał Burmistrz Miasta Dynów Pan Zygmunt Frańczak, następnie krótkie wprowadzenie wygłosił Pan Maciej Jurasiński - Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dynowa i także głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwa Przyjaciół Dynowa Pan Andrzej Stankiewicz./.../  więcej ..>>
   

 

„FERIE NA SPORTOWO” w ZsZz w Dynowie

 

 17 I 18 stycznia 2017r. nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, z Radą Rodziców i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie  (też jako członkowie stowarzyszenia w ramach wolontariatu), przygotowali i poprowadzili dla młodzieży szkolnej i gimnazjalnej szereg różnych form aktywności ruchowej w czasie ferii zimowych. W tym roku  odbyły się, dla uczniów szkół gimnazjalnych z Pogórza Przemysko - Dynowskiego,  turnieje: piłki nożnej halowej chłopców i piłki siatkowej dziewcząt oraz tenisa stołowego. W turnieju p.nożnej i tenisa brali udział uczniowie z Gimnazjum Bachórz, Gimnazjum Dubiecko, Gimnazjum Dydnia, Gimnazjum Dylągowa, Gimnazjum Dynów, Gimnazjum Hłudno, Gimnazjum Jawornik Polski, Gimnazjum Manasterz, Gimnazjum Nozdrzec. W turnieju piłki siatkowej i tenisa stołowego rywalizowały drużyny z Gimnazjum Dubiecko, Gimnazjum Dydnia, Gimnazjum Dylągowa, Gimnazjum Izdebki.

Oficjalnego otwarcia Turnieju w dniach 17 i 18.01.2017r. oraz wręczenia nagród zwycięskim drużynom i indywidualnych, najlepszym sportowcom - sportmenkom,  dokonali: Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

Rozgrywki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i potwierdziły wysoki poziom wyszkolenia oraz sportowe zachowanie podczas gier w poszczególnych dyscyplinach. Na pochwałę zasługują wszyscy nauczyciele-opiekunowie drużyn i organizatorzy - nauczyciele ZSzZw Dynowie. Słowa uznania należą się Dyrekcji ZSzZ w Dynowie, głownie Pani Dyrektor Halinie Cygan i Panu Wicedyrektorowi Piotrowi Zdebowi, sedziemu Panu Bartłomiejowi Walusowi  i nauczycielom-wolontariuszom; Panu Pawłowi Gieruli, Pani Alinie Paściak, Panu Markowi Paściakowi i Panu Piotrowi Marcinkowi.

 

  

ROK 2016

 

Szanowni Państwo!

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

 

 Boże Narodzenie to jedno z najweselszych świąt

w roku, mieniące się tysiącami światełek na choinkach, kolorowymi ozdobami, dźwiękiem melodyjnych

kolęd, a przede wszystkim radością z Narodzenia Naszego Zbawiciela.

Niech wiec ten świąteczny nastrój towarzyszy Wszystkim przez cały okres Świąt Bożego Narodzenia i we wszystkie dni Nowego 2017 Roku.

 

                                           Życzy

 

                                                    Prezes SP ZSzZ w Dynowie

                                                    Stanisław Tymowicz

 

                                                  Boże Narodzenie 2016

 

 

Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania kwoty darowizny.

 

Realizując obowiązek wynikający z umowy darowizny zawartej w dniu 25.11.2016r. w Częstochowie  informuję,  iż  STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W DYNOWIE kwotę pieniężną w wysokości 1203,30 zł , otrzymaną tytułem tejże umowy, przeznaczyła na zakupy następujących towarów lub usług:

 

     * 12 kompletów strojów sportowych (koszulka z nadrukiem spodenki i skarpetogetry)

     *   2 piłki do gry w siatkówkę i piłkę nożną

 

 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1 % podatku na cel szczegółowy SP ZSzZ w Dynowie

______________________________________________

~~ PROSIMY ~~

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

- NR KRS: 0000270261 - Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248

~~ DZIĘKUJEMY ~~

 

 

20.11.2016r.  20  listopada 2016 r. przy kościele parafialnym w Dynowie została poświęcona pamiątkowa tablica upamiętniająca  jubileusz chrztu Polski.

" 966 - 2016 PAMIĄTKA JUBILEUSZU 1050 - LECIA CHRZTU POLSKI W ROKU MIŁOSIERDZIA - DYNOWIANIE"

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZw Dynowie na tej skromnej uroczystości reprezentował Prezes Pan Stanisław Tymowicz.

 

11 listopada 2016r.                UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 98. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.

 

   11 listopada 2016r., podczas Niepodległościowej Mszy Św. został poświęcony sztandar Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego-Towarzystwa Przyjaciół Dynowa.

 

     Udział w tych uroczystościach wzięli ze Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie: Prezes - Pan Stanisław Tymowicz, Wiceprezes i zarazem Radny Dynowa - Pan Piotr Krupa, Dyrektor ZSzZ w Dynowie - Pani Halina Cygan także członek SP ZSzZ w Dynowie i Członek Zarządu SP ZSzZ w Dynowie Pani Honorata Mikoś.

 

                                    

       

Foto.Jerzy Kędzierski

 

 

 

 

W dniu 10 listopada 2016r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się akademia poświęcona 98. Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.  Zespół artystyczny przedstawił bardzo piękny program patriotyczny, który przygotowały nauczycielki szkoły, a zarazem członkinie Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie. Słowo podsumowujące i nawiązanie do 15. rocznicy nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przedstawiła Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan. W uroczystości tej, która miała bardzo podniosły i uroczysty charakter uczestniczył Prezes SP ZSzZ w Dynowie - Pan Stanisław Tymowicz zarazem były dyrektor ZSzZ w Dynowie i członkowie Stowarzyszenia – nauczyciele szkoły.

Natomiast 11 listopada 2016r., w piątek, w dynowskim koście parafialnym została odprawiona msza w intencji Ojczyzny, a później w Zespole Szkół w Dynowie odbyła się uroczysta sesja z tej okazji. Udział w tych uroczystościach wzięli ze Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie: Prezes - Pan Stanisław Tymowicz, Wiceprezes i zarazem Radny Dynowa - Pan Piotr Krupa, Dyrektor ZSzZ w Dynowie - Pani Halina Cygan także członek SP ZSzZ w Dynowie i Członek Zarządu SP ZSzZ w Dynowie Pani Honorata Mikoś, która opiekowała się także szkolnym pocztem sztandarowym.

 

 

 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 

 

 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki, wieków. Amen

 

 

 

 

 14 października 2016r.                                                       DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

w Dniu Edukacji Narodowej, składamy serdeczne życzenia Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom Niepedagogicznym szkoły…

 …życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, - pięknych i szlachetnych pomysłów, które dyktuje serce, - cierpliwości i wytrwałości, aby służba tym młodszym i tym starszym dawała wiele satysfakcji i radości…

 

Składamy gratulacje dla tych z Państwa, którzy otrzymali odznaczenia państwowe, nagrody; Kuratora, Starosty i Dyrektora Szkoły, bo przecież jest to wyraz szczególnego uznania za bardzo dobrą pracę.

Wyrażamy również słowa uznania dla codziennego trudu i oddania się swojemu powołaniu, wyróżnionym nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym, a także tym bez nagród i odznaczeń. Dzięki Waszej codziennej pracy przy tablicy i tej poza nią, wiele pokoleń uczniów zdobyło wiedzę, wychowanie i zostało bardzo dobrze przygotowanych do samodzielnego życia, a Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stał się bardzo dobrze znaną, jedną z najlepszych i wysoko ocenianą, placówką oświatową w tym środowisku i poza jego granicami. Dziękujemy także Członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie za bezinteresowną pracę w stowarzyszeniu na rzecz dzieci i młodzież oraz życzymy wszystkim dużo satysfakcji w tej działalności i zadowolenia z dobrze wypełnianych zadań w służbie innym.

 

 

22 września 2016r.                  Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne a wolnym powietrzu” w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Miejską Dynów. „ŻYCIE TO RUCH, TANIEC I SPORT”.

 

       22 września 2016r. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie na terenie obiektów sportowych  Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zorganizowało zajęcia sportowe pod hasłem: „Życie to ruch, taniec i sport” w ramach zadania otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu” współfinansowanego przez Gminę Miejską Dynów.

            Zawody zostały zorganizowane dla dziewcząt i chłopców
w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne

W programie zawodów znalazły się:

- biegi na 60m, 100m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m

- zawody pchnięcia kulą, - skok w dal, - rzut piłeczką palantową

     

 

09.09.2016r.                                      NARODOWE CZYTANIE "QUO VADIS" w Dynowie.

Fragment tekstu czytają: Pani Halina Cygan - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Pan Piotr Krupa - Radny Miasta Dynów i zarazem Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Całość prowadziła Pani Grażyna Paździorny - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie.

 

 

 

09.09.2016r.                                UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017.

 

   W dniu 01 września 2016 r. w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017.  Dyrektor szkoły Halina Cygan powitała przybyłych gosci i uczniów, a szczególnie tych z klas pierwszych. Udział w uroczystości wzięli: były dyrektor szkoły, a zarazem Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz, przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Pan Grzegorz Kasprzyk, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Maria Siekaniec, nauczyciele i pracowników niepedagogiczni szkoły. Podczas uroczystości zostały wręczone  9 uczniom stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2016/2017, przez Dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan i Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza.Pan Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski i Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, Pan Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP oraz Pan Krzysztof Knapik Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu przekazali ręce Dyrektora szkoły gratulacje i życzenia z okazji nowego roku szkolnego 2016/2017.

 

 

14.08 2016r.                         Uroczyste nadanie parkowi miejskiemu w Dynowie imienia Trzecieskich.

 

 14 sierpnia 2016r. miała miejsce doniosła uroczystość - nadanie parkowi miejskiemu imienia Trzecieskich, którą otworzył Burmistrz Miasta Dynów Pan Zygmunt Frańczak, a odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: prawnuczka ostatniego dziedzica Stefana Trzecieskiego, Maria Witkowska oraz jego wnuk Adam Paygert. Poświecenia dokonał proboszcz parafii Ks. Stanisław Janusz.

Rys historyczny rodu Trzecieskich przedstawił Dyrektor szkoły w Bachórzu - Redaktor Naczelny "Dynowiany" Pan Józef Stolarczyk. W uroczystości uczestniczył Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dynowa dr Andrzej Stankiewicz, Pan Maciej Jurasiński – Redaktor „DYNOWINKI” i inne osoby z poszczególnych instytucji, a także liczna rzesza mieszkańców Dynowa. Naszą szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Halina Cygan, a Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie – Prezes Stanisław Tymowicz.

 

15.07 2016r.                                        Obchody 70-lecia Klubu Sportowego „Dynovia".

 

W piątek 15 lipca br. odbyły się uroczystości obchodów 70-lecia Klubu Sportowego "Dynovia" Dynów. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji wszystkich działaczy, kibiców oraz zawodników kiedyś i obecnie grających w barwach Dynovii.

 

Główna uroczystość -   „Spotkanie pokoleniowe”  odbyła się w  hali Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej. Uroczystość zaszczycili swoja obecnością: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego - Pan Bogdan Romaniuk, Przedstawiciele Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie, Burmistrz Miasta Dynów - Pan Zygmunt Frańczak i Przewodnicząca Rady Miasta Dynów - Pani Ewa Hadam, Radni Miasta Dynów, Radni Powiatowi, Sponsorzy, Przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji, firm, przedsiębiorstw i organizacji dynowskich oraz byli i obecni Członkowie Klubu, Działacze, Sportowcy, a także zaproszeni Goście.

Historię klubu przedstawił Sekretarz Klubu – Pan Rafał Bilski, po czym nastąpiło wręczenie odznaczeń i pamiątkowych statuetek zasłużonym osobom związanym z dynowskim sportem. Całość prowadził Wiceprezes Klubu – Pan Zbigniew Duchniak.

 W imieniu Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie wystąpił Prezes - Pan Stanisław Tymowicz, którzy wyraził Władzom Klubu uznanie dla wieloletniej pracy wychowawczej z młodzieżą, życzył sukcesów sportowych, wielu sponsorów i sympatyków Towarzystwa Sportowego DYNOVIA. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego reprezentowała Dyrektor - Pani Halina Cygan, która przekazała Prezesowi - Panu Łukaszowi Dominowi  pamiątkowy graweron i wyraziła przy tej okazji zadowolenie, że w składzie drużyn jest bardzo liczna grupa uczniów ZSzZ. Na zakończenie piątkowej uroczystości przygotowany został poczęstunek dla wszystkich uczestników „Spotkania pokoleniowego”.

 

              

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH w Dynowie ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie

 

 1 czerwca 2016r.

 

 "ŻYCIE TO RUCH,TANIEC i SPORT"

 

w ramach REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”

 

Zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania:

„Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”.

 

 

 

 

 

Copyright by SP ZSzZ             Strona główna | O nas | Dokumenty | Galerie | Archiwum | Kontakt